S tajemným mužem o spiknutí světa. Menší chybou je prý uvěřit mu, než se vysmívat

Uděláte menší chybu, když některým skutečnostem budete či zkusíte věřit, než když se jim budete vysmívat. To jsou slova, která je třeba mít na paměti při čtení rozhovoru s Tomášem Keltnerem – mužem, který o sobě odhaluje, že pracoval několik let v tajné službě. Nyní se věnuje spíše lektorské, spisovatelské a nakladatelské činnosti.

Vše je součástí plánu – i to je jedna z hlavních charakteristik, která se prolíná celým tímto tak trochu jiným rozhovorem, o tématech, o kterých se většinou nemluví a v médiích hlavního proudu nepíše.

Tomáš Keltner je z nejvyšších pater systému, do kterého měl šanci proniknout, vybaven informacemi, o kterých je přesvědčený, že o nich běžný smrtelník nemá ponětí. Pochopil též, že „sovy nejsou tím, čím se zdají být“, a demokracie, svoboda a lidská práva bývají prázdnými pojmy, jež nemívají s realitou nic společného. „Existují tři zpravodajské moudrosti. První říká: Nikdy nikomu nevěř. Druhá: Nikdy nevíš všechno. A třetí: Všechno je jinak,“ připomíná úvodem. A tak v duchu, že vše může být jinak, přichází první otázky…

Velmi často se hovoří o tom, že lidstvo dospělo do finální fáze budování Nového světového řádu. Na toto téma vyšlo i několik celosvětově úspěšných knih, z nichž jedna je celá postavena také na rozhovoru s člověkem, údajně propojeným se zpravodajskými službami i zednářskou lóží – tedy ideální koktejl pro fanoušky konspirací. Jak vnímáte takovéto informace vy?

Víte, je nutné říci, že z církví se staly korporace, které mají za cíl hromadit majetek a moc. A též cíl ovládat. Místo aby pravdu náboženství uchovávalo, tak dělá pravý opak – informace zkresluje a záměrně dezinformuje. Přesto vždy byli jedinci, kteří se snažili ten chod věcí zvrátit, i v historii. Je třeba proto připomenout, že naše euroatlantická civilizace stojí na stejných základech, které kdysi položil jeden Žid – Ježíš Kristus. Tedy na křesťanství. Bohužel, je třeba též říct, že katolická církev je při pohledu z hlediska sektářství jedna velká sekta, vykazující hned několik hlavních charakteristických sektářských bodů.

Sice zatím netuším, jak to souvisí s Novým světovým řádem, ale i v případě katolické církve musím podotknout, že pokud máte pravdu, jde o nejrozšířenější náboženství na světě…V tom je nějaký záměr?

K tomu dojdeme, pokud mi dáte prostor. Samozřejmě, že má tento můj úvod také svůj důvod. U každé sekty, včetně tedy této velké, je ovšem spíše otázkou hlavně to, kdo ji vede. A to je pak i případ zednářských spolků, templářů, rytířů chrámů – tedy všech těch skrytých organizací, které bývají se záměry Nového světového řádu spojovány. Přitom vše má svůj prapůvod z judaismu… Na to by se nemělo zapomínat.  Ale vše je součástí plánu. A tak například není náhoda to, že se snaží v posledních desetiletích postavit svět proti islámu. Ukazují nám, co je na něm špatně, ale neukazují nám, co je v islámu dobře.

Dobře, vzali jsme to tedy poněkud ze široka. Pokud však vezmeme v úvahu fakt, že Nový světový řád – to je též politika, pak asi i ona má vliv na to, jak se bude myšlenka na jeho případné nastolení vyvíjet a růst dál. Nebo i to už je dopředu někým nalajnované?

Svět se skládá z několika sfér vlivu. To jsou v současné době zájmové skupiny, které stojí nad politikou. Politika je nyní vlastně už jen hra pro lidi v hospodách, aby se měli o čem bavit, na co nadávat. Všechno je přitom naplánované, připravené. Nedochází k žádným překvapivým vítězstvím ve volbách či politickým rozhodnutím.

My se tedy můžeme bavit na úrovni státu o tom, jestli volit levici nebo pravici, jestli nové strany, i o tom, zda změnit volební systém. Ale když to celé projdete, nakonec zjistíte, že ti politici nevládnou. Nad nimi je další vrstva, další vrstva a další vrstva. A tam se nedá už dostat skrz nějakou demokracii. Jenomže to jsou ti, kteří vládnou – mezinárodní bankovní kruhy, vlastníci Fedu a podobně. Ale ani oni nejsou ti hlavní, o těch nejdůležitějších nikdy neuslyšíte. Málokdo chápe, že většina takzvaných konspiračních teorií, včetně tedy těch o Novém světovém řádu, má naprosto pravdivý základ, protože začal mluvit někdo zevnitř, kdo na to neměl žaludek. Často ale tyto teorie sám tvoří či dotváří samotný systém, aby je mohl posléze zesměšnit a odvést pozornost. Člověk, pokud se vydá na cestu za svobodou a hledáním pravdy, tak mnohdy zažívá něco, co bychom mohli popsat jako určité záblesky osvícení. Já to přirovnávám ke dveřím, za které nakouknete a leknete se. Takže je hned zabouchnete. Ale už jednou provždy víte, že jste za nimi něco viděla – i když si to později nechcete přiznat.

U každého jedince je cesta k tomu, aby začal hledat pravdu v konspiračních teoriích, jiná. Narážel jste třeba při své práci pro různé, většinou vojenské složky, na něco, co vás osobně přesvědčovalo o tom, že věci možná nejsou takové, jak vypadají a za jaké je většina lidí pokládá?

Určitý příklad lze uvést na způsobu výcviku a výuky osobní ochrany. Nedá moc práce si všimnout faktu, že v případě jakéhokoli konfliktu a potřeby zájmu mohou být i tito speciálně vycvičení lidé poskládáni a paralyzováni jako kostky domina postupně – a všichni. Ten systém je dobrý jen na první pohled – ale je vyučovaný tak, že když oni, v tomto případě kdokoli z těch spojeneckých armád, kdo vyučuje, budou chtít ochranu té určité osoby (což bývají hlavy státu a nejdůležitější osoby země) zlikvidovat, podaří se jim to.

U útvaru speciálních operací – tam nejde ale o hru na ochranu, tam ta metodika práce musí být plně funkční. A za tu jsme ji během výcviku také pokládali. Až když jsme se potkali s lidmi jných speciálních jednotek (SAS), ukázali nám, že ten systém, kterému se učí většina spojeneckých vojsk, je naprosto nefunkční. A když bude někdo chtít, rozebral by nás jak lego. A v tom je záměr. Tím se dostáváme k tomu, že vše jde podle plánu… Ta velmoc, což je v tomto případě USA, vyučuje vojenské jednotky svých spojenců tak, že když budou chtít sami něčeho dosáhnout, lehce je paralyzují. Jsme si vědomi toho, že je to však tvrzení velice kontroverzní, hlavně pro lidi, kteří se v tom aktuálně pohybují.

Připusťme, že to tak je. Co je ale tedy cílem?

Velmocenské ambice. Jednoznačně. Je třeba mít nějakou převahu, a těch je několik druhů. Silová a nejlepší vojenská strategie je totiž stále absolutní přesila… Až za nimi přichází převaha ekonomická nebo informační. A toto – ten způsob výcviku, jak jsem popsal, patří do té sféry informační. Oni vědí, že ten někdo něco neví – tudíž je známo jeho slabé místo. Dá se poté soustředit a útočit na to jediné slabé místo.

Takže lze z toho podle vás usoudit, že by mohlo jít o součást celosvětové strategie?

Stoprocentně ano. Byl jsem na řadě míst, kde jsem měl možnost se setkat s lidmi, co o tom hovořili. Nutno ale zdůraznit, že ty informace a plány jsou velmi staré – ne jen deset, dvacet let, kdy se o nich ve zvýšené míře píše a hovoří. Ty plány se připravovaly staletí.

Komu by to prospělo? Kdo by z toho profitoval, pokud by k nastolení Nového světového řádu došlo?

Především musím říci, že je to záměr opravdu jen části lidí. Problém je v tom, že se často zjednodušuje – a dělí se vše jen na ty zlé a ty dobré. Tak jednoduše to říct nejde. Ti zlí jsou bráni jako ti, co ale chtějí nastolit Nový světový řád, zatímco ti hodní jsou roztroušeni různě po světě a jsou vesměs osvícení. To je nesmysl, tak to není. Je tu totiž podstatně více skupin – a to pozemských i mimozemských, i když to většina světa nechce oficiálně přiznat či o tom alespoň přemýšlet.

Ty přitom pracují s informacemi, které jdou mimo náš rozsah – mimo naše vzdělání, chápání, znalosti… Mimo to, co se k nám kdy dostalo… Jako příklad – my jezdíme stále po zemi auty s naftovými a benzinovými motory, oni využívají zcela jinou techniku k přemísťování. A i tuto skupinu lze zařadit mezi ty, co mají snahu nastolit celosvětový řád.

To už, přiznávám, jsme hodně za hranicemi běžného chápání. I když je pravdou, že například i světově známý publicista a spisovatel David Icke na bytosti, které nevidíme, ale přesto tu žijí, upozorňoval. Pohybuje se tu tedy podle vás někdo jiný, koho nevidíme?

Ano, přesně tak. Někdo, o kom veřejnost absolutně neví. A uděláte menší chybu, když tomu budete věřit, než když tomu věřit nebudete.

Opět mohu dát jeden příklad, který se nevztahuje sice k těm bytostem, ale přesto k věcem nám nepoznaným. Byl jsem před časem při své práci na jednom velice zvláštním místě, do kterého jsme najeli vojenskými auty přes vstup ve skále. K mému údivu jsme tam pak uvnitř jezdili několik hodin rychlostí kolem 40 kilometrů za hodinu. Nesměli jsme vystupovat, byli jsme pouze v těch vozidlech, kterými jsme někoho doprovázeli. Jelikož jsem byl šofér, zajímalo mě samozřejmě to, jak podivně se pneumatiky na povrchu, po kterém jsme jeli, chovaly. Chtěl jsem tedy zjistit, co to je za povrch. Otevřel jsem dveře a na ten povrch, když jsme zastavili, jsem si sáhnul. Nikdy v životě jsem nic takového nikde nepoznal. Bylo to něco naprosto neznámého. Něco mezi sklem a něčím cizím, co jsem nikdy nepoznal, nedotýkal se toho…

V které části světa to bylo, asi neprozradíte? Pokud ne, budu pokračovat v tématu. Jde podle vás všem v tuto chvíli nejmocnějším a nejbohatším o zavedení Nového světového řádu?

K první části otázky – ne, neprozradím, snad jen to, že v naší zemi to nebylo. A k té druhé části – samozřejmě, že všem těm dosud mocným a bohatým o Nový světový řád nejde. Jak už jsem ale říkal, ty plány byly již dlouho dané. A protože se v souvislosti s nastolením Nového světového řádu mluví též o finální válce, je nutno konstatovat, že ta už dávno probíhá. Ovšem ne na hmotné úrovni. Nejde a věřím, že snad ani nepůjde o takovou válku, jak si ji všichni představují podle historie. I když je to jen můj dojem a nerad bych se mýlil tak, jako většina Židů před 2. světovou válkou, když nevěřila, že půjdou do koncentračních táborů. Až dojde k tomu finále, podle mého přesvědčení dojde k něčemu, co by se dalo nazvat asi nejlépe přírodní katastrofou nebo zásahem vyšší moci. Alespoň to tedy tak bude vypadat. Může se však spekulovat třeba o použití seismických zbraní.

S tím některé vlády, myslíte, disponují?

Naše určitě ne, ale například ta americká ano. My jsme mocensky naprosto bezvýznamná země, což neplatí o geografické roli. Jsme též zajímavá země duchovně, navíc v budoucnosti a dle mého nepříliš vzdálené, budeme zajímaví i jiným způsobem. Hladiny oceánů se zvedají, zaplaví části kontinentů, včetně Evropy, ale naše území by mělo nad hladinou zůstat. Jsou to informace, které nelze nijak podceňovat, objevují se i v různých strategických úvahách, na které jsem při své práci narazil.

Některé hlasy tvrdí, že Nový světový řád ale nemusí znamenat pro lidi nic špatného – spíše naopak. Vy se ale asi přikláníte k tomu, že spíše přinese, nastane-li, negativní věci, chápu to dobře?

Souhlasím.

V souvislosti s tím se též mluví o jisté nutné redukci počtu lidí na planetě…

To je nevyhnutelné. I když mnozí, někdy až převzdělaní lidé, vám vypočtou, kolik lidí je naše planeta schopna uživit, kdyby se systematicky rozmístili, že by ani jeden druhého nemusel vidět. Tak to ale nejde. Na planetě je relativně málo míst, kde se skutečně dá žít a na nich se tak velká koncentrace lidí unést nedá. Klimatické změny, co probíhají a jsou víceméně uměle vyvolávané, začnou nutit lidi migrovat. Proto to válečné šílenství, co rozpoutávají Spojené státy v posledních letech. To je dáno tím, že část planety, kde oni žijí, se stane neobyvatelnou. Takže se snaží posunout někam dál..

Konspirační teoretici mají jasno, že i aktuální situace na Ukrajině je předstupněm budování světového pořádku. Je to tak i podle vás?

Je to uměle vyvolaný konflikt, o tom není sporu. Navíc není z velké části ani pravda to, co nám mainstreamová média ukazují. Bují tam prý extrémní nacionalismus, vyvolávají se démoni… Já nejsem příznivec Vladimira Putina, i když vím, že jeho tajné služby se skládají z velkých profesionálů, na rozdíl od lidí, se kterými jsem se setkal z té druhé velmoci – tedy Spojených států. Vadí mi, když se o Rusku často mluví jako o tlupě opilců, ale to fakt není pravda. Všichni v těch službách mluví naprosto dokonale anglicky, alkohol se tam „nepěstuje“ o nic víc ani méně, než kdekoli jinde. Nebují tam navíc ani to obrovské zvěrstvo, které prosakuje všude jinam do armád a ozbrojených složek – tím myslím homosexualitu. Nejsou ani neschopní, ani hloupí. A díky nim si USA nemůže naštěstí dělat úplně vše, co by chtěla. Proto bych Ukrajinu tak jednoznačně s tím tématem, o kterém hovoříme, nespojoval.

Ale – když se podíváme na arabské jaro, i tam to byly uměle vyvolané konflikty americkými zpravodajskými službami. A ony nenápadně k tomu Rusku směřují, protože s jídlem roste chuť. Bohužel, tak jak Merkel řekla o Putinovi, že je odtržený od reality, tak já bych to řekl jinak – že mnohem odtrženější od reality je střední a nižší vojenský managament USA. A zřejmě nejen on.

Takže ale nejde o snahu postavit proti sobě Rusko a Spojené státy v nějakém konfliktu? Hodně lidí se obává, že by to byla cesta k světovému konfliktu – válce…

Ne, to si úplně nemyslím, i když si to možná někteří generálové na dálku přejou. Ten konflikt by totiž nikomu neprospěl. A obě strany to vědí. Bylo by to pro ně destruktivní. Sledoval jsem tu hysterii médií kolem toho, co se dělo na Krymu. Jenomže k tomu lze říct jen to, že my jsme tady v Evropě příliš staří na nějaké změny. Nebo spíš na přijímání změn. Když přijde někdo mladý – teď mám na mysli toho, kdo je schopný přijmout nový způsob myšlení – tak nás prostě převálcuje. A to Rusko je v této pozici. S ním prostě EU nic neudělá. Dobrým mistrovským kouskem Ruska jsou rodící se obchodní dohody s Indií a Čínou. I proto jsou nějaké sankce proti Rusku směšné…

Takže zde jsme se dostali zřejmě do bodu, který součástí plánu není?

Ne, tak se to říct nedá, vše je naplánováno. Jen nelze ve všem hledat signály Nového světového řádu. Alespoň já to tak vnímám.

Když se dostaneme k té finální fázi plánů, tak vše ukazuje na to, že dojde ke konfliktu s něčím, co bude stát mimo lidstvo. Vím, že to už je velká konspirační teorie, ale jsou informace o tom, že to bude s mimozemskou civilizací. Respektive s civilizací označenou za mimozemskou. Součástí tohoto plánu jsou totiž také klony chované v nitru planety a ty budou označeny za tu mimozemskou civilizaci. Bude muset dojít k tomu konfliktu, aby lidé viděli utrpení a tím došli k finálnímu stmelení. Až do tohoto bodu to je plán, na kterém se podílejí všichni, o kterých se mluví i píše vcelku již otevřeně.

V čem je tedy problém? Nebo co je podle vás jinak?

Jde o to, že v tom finále chce být vůdcem více jedinců. A v tom je problém. Nejsou to přitom ti Rockefellerové, Rotschildi a nikdo z dalších takto známých rodin… To jsou v podstatě velmi nešťastné rodiny a lidé, stačí si přečíst, jak tam uvnitř těch rodin funguje komunikace, jak se chovají ke svým dětem, jak žijí v neustálém strachu. Stejně tak i společenství Bilderberg – to je též protnuté obrovským strachem.

Kdo tedy?

To jsou ti hráči, které veřejnost nezná, jak už jsem řekl v úvodu. Nutno dodat, že Rusko se do jakýchkoli těchto plánů nezapojuje, v tom je jeho role osvěžující. Navíc jejich prezident nedávno v jednom svém projevu upozornil na významný aspekt dnešní doby, v kterém je obrovské riziko – totiž na homosexualitu.

Když ji zmiňujete, znamená to, že i na ni lze v nějakých souvislostech pohlížet jako součást plánů, o kterých hovoříte?

Ano, lidé, co touto nemocí trpí, i ti jsou součástí plánu… Chci však zdůraznit, že o homosexualitě nehovořím proto, že bych chtěl lidi, co jsou jí zasažení, diskriminovat. Homosexualitu je však třeba chápat v daleko širších souvislostech, proto v tomto ohledu souhlasím s názory exprezidenta Václava Klause nebo Petra Hájka. Největší zlo, které k nám s tím přichází, je v tom, když takové páry vychovávají děti. To je něco, co bychom neměli dopustit.

Připouštím, že znám i argumentace přívrženců tohoto jevu. Odvolávají se na antiku. Prý že vše, co kulturně hodnotného vzešlo, bylo od homosexuálů… To už je víceméně demagogie… Já studoval korejský systém Hwarang, což je systém, který položil základy tradičním východním naukám. A vím, že i on, na svém sklonku, když upadal, se též přesmykl do homosexuality. Tímto způsobem se dá vypozorovat, že s příchodem a rozšířením homosexuality se vždy zakončují jisté fáze vývoje. Proto homosexuály respektuju, osobně nic proti nim nemám, uzavírání registrovaných partnerství neodmítám. Ale jsem zásadně proti propagaci a jakési glorifikaci této úchylky či nemoci. To je zcestné. Jde totiž o psychický virus.

Co tedy čeká lidstvo z vašeho pohledu v nejbližší době?

Vše se bude zintenzivňovat. Pokud se lidé nenaučí ovládat své emoce, nebudou si s tím vědět rady a budou šikovaní do skupin, které se postupně budou stavět proti sobě, rozeštvávat. Když lidi nepoznají sami sebe a nenaučí se poznávat emoce, budou skrze to velmi dobře ovládaní, a to s pomocí médií. Ukazuje to třeba i ta situace na Ukraiině a v Rusku – média dávají určité informace, které vzbuzují emoce a ty jsou schopny vygradovat tak, že by klidně někteří lidé jen na základě těchto „informací“ šli bojovat za tu či onu stranu a až tam by třeba zjistili, že je pravda úplně jinde. Já osobně se domnívám, že se budou prožitky zintenzivňovat na úrovni osobních životů i vztahů, tak i na úrovních států, národů. Napětí bude jiskřit i mezi jednotlivými etniky. Protože pokud něco chcete zlikvidovat, vytvořite v tom chaos, jednou podpoříte tuto skupinu, podruhé jinou a ono se to rozjede… A pak stačí přijít jako osvoboditel…

Publicista pohovořil o zlu islámu. A vyzval národ, ať žádá zrušení styků s takzvanou Palestinou

Pumový útok islámských teroristů v Praze je otázkou času. Češi by se měli spojit v boji proti islámské expanzi a prezident Miloš Zeman by měl v tomto kontextu vystupovat ještě tvrději. To si myslí autor knihy Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra Martin Janeček, který se zúčastnil i protestu proti existenci palestinské ambasády v Česku.

O islámské rozpínavosti jste napsal knihu. Můžete v kostce říct, co si myslíte o islámu a muslimech?

Je správné rozlišovat mezi islámem a muslimy. Mezi muslimy jsou samozřejmě lidé nejrůznější, od těch nejlepších až po ty nejhorší, tak jako ve všech lidských seskupeních. Islám se mi jeví jako dobyvačná ideologie usilující o ovládnutí světa. Islám jednoznačně ukládá všem muslimům za povinnost vést džihád, svatou válku, až se všichni lidé buď stanou muslimy, nebo se muslimům podřídí. Takže muslim, který je jinak dobrým člověkem, nežije v souladu se svým náboženstvím. To mu ukládá, aby dychtil po krvi těch, kteří se nechtějí podřídit.

Co pro Česko znamená palestinská ambasáda na území Prahy?

Podstatné je chápat, že stát Izrael vznikl na základě práva národů na sebeurčení podle rozhodnutí valného shromáždění OSN. Vznikl na rozloze, která odpovídá méně než jednomu procentu rozlohy arabských států Blízkého východu. Žádný „palestinský národ“ nikdy neexistoval. Neexistuje ani palestinský jazyk, ani žádná specifická palestinská kultura.

Palestinští muslimové se vždycky pokládali za členy velkého arabského národa. Ten se vytvořil po vítězných taženích Mohameda a jeho nástupců, kteří vnutili svůj jazyk a svoje náboženství skoro všem obyvatelům Blízkého východu a pak i dalším zemím. Židovský národ předal lidstvu myšlenku jediného Boha. Křesťanská kultura byla vytvořena do značné míry na hebrejských základech. Křesťané se ale Židům dobře neodvděčili. Židé byli od nich utiskováni, až se nakonec mnoho Židů rozhodlo vrátit do zaslíbené země. Zatím se jich tam seskupila ale jenom asi polovina. Arabové od dob Mohameda dobyli obrovská území. Proužek země mezi Středozemním mořem a Jordánem, kde předkové dnešních Izraelců žili dávno před příchodem Arabů, by Arabové měli nechat Židům.

Během nedávné manifestace jsem se dozvěděl, že Palestinci mají v Praze velvyslanectví od let sovětské okupace. Myslím si, že po odstranění totalitního režimu v listopadu 1989 měli představitelé Československa diplomatické vztahy s Palestinci přerušit. Když už ne z žádných jiných důvodů, tak proto, že nejde o skutečný stát, ani o skutečný národ, nýbrž o politické seskupení úzce spjaté s terorismem. Také je třeba brát na vědomí podobnost osudu palestinských Arabů a sudetských Němců. Palestinci nejsou víc skutečným národem nežli sudetští Němci. Jak se nám bude líbit, až si představitelé sudetských Němců otevřou velvyslanectví v hlavních městech světa? Ze všech těchto důvodů si myslím, že občané Česka by měli hromadně vyžadovat od svých poslanců a dalších zvolených zástupců přerušení diplomatických styků s takzvanou Palestinou.

Můžeme se dočkat i u nás pumových útoků či vražd jako ve Španělsku, Velké Británii, Francii a jiných zemích?

Samozřejmě! Je to spíš zázrak, že jsme se toho ještě nedočkali. Na serveru www.eurabia.cz jsem začátkem ledna uveřejnil článek Od New Yorku po Volgograd, ve kterém o tom píšu. Nejdřív se v něm vracím k loňskému výbuchu bomby na nádraží ruského Volgogradu, při němž bylo zabito šestnáct lidí, a jehož organizátory byli samozřejmě zase islamisté. Dále vše rozvádím: „Veřejnost už si zvykla na tento hrozný jev. Pamatujeme si na zničení sesterských věží v New Yorku 11. září 2001, na islamistické atentáty v Paříži, Madridu, Londýně, Moskvě, Bombaji, na ostrově Bali v Indonésii, na tolika a tolika jiných místech.

Jako by celá planeta Země byla obtočena kruhem islámské nenávisti. Doufáme, že Praha se na tomto seznamu spáchaných atentátů neobjeví, a když, tak ne tak rychle. Ale shodou okolností rok 2014 začal v Praze výbuchem v domě palestinského velvyslance Džamála Muhammada Džamála. Policie tam pak našla zbraně, které nejsou v České republice evidovány. Tak si nejsem jistý, že budeme moci doufat ještě příliš dlouho.“ A pak v něm ještě mimo jiné dodávám: „O čí vzteky se jedná dnes? Bezesporu především o vzteky těch, kteří vraždí Slovany ve Volgogradu i jinde. Ale též o vzteky zastánců multikulturální globalizace, pro které je jakákoli národní či náboženská identita překážkou volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil. Proti nim je třeba vytvořit jednotu všech těch, kteří věří, že náš život má větší význam a větší hodnotu než jenom tu, kterou je možno vyčíslit v eurech, dolarech nebo v jakékoli jiné měně.“

Myslíte si, že u nás palestinští diplomaté kšeftovali se zbraněmi?

Nemám žádnou konkrétní informaci týkající se této otázky. Nejpravděpodobnější příčinou smrti palestinského diplomata prvního ledna se mi zdá skládání účtů mezi znepřátelenými skupinami Palestinců.

Co si myslíte o takzvaném arabském jaru, po kterém přišli ve většině zemí ke slovu islamisté?

Takzvané arabské jaro se mi jeví jako důsledek neschopnosti vládnoucích kruhů arabských zemí řešit hospodářské a sociální problémy těchto společností. Myslím si ale, že jestliže intelektuální neschopnost hraje rozhodující roli v zaostalosti černé Afriky, v arabských zemích je podstatnější nízká mravní úroveň. To je rozhodující faktor, který prostupuje celou kolektivní mentalitou, od nejvyšších společenských vrstev až po ty nejnižší. Mentalita arabských muslimů nedovoluje soustředit se na práci, oceňovaný je boj, hrdinská smrt.

Egyptského prezidenta Anvara Sadata zavraždili jeho vlastní strážci, poněvadž uzavřel mírovou smlouvu s Izraelem. Nic by nebylo naivnější nežli se domnívat, že pád autoritativních režimů vyústí v demokracii a snášenlivost. Příkladem je Írán, kde po pádu autoritativního, ale prozápadního, režimu šáha Rezy Pahlavího nastoupila totalitní islamistická diktatura. Jejímu nukleárnímu zbrojení musí být zabráněno za jakoukoliv cenu.

Jak nahlížíte na snahu muslimů přizpůsobit si Evropu k obrazu svému?

Muslimové samozřejmě sní o ovládnutí celého světa. Na prvním místě ale Evropy! Toho, co se jim nepodařilo ani v roce 732 u Poitiers, ani roku 1683 u Vídně, chtějí dosáhnout nyní. Vnímají, že Evropané se zcela vyčerpali dvěma světovými válkami, že mnoho z nich ztratilo duchovní a národní hodnoty, bez kterých se žádný celek nemůže ubránit, že dávají přednost konzumu před rodinou. Otevírání nových mešit, muslimské šátky a podobné jevy je třeba chápat jako projevy touhy po ovládnutí zemí, ve kterých jsou zatím muslimové v menšině.

Jak hodnotíte skupiny typu Czech Defence League, které na islámské nebezpečí poukazují?

Samozřejmě oceňuji aktivity všech, kteří se snaží bránit proti islámské rozpínavosti. Ohledně English Defence League jsem se dočetl na Google, že byla založena roku 2009 a že seskupuje osoby různého původu, různého vyznání, které ale spojuje obava z islámské nadvlády. To se mi zdá podstatné. Ve společnostech, jako je britská, kterou zdaleka neformují jenom Britové evropského, křesťanského původu, je velmi užitečné, že dochází k vytvoření široké fronty všech, kteří se chtějí společně bránit. Situace je samozřejmě zcela jiná v České republice. Ale i zde je snad správné zdůraznit, že boj proti islámské expanzi není jenom obranou českého národa jako takového, a že ho nelze zaměňovat s tím, co je běžně nazýváno „krajní pravice“.

Já osobně jsem částečně židovského původu. Jeden můj syn se narodil v Jeruzalémě a koná nyní vojenskou službu v izraelském válečném námořnictvu. Strávil jsem největší část života ve Francii, kde mnoho Židů křičelo „rasista, fašista“, když nějaký rodilý Francouz řekl, že těch přistěhovalců je ve Francii už trochu moc. Dneska mnoho z nich samo před muslimy prchá do Izraele. Kam ale mají prchat rodilí Francouzi? Rád bych se snažil urovnat nedorozumění mezi mnoha Židy a pravicově orientovanými osobnostmi jiných národů. Jednak máme dnes všichni společného nepřítele v islámské rozpínavosti a pak, Židé nemohou popřít, že dali světu takové monstrum jako Karla Marxe. To je třeba se snažit nějak napravit.

Co si myslíte o tvrdě protiislámském postoji Miloše Zemana?

Samozřejmě ho zcela schvaluji. Jenom se mi nezdá dostatečně tvrdý.

Je v Evropě multikulturalismus při takovém chování muslimů udržitelný?

Samozřejmě, že není. Ale multikulturalismus se mi zdá špatný i nezávisle na muslimech. Podle Bible všichni lidé původně tvořili jeden národ. Mluvili stejným jazykem. Chtěli ale stavět Babylonskou věž, tak Bůh zmátl jejich jazyky a rozdělil je na více národů. Existence zvláštních, oddělených, národů je tedy Boží vůlí jak v očích všech zbožných Židů, tak v očích všech zbožných křesťanů.

Hanácký ministr práce: Kalouska a Drábka bych hnal na pole orat

Lidé jako pan Kalousek tu léta kradou a dnes nám říkají, ať šetříme. Drábkovy sKarty jsou nedořešené – i moje slepá babička si bude muset chodit do bankomatu pro peníze. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz to řekl šestatřicetiletý ministr práce a sociálních věcí Hanácké republiky Tomáš Kozlíček s tím, že až Hanáci získají větší vliv, tak si na tyto politiky posvítí a poženou je na pole orat.

Co je vlastně cílem Hanácké republiky?

Obchůdky na Svatém Kopečku u Olomouce, které mají svoji bohatou historii, začaly pomalu upadat. V jednom z domů, kde jsou tyto krámky, se také narodil známý český malíř a autor olomouckého orloje Karel Svolínský. Chceme proto pomoci zdejším podnikatelům a vtipnou formou zviditelnit Hanou, protože jsme přesvědčeni, že má návštěvníkům, co nabídnout. Byla by škoda to tu nechat dále skomírat. Nesnažíme se ale kopírovat Kraví Horu nebo Valašské království, kde již něco podobného vzniklo. Mrzí mě, že spousta lidí odchází z regionu pryč, protože tu nevidí žádnou perspektivu, ale Haná je krásná.

Uvažujete třeba o odtržení od Česka a nezávislosti? Co by vás k takovému kroku přimělo?

Když se dívám, co se tady v té zemi děje, tak nevím. Haná byla dřív úrodnou zemědělskou oblastí a bohatým regionem. Dnes je tu vysoká nezaměstnanost, všude se jen pěstuje řepka. Je to děs. Chceme, aby se Haná postavila znovu na nohy, proto se snažíme hlavně oživit turistický ruch, ale o odtržení v tuto chvíli neuvažujeme.

Jste ministrem práce a sociálních věcí Hanácké republiky. Proč jste se jím stal právě vy? Jaké k tomu máte předpoklady?

Jsem v invalidním důchodu, takže do této problematiky vidím z pohledu člověka se zdravotními problémy. Jsem denně v kontaktu s lidmi, kteří jsou na tom podobně. A nemáme to jednoduché. Ještě se uvažovalo, že bych mohl být ministrem zdravotnictví, protože mám letité zkušenosti i s doktory, ale od toho se nakonec upustilo.

Jaký je váš názor na Jaromíra Drábka?

Nemám toho člověka moc rád. Mám pocit, že reformy tlačí silou, ale to je můj názor, nikoliv Hanácké republiky. Drábek hází všechny do jednoho pytle, a to není fér. Třeba  ta sociální karta. Ne každý z handicapovaných pobírá dávky od státu, ale stejně musí tuto kartu mít, když chce zaparkovat autem, protože zároveň slouží jako ZTP. Ale co je horší, že moje babička je slepá. A to si má chodit do bankomatu pro peníze? Co je to za nesmysl? Doteď jí peníze nosila pošťačka a teď bude muset slepá babička jezdit k bankomatu a ťukat tam ten PIN. Vůbec to není dořešené.

A celkově resort prostě pan Drábek podle mého nevede dobře. Asi ani nemá svědomí. Rozhoduje o něčem, co mu je jedno, anebo ho tlačí Kalousek. Když pan Kalousek teď nedávno prohlásil, že zlaté časy v Evropě jsou pryč, že jsme to prožrali a proflákali, tak se nestačím divit. Vždyť on je v politice 22 let, tak kdo to udělal? Nejhorší je, že tito lidé to tu těch 22 let rozkrádali a teď nám říkají, že máme šetřit. Ale až Hanácká republika získá nějaký vliv, tak si na tyto politiky posvítíme a pošleme je na pole orat.

Pokud byste byl na jeho místě, co byste tedy chtěl primárně změnit?

Pokud se musí šetřit, musí se také vědět kde. Určitě bych se nesnažil šetřit na postižených a těch lidech, kteří opravdu nemůžou získat práci. A takových je spousta. A nedělají to naschvál. Makali by, kdyby mohli. Je ale taky spousta těch, kteří dávky zneužívají. To je pravda, ale nelze nás házet do stejného pytle s těmi, kteří dělat nechtějí. Já vám řeknu takový příklad. Já mám vývod z ledviny. Dostával jsem příspěvek na péči 2000 korun. Chodily mi domů ošetřovatelky, které jsem si platil. Nikam jsem nemusel jezdit. Poté se příspěvek snížil na 800 korun, tak jsem jezdil sanitkou do nemocnice. Takže ušetří ministerstvo práce a sociálních věcí, ale zvýší se výdaje ve zdravotnictví.