Svět a politiku ovládají zednáři a tajné spolky. Český vědec se rozpovídal

Daniel Solis vyučuje na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a přednáší zde předmět Konspirace v mezinárodních vztazích. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz poodhalil, jaký vliv na světovou politiku mají různé tajné spolky a zájmové skupiny a jejich konspirace.

Solis upozorňuje, že bývají vytvářeny umělé hrozby, které mají vést k vyvolávání strachu ve společnosti a její lepší manipulovatelnosti a ovládání veřejného mínění. To je příklad takzvané války proti terorismu. Podle něho i některé konspirační teorie samy jsou někým uměle vytvářeny, aby manipulovaly společnost.

„Já mám k dispozici text od poradce prezidenta Baracka Obamy Casse Sunsteina, který byl vydán University of Chicago Law School. Ta studie se jmenuje Konspirační teorie (Conspiracy theories). Pojednává o tom, jak je nutné pro stabilitu režimu, zde konkrétně USA, infiltrovat ty skupiny, které šíří konspirační teorie. Infiltruje se virus do nitra těch skupin, které se zabývají konspiračními teoriemi a pak je šířeno něco, co může režimu či skupinám vyhovovat k šíření fám, které mohou někoho poškodit. Čili je nutné kritice podrobovat i konspirační teorie. Nelze bezmyšlenkovitě podléhat konspiračním teoriím a je nutné být vůči nim stejně kritický jako vůči této takzvané realitě předkládané oficiálními médii,“ řekl Solis.

Konspirace byly, jsou a budou

„Konspirace jako taková existuje a vždy existovala a vždy existovat bude. Jakmile máte několik lidí pohromadě, kteří mají společný zájem a chtějí ho prosadit zločinným spiknutím, lze mluvit o konspiraci. Taková zločinná spiknutí dělají velké organizace, tajné spolky, nadnárodní korporace či nadnárodní oligarchie – lidé, kteří jsou spojeni nějakým společným zájmem, například obchodním, průmyslovým či zájmem o suroviny, který přesahuje zájmy národních států,“ říká Solis.

„To, že si lidé myslí, že žijí v demokracii a že si myslí, že demokracie je toto, v čem žijeme, nemusí znamenat, že je to pravda. Svým studentům se snažím předat, že věci jsou jiné, než se jeví, ea non sunt quae videntur a že je nutné o všem pochybovat – de omnibus dubitandum est,“ dodává znalec konspiračních teorií.

Uvádí, že Spojené státy americké mají dlouhý seznam mnoha tajných operací, infiltrací a subverzí režimů, revolucí: „Otázka je, komu tyto akce sloužily. Sloužily občanům USA, nebo spíše nějakým skupinám, které Spojené státy využívají jako nástroj prosazení svých zájmů?“

Podle Solise bývá termín „konspirační“ používán jako nadávka: „Spíše než termín konspirační teorie bych používal termín konspirační hypotéza. Ve věděcké praxi je vždy hypotéza platná, pokud není vyvrácena.“

Snaha vytvořit světovládu

Podle Solise snaha vytvořit světovouládu či nastolit takzvaný Nový světový řád (New world order) dnes již není žádnou teorií či hypotézou, ale už se o tom hovoří poměrně otevřeně a je to politická praxe. Ideologické základy Nového světového řádu byly podle Solise položeny v relativně blízké minulosti a dnes se implementují.

Kořeny spatřuje v období, kdy byla Velká Británie globální imperiální mocností. Přesahy existují podle něho dodnes a Velká Británie, respektive skupiny v této zemi, v této tradici pokračuje a má pořád velký vliv. Britská královská rodina podle něho hraje velkou roli, aniž by si toho lidé všímali. Upozorňuje, že mnoho zemí je dodnes členy Commonwealthu a jejich hlavou je britská královna.

Tajné skupiny, jako jsou ilumináti či svobodní zednáři

„Existují tajné skupiny, jako jsou ilumináti či svobodní zednáři, kteří mají tajné přísahy a tajné dohody. Samozřejmě, že to je všechno velmi těžko dohledatelné. Existuje celá armáda investigativních žurnalistů, kteří se snaží proniknout do tajů těchto spolků, o kterých se hovoří, že ovládají světovou i národní politiku. Například Philip Marshall byl nalezen mrtev se svými dvěma dětmi a psal zrovna knihu o jedenáctém září. Nebo můžete být novinář, který něco objeví, ale žádná média to neuveřejní, protože patří strukturám, které jsou do toho zapojeny,“ upozorňuje pedagog.

Podle Solise rodina Rothschildů není špičkou pyramidy světovlády za oponou: „Důležité pro odhalování jakýchkoli vazeb je sledování finančních toků. Ačkoli samozřejmě Rotschildům patří nepředstavitelné množství majetku po celém světě, tak podle mě jsou pouze bankéři skutečných vládců světa. Používal se historický terminus technicus hof jude, dvorní Žid. Ti vykonávali pro feudály služby, které nemohli vykonávat katolíci.“

Staré rody a klany

„O tom, kdo doopravdy vládne, dobře píše doktor John Coleman v knize Conspirators Hierarchy, kde píše o rodinných klanech, které pracovaly v kriminálním prostředí po mnohá staletí již od feudálních dob, můžou to být i různé tajné řády. Kupříkladu Karel Schwarzenberg je členem Řádu zlatého rouna, kterým má také svá pravidla a členové mu musí být loajální. Jsou to bankéřské rodiny, které s označovaly jako černá benátská šlechta, skupiny, které později obchodovaly s otroky či s drogami. Tehdy se tomu neříkalo korporace,“ vysvětluje Solis.

„Proč myslíte, že tady máme na ministerstvu zahraničí potomka nějaké knížecí rodiny, který dokonce svého času kandidoval na prezidenta. Bylo to z nějakého altruismu k Čechům? Co já vím o tomto člověku, tak on spíše Čechy opovrhuje a ani v Rakousku nemá dobrou reputaci. Víme, že je členem Trilaterální komise, což není organizace sdružující filantropy a dobráky. To jsou naprosto chladnokrevní ničitelé státní suverenity a prosazovatelé obchodních zájmů nadnárodní oligarchie. Založil ji David Rockefeller, který je považován za agenta Rothschildů. Myslitel za tím byl Zbigniew Brzezinski. Ten byl přisluhovačem Nového světového řádu. Brzezinski nepatří k vládnoucím, ale k těm, kteří pro vládnoucí dělají špinavou práci. Takovým člověkem bychom mohli označit také Henryho Kissingera, který odvedl v zahraniční politice hodně špinavé práce prostřednictvím USA. To je člověk, kterého lze označit za masového vraha. Kissinger stojí za mnoha vraždami, které se udály po světě a o kterých se už nemluví, protože je zastiňují další vraždy, které se ve světě konají. Mám na mysli Východní Timor, Kambodžu.“

„Letos se očekává mimořádná sklizeň opia v Afghánistánu. Víme, že v Kosovu je obrovské překladiště. Camp Bondsteel je největší vojenská základna americké armády mimo území USA. Někde poblíž se vyrábí heroin, který se pak distribuuje do dalších zemí. Z toho jsou obrovské zisky. Dokonce se mluví o tom, že několik bank přežilo finanční krizi jen díky zisku z této trestné činnosti,“ dává konkrétní případ Solis o tom, jak funguje Nový světový řád.

„Zbigniew Brzezinski poznamenal, že oproti dřívějšku je nyní situace úplně jiná, že dříve bylo jednoduché kontrolovat milion lidí, ale těžké zabít milion lidí. Zatímco dnes je to naopak. Dnes je lehké zabít milion lidí, ale je těžké kontrolovat milion lidí. To řekl veřejně,“ dodává Solis.

Schwarzenberg a Bilderberg

Pokud jde o takzvanou skupinu a setkání Bilderber, kde byl například i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, tak Solis míní, že se význam Bilderbergu trochu přeceňuje, i když to rozhodně není nedůležitý nástroj Nového světového řádu.

„Říkat Bilderbergu světová vláda je poněkud zkreslené, protože ty elity, které kontrolují svět, či se o to snaží, nefungují demokraticky jako instituce národního státu. Pokud chce ale někdo ovládat svět brutálním fašistickým způsobem a ustavit diktátorskou světovládu, o což se oni nepochybně snaží, nemůžeme od něj čekat, že se bude sám chovat demokraticky,“ dodává.

Na Bilderbergu se spíše harmonizují názory a ladí noty: „Já myslím, že se tam spíš harmonizují různé názorové proudy a srovnávají se noty či velitelský čas. Jsou tam novináři, majitelé médií, průmyslníci, politici. Čili oni mohou komunikovat spolu i jindy, aniž by je někdo rušil. A když se setkají na Bilderbergu, tak se dostane ven seznam jmen. Tito lidé mají zájem o konsolidaci své moci, neboť o ni musí v dynamickém systému neustále bojovat. I v této skupině dochází ke konfliktům a názorovým či zájmovým střetům. Například někdo z nich chce, aby lidstvo šlo zpátky do jeskyní, do doby kamenné a aby si jen elita užívala luxusu a technických vymožeností, někdo jiný zase říká, že lidstvo musí být na stejné technické úrovni, ale lidí musí být na světě tak o 90 procent méně. Oni o lidech hovoří, jako by se jednalo o skot, dobytek, jako o něčem, čeho není nutno se tázat, co je jejich majetek. Ti lidé mluví úplně jinak,“ vypráví.

Dolar v rukou soukromých bankéřů – Fed

Podstatná je i role Federálního rezervního systému Fedu. Ten vydává americký dolar, málokdo však ví, že to není státní instituce, ale banka v rukou soukromých bankéřů. Dolar je světovou rezervní měnou.

„Existuje fenomén takzvaného petrodolaru. To je velice rafinovaná záležitost, která umožnila USA prvenství nejen hospodářské, ale i technologické i další, protože všechny země byly svým způsobem nuceny obchodovat se surovinami, jako je ropa či zemní plyn v dolarech. A dolary mohly získat jenom obchodem s USA, které ty dolary vydávají. Dolary ale nevydávají Spojené státy americké jako takové, nýbrž Fed,“ říká Solis. Hovoří se také o tom, že americký prezident John Fitzgerald Kennedy byl zastřelen, protože právě bojoval s Fedem a jako jeden z mála prezidentů USA nebyl svobodným zednářem.

„Existuje zajímavá kniha, která se jmenuje The Creature from Jekyll island, kterou napsal Edward Griffin. V roce 1913 podepsal zákon o federální rezervě prezident Wilson, mimochodem svobodný zednář. Na ostrově Jekyll island se před tím vedla zákulisní jednání, kde se načrtl tento zákon. Fed je bezpochyby propojen s Bilderbergem,“ říká Solis.

BRICS se snaží vymanit z NWO

Státy BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika) se ale nyní chtějí vymanit z panování dolaru a chtějí mít vlastní rezervní měnu, země BRICS mají nyní 20 procent HDP světa a 40 procent populace.

Podobné věci podporoval podle Solise i venezuelský prezident Hugo Chávez. Nynější prezident Nicolás Maduro prohlásil, že Hugo Chávez podlehl rakovině, kterou byl záměrně otráven: „Pokud se o to někdo zajímá blíže, tak ví, že v roce 1975 byla představena zbraň při parlamentním slyšení v americkém kongresu, která vystřelovala zmražené šipky, které byly napuštěny jedem způsobující například infarkt. Jsou o tom zmínky v protokolech z komise senátora Churche. To je dnes již odtajněné. Spousta materiálu ze zahraniční politiky USA je teď na wikileaks.org/plusd.“

Nový světový řád je podle Solise především věcí euroamerické civilizace a je nástrojem neokolonialismu – ne států, ale korporací.

EU je produkt NWO, NATO jeho fašistická armáda

Podle Solise jsou v Novém světovém řádu víceméně zapojeny všechny vlády států EU: „Pokud se dostanete do vrcholné politiky, tak k tomu potřebujete požehnání těchto struktur. Jinak se tam prostě nedostanete. Tam nemá nikdo co dělat, pokud nepatří do klubu. Ať už to jsou zednářské lóže, které to vybírají a domlouvají, thik tanky typu Trilaterální komise, Bilderberg a podobně. Je známo, že před volbou amerického prezidenta kandidát navštěvuje Bilderberg, kde mu je požehnáno, pokud akceptuje zadání své budoucí politiky. Pakliže neakceptuje, tak je zvolen jeho protikandidát, nebo může mít nějakou nehodu. Pokud jde o Evropskou unii, tak ta je sama výtvorem Nového světové řádu. To je projekt, který slouží k ovládání 27 zemí s minimální demokracií a maximálně centralisticky. Dnes pár lidí rozhodne a všude v zemích EU to musí být zákon.“

Vojenskou základnou Nového světového řádu je podle něho NATO: „Stále zřetelněji vidíme fašistický způsob ovládání zemí, které nejsou členskými státy. Armády NATO fungují jako expediční základny koloniálních imperiálních systémů, které si podmaňují režimy, které jsou neposlušné či nechtějí zpřístupnit své trhy a surovinové bohatství. Pokud se nepodaří je přemluvit, tak nastane subverze, bombardování či vojenská invaze. Obama se v roce 2010 snažil přemlouvat syrského prezidenta, aby opustil spojenectví s Íránem a Hizballáhem. Když na dohodu národní vůdce nepřistoupí, tak se pak používá nějaká barevná revoluce. Máme zelené, růžové, cedrové, oranžové či sametové revoluce. Existují návody, jak takové revoluce provádět. A pak tady někdo lže o nějakém spontánním arabském jaru. Pokud se nepovede revoluce, tak jednou z možností je atentát na vůdce neposlušné země či může být otráven jako Chávez. A když to nejde ani, tak, potom se udělá horká válka, ale ta je dost nákladná.“

Daniel Solis žil mezi lety 1982 až 1989 v emigraci v Rakousku a Belgii. Na Vrije Univeristeit Brussel vystudoval mezinárodní vztahy a v roce 1993 tam obdržel postgraduální diplom z mezinárodního a evropského práva. Návazně absolvoval stáž v Evropské Komisi na DG I, a specializovaný kurz evropského práva a lidských práv v Evropě na letní akademii Evropského Universitního Institutu ve Florencii.

V roce 1990 až 1992 byl mluvčím Občanského fóra Brusel a dopisovatelem deníku Svobodné Slovo akreditovaným při Evropské komisi a europarlamentu. Od roku 1996 do roku 2000 pravidelně dlouhodobě navštěvoval Jižní Ameriku, kde se angažoval v ekologických a zdravotnických projektech zaměřených na ochranu Amazonského deštného pralesa a jeho obyvatel. Solis byl také členem Strany zelených a členem zahraniční odborné sekce Strany zelených. Nyní působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.

Poznal Rockefellera, chce systém fungování bez peněz. Blíží se prý doba zlomu, říká

Libor Malý říká, že se prý blíží doba, kdy žádný politik před druhými nic neutají, protože budou moci nahlédnout do jeho myšlenek. I proto všem radí, ať si dají své věci do pořádku, aby byli připravení na to, až to přijde. O Davidu Rockefellerovi, s kterým se osobně setkal, zase říká, že to je jeden z největších filantropů na světě. Pokud by se prý všichni chovali stejně jako zástupci tohoto rodu, byl by svět mnohem lepším místem pro život.

Jak daleko je Váš systém, který by mohl nahradit svět financí a peněz – takzvaný laicky řečený výměnný obchod služeb? S jakými se setkáváte odezvami?
Náš systém se jménem hearth.net bude pro veřejnost spuštěn symbolicky 21.12.2012. Takže pokud by snad měl skončit ten svět starý, tak ať současně vznikne základ toho světa nového. Odezvy jsou více než pozitivní, jinak z pohledu vývoje produktu dostáváme od testovacích uživatelů spoustu zpětné vazby tak, abychom opravdu mohli deklarovaný termín stihnout.

Zaznamenal jste knihu amerického autora Morise nazvanou Co nesmíte vědět? Domníváte se, že scénáře vývoje, jež tam načrtnul, by mohl zvrátit třeba právě Váš nápad?
Četl jsem jen její recenzi a můj osobní názor je, že je to přinejmenším hloupé. Sám jsem měl tu čest mít možnost pozdravit 97-letého Davida Rockefellera a mnohokrát jsem hovořil s jehou dcerou Peggy a celá rodina je příkladem pro všechny filantropy po celém světě. Pokud by všichni lidé měli tak zodpovědný vztah ke světu, jako mají tito dva zástupci rodiny Rockefellerů, které jsem osobně potkal, svět by byl mnohem lepším místem pro život všech.

Co si myslíte o blížícím se datu 21.12.2012 – mimo to, že odstartuje Váš projekt – a aktivitách některých lidí, kteří se angažují v tom, aby „přežili“? Připravujete se i Vy sám nějak? Anebo se zcela řídíte budhistickým kalendářem a tudíž zcela odlišným letopočtem?
Vidím, že se ‚něco‘ děje a svět a lidé se stále rychleji mění před očima. Nemyslím si ale, že by se 21.12.2012 cokoliv významnějšího stalo – tedy kromě veřejného uvedení naší platformy hearth.net. Ale pro strýčka příhodu mám doma zásoby trvanlivých potravin na zhruba týden či dva, abychom nebyli překvapeni, pokud by se snad něco opravdu přece jen stalo. Stačí jen podívat, co se stalo nedávno v New Yorku, a to byla ‚jen‘ velká bouře…

Pokud se nehovoří o konci světa, hovoří se o blížící se proměně, probuzení lidí – v jaké oblasti se domníváte, že to bylo nejznatelnější a pozorovatelné?
To se již každopádně děje. Doufám, že mě Chocholoušek neodveze do Bohnic, ale myslím si, že se bude tak intenzívně prohlubovat schopnost intuice u relativně velké skupiny obyvatelstva, že se postupem času u nich rozvine běžná schopnost telepatie a naprosté empatie. Před těmito lidmi potom žádný politik ani nekorektní obchodník už nic neutají. Prostě tito lidé si budou zcela běžně číst myšlenky navzájem. Jaký to bude mít vliv na společnost a obchodní vztahy, si už asi každý dokáže domyslet sám. Proto každému osobně radím – dejte si do pořádku všechny své záležitosti a žijte zcela čistě a transparentně. Jen tak vás nijak nezasáhne to, až se věci, které si lidé usilovně přejí, aby zůstaly skryté, veřejně odhalí…

Pozn. č. 1 – Co obnáší hearth.net?
„Někdo, kdo je nezaměstnaný, dostane od státu nějakou podporu v nezaměstnanosti, a tím pádem si může zaplatit díky státu elektřinu, potravu, dopravu… ale nemá co dělat… tedy pokud nedělá někde na černo, ale to je věc jiná. Bylo by přece proto dobré, kdyby ten člověk mohl dělat to, co ho baví, co má rád. K tomu potřebuje najít někoho, kdo to od něj bude chtít. Babička třeba peče buchty a je hrozně ráda, když si je od ní někdo vezme – pak se cítí užitečná. A na stejném principu si myslím, že by společnost mohla fungovat. Je to vlastně založené na tom, že děláte něco, co vás samotného naplňuje. Takový řetězec darů, nikoli ale směna. Vy něco uděláte, ale když to nemáte komu dát, tak vás deprimuje to, že to děláte zbytečně. Když se najde někdo, kdo to vezme, udělá vám radost, a tím pádem vám dá pocit, že jste užitečný… Vede to k tomu, že můžete být obklopen lidmi, pro které vy jste důležitý, protože jste pro ně užitečný. Ty lidi vás za to mají rádi a když něco potřebujete vy, ti lidé udělají maximum pro to, aby vám to sehnali,“ popsal základní myšlenku fungování nového společenského systému již v minulosti pro ParlamentníListy.cz Libor Malý.

Změna nemůže proběhnout za rok, či pět let. Nutná je změna myšlení

Je si ale zároveň dobře vědomý toho, že taková změna, kterou nastiňuje jako možné řešení, není otázkou roku, nebo pěti nejbližších let, aby mohla být uvedena do praxe.

„Je potřeba, aby se k tomu změnilo myšlení lidí. Když bychom dosáhli tohoto systému u dvaceti procent populace, byl by to fenomenální úspěch. Nedělám si ale iluze, že většina lidí tím, jak jsou spjati s majetkem, k ní dobrovolně přistoupí… Ale ani nedobrovolně to neznamená, že za nimi někdo půjde s pistolemi… vše je jednodušší. Jen když si vezmete ty všechny nezaměstnané, že by takto začali fungovat… Jenomže háček je možná v tom, že oni střechu nad hlavou mají, jídlo mají, hlady tedy neumírají… Nemají však co dělat, tak jsou naštvaní, frustrovaní, nemají žádnou perspektivu. Když se na to podíváte takto, tak zjistíte, že je to právě ten segment v populaci, který by se takto, podle té naší myšlenky chovat mohl. A vůbec by to nebylo v rozporu ani s tím současným systémem,“ řekl dál Libor Malý.

Člověk, který nic nedělá, je zbytečný, nikdo ho nechce

„Vezměte si ale třeba příslušníka jakékoli menšiny, který neustále jen bere a bere a bere, ale nic nedává. A přitom už mu to bylo dvakrát řečeno a ukázáno a on pořád nic nedělá… Bude mít někdo dobrý pocit, že mu něco opakovaně nabídne? Zřejmě ne. A tak jsou potom dvě možnosti. Buď začne být v důsledku toho, že najednou od nikoho nic nedostane, aktivní, nebo ho ta komunita vyloučí, postaví někam na kraj. Ten systém je prostě založený na zásluhách. Není to tedy každému podle jeho potřeb, ale každému podle jeho zásluh. Člověk, který nedělá nic, je zbytečný, nikdo ho nechce. Proto to není komunismus – když nic neděláte, nikdo vám nic nedá. Na druhou stranu, když by měl někdo dlouhodobě pocit, že víc dává, než dostává, také to fungovat nemůže. Proto by časem byla ta nabídka a poptávka podobná jako dnes – ovšem bez těch peněz,“ vysvětlil buddhista a úspěšný podnikatel Malý.

Jak představuje myšlenky nového systému, který se zrodil v hlavě L. Malého  občanské sdružení Adate Paradigma?
Je to platforma, která umožní vzájemnou spolupráci lidí, naplněných radostí ze života, napříč společnostmi, hranicemi, politickými zřízeními a náboženstvími a nezávisle na dnešním finančním systému.

Činnost jednotlivců není motivována očekáváním osobního zisku, ale potřebou realizovat svůj potenciál, svůj smysl života na této planetě, která ale ještě přinese radost i příjemci této činnosti. Produkty a služby, které vstupují do vzájemných transakcí mezi jednotlivci, nemají stanovenou žádnou svoji hodnotu, a proto se celý systém podobá nekonečnému a neřízenému, avšak naprosto transparentnímu toku vzájemných darů, které neustále na základě nabídky a poptávky probíhají uvnitř vznikajících a zanikajících komunit, umožňující v každém okamžiku vysokou míru důvěry všech zúčastněných jednotlivců a pomáhajícím jim tak s optimální alokací jejich nabídky.

„Tvoříme nový prostor seberealizace se samovolně vznikajícími, obecně prospěšnými cíli, které v konečném důsledku vedou ke zvýšení blaha všech zúčastněných jedinců,“ říkají. Je to neziskové, občanské, transparentní, multistrukturní společenství, kde lidé sami rozhodují o tom, kolik svého potenciál do čeho chtějí vkládat, s kým a na čem chtějí spolupracovat, k čemu chtějí směřovat jako jedinci I jako komunity.

Principy platformy: Radost, důvěra, transparentnost, komunity, vzájemnost, dar, absence hodnoty, kauzalita, zásluhy.

Kdo je Libor Malý
Na Liboru Malém je pozoruhodná celá řada věcí – mimo jiné jeho životní krédo. Praktikuje totiž tibetský buddhismus a s pomocí této orientální filozofie se rozhoduje i v obchodu. Dovedlo ho to hodně vysoko, stál u zrodu a v čele společnosti, která provozuje služby na elektronickém trhu práce. Vloni v prosinci prodal pak tuto firmu finské skupině Alma Media za bezmála miliardu korun. Nyní by mohl odpočívat a užívat si peněz, přesto se věnuje dalšímu svému nápadu – pracuje na myšlence nového společenského systému, který by fungoval bez peněz.
Jeho klíčové myšlenky jsou při tom tyto: Vše je dobré; respektuji okolnosti a dělám to nejlepší; každý čin či rozhodnutí má své důsledky, kterým neuteču; aby bylo dlouhodobě co brát, musí se adekvátně dávat. Zdůrazňuje také to, že základem buddhismu je nelpění, neboť celý vesmír je jen jako sen, iluze. Člověk by neměl lpět na ničem, tedy ani na svém podniku.