Tajní vládcové a manipulace. Zahraniční autor odkrývá údajné dění kolem nás

Teorií o spiknutí v našem světě je mnoho. ParlamentníListy.cz již na řadu z nich poukázaly a společně s knihou Tajní vládcové světa se o to pokusí i tentokrát. Podstatou výčtu tajných organizací a jejich úloh je přitom zřejmě právě tato jedna skutečnost: „Manipulace fungují nejlépe, když si manipulovaní nejsou vědomi toho, že jimi někdo manipuluje.“

Kdybychom se na svět podívali jako na jednu velkou vesnici, žilo by v ní 57 Asiatů, 27 Evropanů, 14 obyvatel Severní a Jižní Ameriky a 8 Afričanů. 70 z nich by nemělo bílou barvu pleti, 30 by bílých bylo. V oné pomyslné stovce by bylo 30 křesťanů. Ovšem co je zajímavé, téměř 60 procent celkového bohatství „světové“ vesnice by bylo pouze v rukou 6 obyvatel, přičemž by všichni pocházeli z USA. 80 těchto fiktivních obyvatel by žilo v obydlích, jež jsou pod úrovní normálního standardu průmyslových zemí. 70 obyvatel by také neumělo vůbec číst a 50 z nich by jich trpělo nedostatečnou výživou. Zdá se vám to kruté srovnání?

Těchto několik tvrdých čísel, která byla pro zjednodušení uvedena v souvislosti s příkladem toho, jak probíhá ovládnutí světa různými organizacemi, se lze dočíst v knize Tajní vládcové světa vydané nakladatelstvím Fontána. Obsahuje řadu teorií spiknutí v našem světě, také se pokouší přinést odpovědi na otázky, kdo skutečně řídí náš současný svět. Autorem je Wulfing von Rohr.

Ke změnám nedochází náhodou

„Změna se neuskutečňuje náhodou, ale dochází k ní jen na základě nějakého rozhodnutí.“ To pronesl Frederick Willem de Klerk, bývalý jihoafrický prezident a nositel Nobelovy ceny za mír, který propustil z vězení Nelsona Mandelu. Připomeňme, že tímto krokem umožnil kdysi nenásilný přechod moci v Jižní Africe z bílé menšiny na černou většinu a zároveň se vzdal své moci.

Autor knihy von Rohr proto připomíná, že se lidé musí rozhodnout sledovat skutečné příčiny bídy ve světě a apatie občanů většiny zemí. A upozorňuje, že ty příčiny je nutné hledat jak materiální, tak i duchovní, také však hospodářské, technické i skryté. Ty jsou podle něj psychologické a duševní. „Musíme začít přemýšlet o motivech a cílech tohoto často neviditelného mocenského boje, při němž jde předně o vládu nad lidmi a jejich pracovní sílu a o konzumenty a jejich peníze, ale také o nadvládu nad duchem a duší. Zrádné je, že tento cíl – tedy manipulace nás plně ovládající, většinou není zjevně viditelný a citelný,“ poznamenává autor ve zmiňované knize. Stejně jako většina jiných konspiračních teoretiků poukazuje na to, že v současné době vrcholí na Zemi boj o budoucí moc.

Nacházíme se na důležitém posledním rozcestí?

Wulfing von Rohr poznamenává, že se nacházíme v oné rozhodující fázi, která je jistou konfrontací, která rozhodne o tom, co bude dál. Zda ještě vybuduje lidstvo „Nový Jeruzalém“.

Knihou se pak prolíná několik základních otázek – například, zda se skutečně máme obávat toho, že bychom se stali loutkami v tajném řízení nového řádu světa? Otázek kolem toho, co je a co není spiknutí.

„I války jsou – většinou dokonce prokazatelně – důsledky spiknutí. Kdo má z válek užitek? Průmysl a banky. I proto se většina průmyslových firem a bank často angažovala na obou stranách války. A když válka skončí, vydělají pak v době míru ještě jednou – na nové výstavbě,“ popisuje spisovatel v knize. A dodává, že ani hospodářské krize nikdy nepadají z čistého nebe. Vždy jsou podle něj opět důsledkem spikleneckých úmyslů a takového jednání několika lidí, kteří umí přesouvat velké sumy peněz sem a tam.  Rozebírá pak i další momenty, které možnému údajnému spiknutí proti většině světa prý nasvědčují.

Krycí pláštík nad věcmi, které nám připadají dobré? Ale nejsou?

Mimo jiné se autor zamýšlí nad otázkou, zda genetické technologie a biotechnologie jsou součástí jednoho velkého plánovaného spiknutí s cílem manipulovat s lidstvem a dokonce ho dál ‚chovat‘ pomocí klonování. Zamýšlí se však i nad tím, zda je internet pokus, jak pod krycím pláštíkem údajně demokratického přístupu k rozsáhlým informacím postupně proniknout do domu každého jednotlivce a prostřednictvím informací ho kontrolovat?

Jedna z kapitol se pak zabývá systémy, které se dle autora dají dát do přímé souvislosti se spiknutím. Zvláštní pozornost v nich věnuje zdravotnímu systému průmyslových států. Možná i proto, že 10 až 15 procent HDP (hrubého domácího produktu) průmyslových zemí plyne do rukou lékařského a farmaceutického průmyslu. Autor dokonce hovoří o mafii. Proč? „Téměř nepřehledná síť zdravotních politiků, úřadů, farmaceutických firem, nemocnic, pojišťoven a zástupců lékařského stavu se spojila, aby dosáhla toho, že stále více peněz jde do jejich kapes. Zdraví při tom nehraje roli, vznikají jen další nové triky, jak zvýšit výdaje a závislost lidí na tomto systému,“ konstatuje Rohr.

A jelikož si je vědomý závažnosti takového obvinění, přidává i několik otázek, které podle něj výše uvedenou pravdu dokazují. Proč se opovrhuje přírodními léky? Protože skutečně léčí, mají trvalé výsledky a málo stojí. Protože funkcionáři ani vystudovaní lékaři se v nich nevyznají…

Lidi jsou motivováni především penězi, mocí, slávou či rozkoší

Nechme tyto úvahy na autorovi, případně na posouzení čtenáře celé knihy samotné a pojďme dál. K dalším možným důkazům toho, že se kolem lidí může dít něco, co není zcela fér.

Podle stupně vědomí jednotlivců jsou nyní hlavními motivačními silami peníze nebo sláva, rozkoš či moc, ale také magické síly nebo nadvláda nad duší. „Podle dané roviny jsou kumpány lidé nebo systémy, přání nebo myšlenky, duchovní bytosti nebo temné síly,“ domnívá se spisovatel. A rozebírá dále detailněji konkrétní pozemské organizace, jimž jsou nejčastěji spiklenecké úmysly podsouvány.

Bilderberské konference

Jejich idea vznikla na začátku padesátých let, po druhé světové válce, kdy byl svět viditelně rozdělen na dva mocenské bloky.

Některé elity na obou stranách Atlantiku chtěly dát dohromady vedoucí představitele zemí, kteří neměli vládní úřady, ale přesto by mohli podporovat cíle hospodářských a vojenských elit. Z jejich setkání měl vzejít společný obraz celosvětové situace, který by automaticky měl vést k paralelním setkáním a jednáním, aniž by se muselo jednat a hlasovat o jednotlivostech. Přívrženci takovýchto postupů v tom proto vidí legitimní a neškodné záměry. Skeptici však naopak poukazují, že jde o počátek Nového světového řádu a zárodek celosvětového spiknutí za účelem ovládnutí kontinentů a lidstva.

Trilaterální komise

Mezi zhruba čtyřmi stovkami think tanks světových intelektuálních center odborníků patří trilaterální komise k těm nejvlivnějším. Asi tři sta jejich členů se setkává též jednou ročně na různých místech světa. Na rozdíl od Bilderbergu, po těchto setkáních se dokumenty o tématech a příspěvcích k nim, jež zazněla na setkání, zveřejňují. Tak se mimo jiné v roce 1995 objevila informace o tom, jak se zapracuje na Zaangažování Ruska  (Engaging Russia), o rok později se jednalo o globálním zásobování energií, globalizaci a trilaterálními pracovními trhy.

Komise má tři stále kanceláře – v New Yorku, Tokiu a Paříži. A i když u ní není výslovně potvrzeno jádro nároku vybudovat nové americké nebo přinejmenším Spojenými státy podstatně určované uspořádání světa, v němž by měly USA vůdčí roli, je patrné, že by do předních pozic s velkou pravděpodobností přizvala i západní Evropu či Japonsko. Zakládajícím členem (v roce 1973) tohoto uskupení byl David Rockefeller, který o něm hovořil od počátku jako o skupině starostlivých občanů.

Ne každý člen tajných organizací prý chce něco zlého. Ale…

Další pozornost je v knize věnována například uskupení s názvem CFR, Bohemian Club, Skull and Bones Sociaty. Je logické, že vzápětí vše doprovází otázka, zda je třeba každého člena nějaké elity nebo zvláštní skupiny podezřívat, že má za lubem něco zlého? A na tu autor knihy Tajní vládcové světa odpovídá jasným NE. Ovšem přesto dodává, že to není tak jednoznačné. „Existují totiž modely, jak fungují vnitřní a vnější kruhy, které se dají přirovnat k terči při sportovní střelbě. Jak víme, ten má čerň, ale zároveň nejmenší rozsah pole uprostřed,“ dodává autor knihy. A rozebírá, že v rámci organizací, které jsou spojovány se spiknutím, je třeba se dívat na to, jaké postavení v nich jednotliví členové mají. Mnozí totiž opravdu nemusí nic tušit a slouží dokonce někdy i k zastírání skutečných záměrů.

Výčet organizací a skupin lidí toužících po ovládnutí světa tím, jak asi i čtenář ParlamentníchListů.cz tuší, nekončí. Zvláštní kapitola je věnována též iluminátům a takzvaným, ne tak zcela známým, asurům (zaujímají spíše mýtickou rovinu). Podle autora jsou právě ilumináti velkou skupinou lidí, která přinejmenším 200 let tahá za nitky světových spiknutí, aby získala tajnou, ale absolutní moc. Jak připomíná, patřil k nim například Wolfgang Amadeus Mozart.

Tajné spolky – výsada mužů bažících po moci?

V jedné poznámce se pak autor knihy Rohr zamýšlí nad tím, že většinu tajných spolků, o kterých se zmiňuje, tvoří pouze mužské řády. „Zdá se, že je to mužské, velmi pochybné privilegium, možná dokonce spíše temná charakterová stránka a slabost, která vede lidi k touze po moci, jak vidíme nejen v této knize, ale též k vymýšlení odpovídajících struktur a k provádění takových plánů,“ vyjádřil se spisovatel v knize zabývající se teoriemi spiknutí světa.

„Manipulace fungují nejlépe, když si manipulovaní nejsou vědomi toho, že jimi někdo manipuluje. Jinak by se začali bránit a k požadované činnosti by je bylo možno pohnout pouze nátlakem. Protože je však jednodušší ovládat dobrovolníky než donucené, je manipulace účinnější mocenský prostředek než nátlak. Má-li být manipulace účinná, musí začít ve vědomí člověka,“ připomíná dále Wulfing von Rohr slova z jiné knihy Střídání moci na zemi. Připomenul to mimo jiné v souvislosti s tím, že v minulosti například i Adolf Hitler tuto pravdu znal a byl si jí vědomý. I proto prohlašoval, že: „Velká masa lidí se stane snáze obětí velké lži než malé.“

Kdo je Wulfing von Rohr?

Německo-rakouský televizní novinář, astrolog, autor literatury faktu a překladatel. Organizoval řadu mírových setkání, podporuje mezináboženský dialog.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *