Pobijte Židy, musí mít strach. Kázání českého muslima vyděsilo politiky

Předseda Mladých křesťanských demokratů Petr Jurčík podal na Ministerstvo kultury ČR podnět k prošetření platnosti registrace Ústředí muslimských obcí ČR. Nelíbí se mu, že jejich kazatel Lukáš Větrovec ve svém kázání v brněnské mešitě tvrdě napadal Židy.

„Soudný den nenastoupí, dokud muslimové nepovedou válku proti Židům. Muslimové je budou zabíjet tak, že se zbývající Židé budou schovávat za balvany a stromy. A pak kámen nebo strom promluví: Muslime, služebníče boží, tam za mnou je Žid, přijď a zabij ho,“ řekl zde Větrovec, což dokazuje i nahrávka, kterou na Youtube zveřejnil český liberální muslim Lukáš Lhoťan.

Je sice fakt, že Větrovec dodal, že se to vztahuje pouze na ty, kteří bojují, nebo podporují „agresi“ proti muslimům, a na sionisty, a ne nutně na všechny Židy a ne nutně na všechny „nevěřící“, tedy nemuslimy. Sionisté jsou ale v tomto pojetí Židé loajální státu Izrael a přátelé Izraele z jiných národů, kteří uznávají jeho právo na existenci.

Podněcování nenávisti

„Nezpochybňuji právo muslimských věřících na náboženský život a jsem přesvědčen, že většina z nich radikální interpretaci odmítá. Bohužel se ukazuje, že oficiální islámské struktury přebírají prvky učení radikálních islamistů, jejichž názory nejsou v souladu s ústavním pořádkem a liberálně-demokratickými tradicemi této země. Nejedná se navíc o ojedinělou nahrávku vytrženou z kontextu, podobné tendence spatřuji v Ústředí muslimských obcí již delší dobu“, řekl ParlamentnímListům.cz předseda MKD Petr Jurčík.

Z uvedeného Větrovcova citátu je podle Jurčíka zřejmé, že Větrovec nabádá věřící k nenávisti vůči Židům, což samo o sobě také hraničí s porušením §198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. „Nedovedu si představit, že něco takového zaznívá z úst kazatelů Ústředí muslimských obcí, jejíž představitelé se nám snaží vykreslovat islám jako mírumilovné náboženství“, uzavírá předseda MKD Petr Jurčík.

Židé jako nacisté

Během Větrovcova kázání v brněnské mešitě byla blokáda pásma Gazy ze strany státu Izrael označena za horší než nacistická genocida a plynové komory v koncentračním táboře Osvětim. Kazatel také odmítá právo Izraele na existenci. Rovněž říká, že muslimové mají vládnout nad nemuslimy.

„Mohamed je poslem Božím a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou…A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících, jsou Židé,“ citoval z muslimských náboženských textů také Větrovec.

Podnět na ministerstvo kultury

Jurčík ve svém podnětu na ministerstvo kultury, který mají ParlamentníListy.cz k dispozici, cituje §5 Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností zákona o církvích:

„Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž činnost je v rozporu s právními předpisy a jejíž učení nebo činnost ohrožuje práva, svobody a rovnoprávnost osob a jejich sdružení včetně jiných církví a náboženských společností, ohrožuje demokratické základy státu, jeho suverenitu, nezávislost a územní celistvost, a a) je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví, principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti osob, b) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení, rozněcuje nenávist a nesnášenlivost z těchto duvodů, podporuje násilí nebo porušování právních předpisů“.Státu nevadí muslimští fanatici

Český liberální muslim Lukáš Lhoťan, který upozorňuje na extremistické tendence v muslimské komunitě ČR míní skepticky, že Jurčík se svým podáním neuspěje. „Oni kolem toho budou dělat obstrukce a budou se vykrucovat a shazovat odpovědnost na Větrovce a myslím, že on to vezme všechno na sebe. Takových kázání je více, ale je to jedno z mála, které bylo nahráno. Takováto kázání on tam měl celkem pravidelně k různým příležitostem. V jednom popíral i demokracii. Je to vždy překlad arabského kázání. Jsou to myšlenky, které v mešitách dlouhodobě hlásají,“ řekl ParlamentnímListům.cz Lhoťan, který o nebezpečí agresivního islámu v ČR napsal i knihu.

„Celá koncepce integrace muslimské menšiny v České republice je špatná. Stát k tomuto přistupuje stejně tak, jako by to byla křesťanská či židovská církev, ty ale nemají žádné negativní rysy jako je násilné šíření víry. Když vám ale i Miloš Mendel, orientalista, který islám většinou hájí, přiznává, že tyto negativní aspekty tady jsou… Nemělo by to být tak, že stát řekne: ´zaregistrujte se dělejte si, co chcete´. Stát by měl vůči takovým společnostem vystupovat aktivně. Stát by neměl posvětit to, že někdo ovládne muslimskou komunitu díky financování zahraničí a bude hlásat agresivní islám,“ zlobí se Lhoťan.

„ Stát na to od roku 1989 kašlal, zatímco tady zuřil boj mezi radikálními a umírněnými skupinami a stát nyní přihlíží v uvozovkách islamizaci, aniž by se zajímal o to, co se děje v mešitách. Může mít na to vliv i to, že ve vedení organizace jsou lidi, které podle mých informací vytěžuje naše ministerstvo zahraničí a zahraniční rozvědka, neboť tito lidé mají velmi dobré kontakty v arabských zemích na jejich vysoké funkcionáři a chlubí se tím. Je možné, že i tato spolupráce jim může zajišťovat určitou ochranu od státu,“ uzavřel liberální muslim.

Věc je nutné prošetřit

Premiérův poradce pro lidská práva Roman Joch míní, že je ze strany Petra Jurčíka určitě správný občanský postoj, že dal podnět k prošetření celé věci. Pokud šíření nenávisti toleruje celé Ústředí muslimských obcí, měl by to být důvod ke zrušení organizace. „Každopádně je zde podezření z porušení zákona, může jít o šíření nenávisti proti skupině obyvatel. Je určitě potřeba ocenit i Lukáše Lhoťana a jeho občanskou odvahu, že se snaží napravit reputaci nefanatických muslimů, pokud to vůbec lze,“ řekl redakci Joch.

Redakce se snažila sehnat vyjádření Ústředí muslimských obcí v ČR. Na jejich stránkách ale není kontakt. Na webu firmy.cz byl ÚMO uveden kontakt islamcz@islamcz.cz. Ozval se jistý Bader Alšamrí. „Bohužel jste napsal na špatný email. Nejsme Ústředí musl. obcí. Co se týká videa, ještě jsem ho neviděl, takže vám teď nemohu k němu nic konkrétního říci. Až se k němu dostanu, odpovím vám,“ zareagoval Alšamrí. Bližší vyjádření doposud neposkytl.

Zodpovědnost pouze jednotlivce?

ParlamentníListy.cz oslovily i poslance z branně-bezpečnostního výboru, zda by se podle jejich názoru kvůli protižidovskému kázání mělo Ústředí muslimských obcí zakázat. „Ano. A autor těchto slov má být okamžitě trestně stíhán,“ reagoval poslanec ODS Jan Vidím.

Poslanec ČSSD František Bublan to vidí poněkud jinak. „Záleží na kontextu, v jakém to bylo proneseno. Muselo by se dokázat, že je to výzva k rasové nenávisti. Pokud celé to jeho kázání bylo takovým směrem zaměřeno, potom by to neměl být podnět k zakázání toho ústředí, nýbrž podnět ke stíhání toho, kdo to řekl. To ústředí se může ohradit, že s tím nesouhlasí. Čili si spíš myslím, pokud bude zřejmé, že opravdu vyzýval k nenávisti, může s ním být zahájeno například trestní řízení,“ řekl redakci ParlamentnímListům.cz František Bublan z ČSSD.

„Za prvé je to na trestní oznámení, za druhé je to na zrušení, je-li to v jejich věroučných knihách. Je-li to pouze výrok jedné osoby, platí první,“ míní poslanec TOP 09 Daniel Korte.

„Neznám podrobnosti, ale tak, jak jste to popsal, mám pocit, že chyba není na straně organizace, ale v jednotlivci, který se svým kázáním mohl dopustit i trestného činu a konat by tedy měla v prvé řadě Policie ČR a až následně ministerstvo kultury,“ sdělila redakci poslankyně Jana Černochová.

Kdo uráží Alláha, zasluhuje v ideálním případě smrt

Muslim Lukáš Větrovec používající také pseudonym Alija Harisovic před časem v rozhovoru pro server Mecca Audio například uvedl, že v islámském státě je legitimní trest smrti za urážku proroka Mohameda.

„Karikatury a Selman Rushdie jsou osobité případy, které věrně ilustrují dnešní dobu. Je třeba zdůraznit, že v obou případech jde o činy, které by v ukázkovém případě šarí’atské zákonnosti a existence islámského státu představovali přímý atak na islámské zřízení, podstatu soužití pod šarí’atskou zprávou a muslim, který by je spáchal, by se tím stal odpadlíkem od víry, který by navíc ohrožoval šarí’atský státní systém, za což by mu právem náležel hrdelní trest,“ řekl Větrovec.

„Ten, kdo uráží Alláha, Jeho Posla, Jeho víru a Jeho zákon zasluhuje smrt. Na to ukazuje řada nepopiratelných důkazů ze Sunny. Nicméně v současnosti nikde ideální šarí’atský systém nepanuje a nelze odsoudit lidi k trestu smrti, když jim nejsme schopni garantovat to, co jsme jim podle šarí’i povinni poskytnout. A také se nemůžeme chovat jako státní systém, když žádným státním systémem nejsme,“ dodal Větrovec.

Básník Větrovec a kazatel Shehadeh

Větrovec je také znám jako skladatel básní. V jedné z nich útočí na USA a Izrael. „Včera jsem spálil vlajku Ameriky. A hnedka po ní vlajku Izraele. Vyrojily se bojovníků šiky. Které poznaly svého nepřítele. Hořely ryfle Kenvelo. Vzplála rozlitá Jim Beam pálenka…“

„Demokracie a islám jsou odlišné. Islám odmítá demokracii jako způsob vytváření zákonů,“ uvedl v roce 2007 v pořadu České televize Islám po Česku.

ParlamentníListy.cz též upozornily , že v českých mešitách káže člověk jménem Samer Shehadeh , který schvaluje teroristické atentáty v Izraeli a má problém odsoudit útok islámských teroristů na Spojené státy z 11. září 2001.

Ekonom Vít Jedlička: Kupujte zlato, potraviny a zbraně. Krize bude hustá

Ekonom a představitel libertariánského serveru Reformy.cz Vít Jedlička varuje před rizikem papírových peněz, které podle něho v době prohlubující se finanční a ekonomické krize mohou ztrácet na hodnotě. Proto doporučuje se zajistit komoditami, které mají hodnotu samy o sobě a nejsou závislé na politice státu či centrálních bank. Státní peníze totiž nejsou ničím kryté a jsou založeny pouze na důvěře.

Vít Jedlička očekává, že hospodářská krize bude čím dál více zneužívaná k politické integraci EU a náklady krize zaplatí daňoví poplatníci, ať již ve formě zvýšených daní, či inflace formou monetizace státního dluhu prostřednictvím tištění peněz.

 

Mocná centrální banka chrlící nekryté papírky

„Je očividný fakt, že krizi řídí bankéři. V Itálii i Řecku se dostali k moci lidé, kteří jsou spojeni s globální bankovní společností Goldman Sachs či neformální globalistickou organizací s názvem Trilaterální komise. Jsou to lidi, kteří mají za úkol finančně konsolidovat státy, tedy zvýšit výběr daní a snížit výdaje států, ale na ne úkor bank či korporátního socialismu. Zaplatí to zase daňoví poplatníci. Výrazně se sníží komfort lidí. Zvýší se věk odchodu do důchodu. Ale nebudou to banky, ani korporace přisáté na státu, které by měly ztráty způsobené krizí zaplatit,“ řekl ParlamentímListům.cz Vít Jedlička.

Podle Jedličky je záměrem vytvořit z Evropské centrální banky stejně mocnou instituci, jako je americký Fed (Federální rezervní systém), která bude monetizovat dluh, tedy tisknout peníze a tím vytvářet inflaci až hyperinflaci, čímž budou ožebračováni vlastníci papírových peněz.

„Myslím, že k tomu nakonec dojde, i přes odpor Německa, které si myslí, že se to dá zvládnout bez toho. Nakonec to stejně ale dospěje k té posílení ECB a monetizaci dluhu, pokud tedy nedojde k rozpuštění eurozóny a rozdělení na několik měnových zón či návrat marky. Podle mě ale spíše dojde k posílení ECB na úroveň Fedu. Dojde k inflaci. Na to se již dnes Němci systematicky připravují. Před týdnem jsem byl v Německu a na každém kroku jsou automaty, kde člověk může nakoupit investiční zlato místo peněz. Občané to začínají vnímat i byznys se k tomu začíná uchylovat,“ říká Jedlička.

 

Zlato jako pojistka proti inflaci

Ten si myslí, že zlato je dobrá pojistka proti inflaci. Současně to může přispět k tomu, že i další lidé začnou odcházet od peněz, které tiskne stát. Lidé pak mohou ztratit důvěru v celý systém bankovnictví založeného na virtuálních penězích. „Je to bublina, do které když se píchne, tak praskne. Pak může přijít hyperinflace. Protože když se natisknou další peníze, tak už jim nikdo nebude věřit a nebude důvěřovat v jejich hodnotu. Myslím si, že Německo je tak silný hráč, že to třeba ustojí a nepovede to k absolutnímu finančnímu kolapsu, i když scénář úplného kolapsu nelze zcela vyloučit,“ dodává Jedlička.

Podle Jedličky hrozí ztráta důvěry v tištěné peníze obecně, i co se týče České republiky a české koruny. „Nakonec ztráta důvěry v papírové peníze je v konečném důsledku správnou cestou, protože si lidé uvědomí, že nebylo dobře, že předali monopol na ničím nekryté peníze centrálním bankéřům a politikům. Není žádný důvod, aby člověk nemohl mít místo nekrytých papírků skutečné zlato. Dnes již na internetu existují služby, kdy člověk může platit ve zlatě. Byl by to návrat ke skutečným penězům, které mají reálnou hodnotu, na rozdíl od papírových peněz, o kterých stát tvrdí, že mají nějakou hodnotu. Je to cesta správným směrem. Může to být bolestivé, ale zároveň ozdravné,“ myslí si Jedlička.

Podle něho je rozumné se připravit na možnost runu na banky, kdy lidé začnou hromadně vybírat úspory a banky nebudou schopny vyplácet vklady střadatelům. „Není zas takový problém převést tištěné peníze do reálné hodnoty, jako jsou drahé kovy. Myslím, že zdaleka nejsme u konce růstu cen drahých kovů, jsme stále na začátku. Množství vytištěných peněz, které jsou kryté jen dobrým slovem centrální banky nebo vlády, je velký v poměru k malému množství drahých kovů, které by je mohly vyvážit. Jsme teprve na úplném začátku přeceňování drahých kovů vůči měnám. Cena zlata podle mě ještě není na svém vrcholu,“ předvídá Jedlička.

 

Zemědělská půda a potraviny

Investice do komodit ropy či uhlí může být též správnou cestou, ale této oblasti musí již investor lépe rozumět.

Podle Jedličky se vyplatí investovat do zemědělské půdy, mít zásoby trvanlivých potravin a zlato. „Svým přátelům doporučuji, aby investovali do půdy, připravili si zásoby potravin do sklepa, kamarád má třeba paletu rýže. Náklady jsou minimální a riziko existuje. Existovalo vždy. Před druhou světovou válkou nikdo netušil, co se stane. Stejně tak nyní existuje riziko, že přijde něco neočekávaného a finanční systém zkrachuje podstatně dříve a vztahy ve společnosti se zpřetrhají do té míry, že nebude možné nakoupit ani jídlo. Náklady na zajištění proti takovému riziku jsou relativně nízké, čili je rozumné tak učinit,“ míní Jedlička.

Pokud jde o pozemky, je lepší investice do zemědělské půdy, která je stále relativně levná i díky územním plánům měst a vyplatí se více než stavební pozemky.

 

Zkrachuje bezpečnost?

Podle něho je dobré investovat i do vlastní bezpečnosti, protože s prohlubováním krize nebude stát schopen plnit své funkce, společně s nezaměstnaností poroste napětí ve společnosti i kriminalita.

„Česko v tomhle nemá tradici jako třeba Švýcarsko, ale všem doporučuji, aby se o svou bezpečnost postarali. Jedině v případě, kdy člověk dokáže bránit svou bezpečnost, svůj život a svůj majetek, je doopravdy svobodný. Pokud pouze spoléhá na bezpečnostní složky státu, které mohou a nemusí fungovat a mohou úplně přestat fungovat v době krize, tak je rozumné zajistit svou vlastní obranu. Například v Řecku hrozí, že policisté nebudou dostávat plat. Tedy kromě investice do zlata, jídla a půdy, je to další investice, která v dnešní době nejistoty stojí za zvážení,“ uzavírá Jedlička.