The Washington Post: Měl Benedikt XVI. v Regensburgu s islámem pravdu?

Americký Washington Post na pozadí brutálních zvěrstev, které jsou masově páchány v novém Islámkém státu v Sýrii a Iráku, proti němuž nyní USA svolávají a sšikovávají k tažení celé mezinárodní společenství, vzpomenul analýzou na proslov předchozího papeže Benedikta XVI. v Regensburgu, který způsobil masivní zjitření v celém islámském světě. Ex-papež tehdy, na půdě své alma mater světovou veřejnost upozornil na historické ovoce Mohamedovy víry a činů jako zhola násilnické a brutální.
Dnes, s odstupem 8 let, světové společenství, seznává a klasifikuje nový blízkovýchodní kalifát, který se prezentuje jako ryze islámský stát, jako historické globání ohrožení civilizovaného světa, jako rakovinu (prezident Obama) či ultimativní apokalyptickou hrozbu (ministr obrany Hagel).
Autor analýzy ve Washington Post uzavírá, jestli náhodou Benediktu XVI. nedlužíme omluvu; neboť jeho tehdejší regensburský proslov nebyl přednáškou profesora Ratzingera či kázáním šéffaráře-papeže, ale profetickým poselstvím proroka. Proroka velkého a skromného jako Jeremiáš, který nemá zapotřebí zadostiučinění lidí, aby vyšel ze svého ústraní se slovy „vždyť jsem vám to říkal“.
zdroje:
http://www.washingtonpost.com/national/religion/regensburg-redux-was-pope-benedict-xvi-right-about-islam-analysis/2014/09/10/d14f0080-391c-11e4-a023-1d61f7f31a05_story.html
http://www.crisismagazine.com/2014/pope-as-prophet
http://en.wikipedia.org/wiki/Regensburg_lecture
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_en.html
http://europenews.dk/de/node/83302
http://www.katholisches.info/2014/08/25/bergoglios-kritik-an-regensburger-rede-benedikts-xvi-zum-islam-und-kein-dementi/
http://www.katholisches.info/2014/08/11/papst-schweigt-zu-islamisten-jemand-im-vatikan-haette-grund-sich-vor-gott-zu-schaemen/
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/11/pope-benedict-xvi-islam_n_5800440.html

Konspirace: Připravuje se prý velký plán. Přeživší zažijí ráj na zemi

Před několika dny ParlamentníListy.cz přinesly informaci o tom, jak se k myšlence Nového světového řádu, kterou řada lidí pokládá jen za jednu z mnoha konspiračních teorií, postavil ruský prezident Vladimír Putin. Ačkoli politolog vysvětlil, že příklon k tomuto jevu ze strany světové velmoci může mít ryze praktické politické důvody, redakce ještě u této teorie zůstala – tentokrát s knihou o Tajných společnostech.

„Musí být slepý, kdo nevidí, že se připravuje velký plán, jehož realizace se smíme účastnit jako věrní sluhové,“ pronesl britský premiér a zároveň prý také svobodný zednář vysokého stupně zasvěcení Winston Churchill. Naznačil tak již před desetiletími něco, čemu se dodnes většina lidí včetně médií spíše vysmívá anebo bere jako informace z kategorie crazy (tedy bláznivé).

Jenže jak desetiletí plynou, stále více lidí – a to i na těch nejvyšších úrovních – o tomto „plánu“ promlouvá veřejně. Rozdíl je snad jen v tom, že někteří ho pokládají za ďábelský, pro lidstvo a jeho svobodu naprosto zničující, zatímco jiní v něm vidí řešení pro zdravý další vývoj pozemské civilizace.

Fikce nebo skutečný záznam rozhovoru autora s tajemným mužem?

Kniha Jana van Helsinga (vlastním jménem Jana Udo Holey) Tajné společnosti – válka svobodných zednářů předkládá spíše vizi první – tedy takovou, která lidstvo chce zotročit. V rozhovoru s blíže neidentifikovaným neznámým mužem, vysoce postaveným svobodným zednářem, který se údajně těší i v běžném světě velkému respektu, autor otázkami a zaznamenanými odpověďmi tajemného muže nabízí lidem vizi toho, co vše se momentálně ve světě děje, k čemu se schyluje a od kdy bylo patrné najít náznaky toho, že se tak dít bude. Jen těžko lze odhadnout, zda jde jen o autorovu fikci nebo o skutečný dokument zaznamenávající fakta, která zřejmě nikdy nepřinesou hlavní proudy v médiích. Nelze však opomenout výroky různých osobností, na které se autor (a také onen tajemný muž) odvolávají a které skutečně lze dohledat v archívech řady médií.

ParlamentníListy.cz proto přinášejí některé z nich, aby je porovnaly i s výroky, o kterých již v minulosti též informovaly.

Plán, o kterém se zmínil Churchill, přiblížil v dalších letech například i spoluzakladatel americké centrální banky (FED) Paul Warburg. „Světovou vládu budeme mít, ať už chceme nebo ne. Jedinou otázkou je, jestli s ní budou lidé souhlasit dobrovolně, nebo je k tomu budeme muset přinutit,“ uvedl.

Bilderberg – jednal letos o globální dani?

Hlouposti? Jak se to vezme a jak se na věci pohlédne. Letos v červnu se uskutečnila další výroční konference skupiny Bilderberg (jedna z tajných společností, o které panuje domněnka, že se chystá ovládnout svět). Skupina, kterou tvoří světová elita politiky a byznysu, zde diskutovala nad svou agendou, která bude určovat budoucí politiku ovládající globální záležitosti. Již dopředu některé z aspektů letošní agendy Bidlerbergu byly vyjeveny a měly potenciál přímo ovlivnit nejen velké multinacionální podniky jako Google, ale úplně všechny podniky na planetě.

Jedním z nastolených témat, která se očekávala projednat, měla být situace kolem internetového vyhledavače Googlu. Ten se momentálně účastní bitvy o nezaplacené daně ve Velké Británii a toho, co političtí komentátoři nazývají nyní novým systémem globálního zdanění. Jak se dalo čekat, stalo se to hlavním námětem diskusních sérií všech globálních summitů, které se letos konají.

A zde určitě nelze opomenout fakt, že realita roku 2013 je taková, že Google je v pozici správy nad téměř všemi aspekty života lidí – jejich komunikace, práce, sociálního života a dokonce i jejich historie. Pokud by tedy v souvislosti s ním došlo na globální daň, mohlo by to znamenat též globální vládu.

Ale zpět k tomu, co tušili lidé již dlouhá léta.

Mnozí budou trpět, ale ti, co přežijí…

Jak zmiňuje autor knihy Helsing, jedna z nejdůležitějších postav plánů nového uspořádání světa – Henry Kissinger – prý byl přesvědčen, že po tom vše bude jinak. „Mnozí budou trpět, když bude nastolen Nový světový řád. Na ty, kdo ale přežijí, čeká mnohem lepší svět, ve kterém život bude dlouhodobě lepší,“ pronesl.

Není proto asi překvapivé, že si náznaků takových snah museli všimnout i vysocí církevní hodnostáři, hlavu katolické církve nevyjímaje. V červnu roku 1965 totiž uvedl papež Pavel VI. na tu dobu poměrně překvapivou větu: „Chceme vybudovat světový stát a novou, ideální společnost.“ Co tím myslel konkrétně?

Každopádně nebyl však sám. Podobnou rétoriku použil později i Jan Pavel II. Také totiž vyzval k budování nového mezinárodního společenského řádu, který by zajistil mír, podporoval spravedlnost a respektoval lidskou důstojnost. „Jednota lidské rasy si takové společenské zřízení žádá,“ pronesl v papežském letním sídle Castel Gandolfo při audienci britských poslanců. Podpora dobročinné spolupráce mezi národy byla podle jeho slov naléhavým úkolem světa.

Zatím se tedy může zdát, že vize spojenectví a jednoty, jak je předkládána, s sebou nenese nic špatného a strach by mohla způsobovat jen špatná interpretace těchto plánů. Jenomže…i současný papež František mluvil na téma globálního spojenectví. A jeho slova byla spíše varující.

Nastoluje se už neviditelná tyranie?

V polovině letošního května totiž vyslovil jistou hrozbu ve stylu: Pozor, nastoluje se nová neviditelná tyranie. „Myslím, že jedna z příčin této situace je ve vztahu, který jsme si vytvořili k penězům,“ pokračoval Svatý otec s tím, že lidé akceptovali to, že peníze ovládají je samé i jejich společnosti.

Lidstvo jako by v tomto okamžiku bylo podle jeho slov ve stoosmdesátistupňové zatáčce. „Přibývá patologií s psychologickými důsledky, srdce mnoha lidí zachvacuje strach a zoufalost – a to i v takzvaně bohatých zemích, umenšuje se radost ze života, zatímco roste násilí a nemravnost. Chudoba je stále zjevnější. Lidé bojují o přežití – avšak toto přežívání často není vůbec důstojné,“ uvedl mimo jiné papež František ve Vatikánu. Nerovnováha má podle papeže původ v ideologiích, které podporují absolutní nezávislost trhu a finanční spekulace a brání státům v jejich právu kontroly. „Nastoluje se nová neviditelná tyranie, která je někdy virtuální. Tato krutovláda jednostranně a bez možnosti nápravy vnucuje své zákony a svá pravidla,“ všímá si současná hlava katolické církve. A i když nastínila cestu, jak z toho ven, jen těžko lze říci, zda ji lidé budou chtít a také mít možnost podstoupit.

Jan van Helsing totiž připomíná slova skupiny amerických svobodných zednářů, kteří v roce 1940 v knize Město lidí uvedli to, že pokud má v budoucím světě panovat mír, musejí všechny státy seskočit z urostlého oře a disciplinovaně se podřídit novému světovému řádu. „Podmínkou všeobecného míru může být pouze jednotné lidstvo podřízené jednomu zákonu a jedné vládě,“ zní doslovný překlad…

O šest a půl miliardy méně lidí je ideální?!

O něco podrobněji formulovaný ideální obraz velkého světového plánovače lze najít na takzvaných Georgijských poradních kamenech (Georgia Guide Stones). Kdo neví, oč jde, tak si bez problémů může vyhledat, že se jedná o šestimetrové megalitické uskupení žulových kamenů v americkém státě Georgia.  Monument připomínající Stonehenge byl postavený v roce 1978 na zakázku neznámého muže s pseudonymem R. C. Christian. V osmi světových jazycích (hebrejsky, anglicky, španělsky, svahilsky, arabsky, hindsky, čínsky a rusky) je na něm vyryto jisté poselství v několika bodech. Asi jeden z nejzarážejících bude ten, který doporučuje udržovat lidskou populaci pod hranicí 500 milionů (je nás ale o 6,5 miliardy více!!!) – protože jen tak prý bude zachována trvalá rovnováha s přírodou. S tím souvisí pak i další rada – kontrolovat reprodukci. „Sjednoťte lidstvo pomocí nového živého jazyka. Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony. Zrušte zbytečné zákony a úředníky,“ to jsou některá další doporučení, které zdají se být určena příštím generacím.

A kdo že vztyčení tohoto monumentu financoval? Sponzorem prý je „malá skupinka lidí, jejíž cílem je věk rozumu“. Touha či dokonce globální plány tím opět získávají jasnější podobu. Jedno náboženství, jeden světový soud, jeden jazyk.

Nový světový řád – dobro nebo zlo?

Nabízí se tedy otázka: Pokud je teorie o tom, že svět míří k Novému světovému řádu, pravdivá, jsou ti současní a zřejmě i budoucí vládcové špatní, zlí? Jde o nejbohatší, nejvzdělanější lidi planety, takže to třeba může být to nejlepší, co by lidstvo potkalo…

Pravdou je, že velká většina lidí, která se snaží k informacím tohoto typu dostat a přemýslet nad nimi, se obává spíše opaku. Například na české facebookové i webové stránce nazvané New World Order Opposition se lidé sdružují, vyměňují si informace o tom, jak proti vzniku Nového světového řádu, od kterého se dá čekat prý jen zotročení, bojovat. A takových skupin je jak v Česku, tak po celém světě řada.

Na riziko Nového světového řádu či společenství upozornil před nedávnem i ruský prezident Vladimír Putin na mnichovské konferenci o bezpečnosti. Ve svém projevu oznámil, že Spojené státy americké usilují o monopolární světovládu. A vysvětlil kroky, jak se tomu bránit. Není to při tom poprvé, co se z Ruska takto otevřeně ozývají podobné hlasy. Podle politologa Zdeňka Zbořila je to však prý proto, že obě země hledají novou ideologii své zahraniční politiky.

„Je to jakási měkká konfrontace, nebo jak se v political science (politické vědě, pozn. red.) říká, zaujímání protipozic, které může být benevolentní nebo malvolentní (zlovolné),“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz možný pohled na věc  – bez konspiračních teorií – politolog Zdeněk Zbořil.

Drsná zpověď kněze: Napadá církevní restituce a základní církevní dogma

Katolický duchovní středních let, který poskytl už několik rozhovorů, ale chce zůstat v utajení, neboť se bojí „negativní odezvy“ od některých svých nadřízených, je jedním z mála, který se zároveň nebojí říct, co si myslí. Se zájmem sleduje politickou situaci v zemi i problematiku církevních restitucí nebo nového papeže Františka. ParlamentniListy.cz duchovního vyzpovídaly.

Jak vnímáte současnou situaci okolo církevních restitucí, kterými se zabývá Ústavní soud?

Říkám si, zda zrovna věci, jako je majetek církve-církví, mají dojít až k Ústavnímu soudu. Zda tu naše církev potřebuje takovou “reklamu“, jako je ÚS. Osobně nejsem příznivcem plošného navracení majetku pod heslem: co bylo ukradeno, musí být navráceno. Co bylo skutečně státem ukradeno? Ví to dnes opravdu někdo na sto procent? Neví! Vždyť soupis majetku přesný není a nikdy nebude. Jsem kněz, ale myslím si, že k tomu, aby církev mohla důstojně fungovat, nepotřebuje přemíru majetku, kterou stejně nebude umět spravovat. Důkazem toho je současný majetek, na který nejsou finance.

Z toho, co říkáte, by asi vaši nadřízení radost neměli, že?

To je možné. Bohužel, demokracie je věc jedna a církevní hierarchie věc druhá. „Někteří“ bohužel zapomínají, že věřící jsou „ovečky“, ale nikoli „ovce“. To je to, co mi opravdu vadí. Naši věřící dobře vědí, v jakém stavu je mnoho far, kostelů, kaplí, na něž se ani po více jak 20 letech po revoluci nedostalo. A proč? Ptají se – co budete dělat s majetkem, budovami, polnostmi, lesy…? A já odpovídám, že nevím. Navíc, pořád nikdo věřícím i „nevěřícím“ nevysvětlil, kde chceme vzít na vysoké daně z nemovitostí. Kdo se o to bude starat. Zda to budou opravdu odborníci nebo opět jen vykukové, s cílem zisku? Sám to nevím.

Co byste radil vy osobně?

Co já mohu radit. Jsem malý pán. Ale kdybych mohl, určitě bych požadoval jen to, co je nezbytně nutné k fungování a provozu církve. Případně za navrácený majetek opravdu efektivně opravovat památky – kostely, kaple, případně fary. My na jedné straně chceme majetek, na druhé nám padá na hlavu. Snad v žádném státě na světě se neprodává tolik církevního majetku jako v Česku. Upřímně to říkám jako farář. Naše fary, i ty, v nichž bydlíme, jsou často v žalostném stavu. Nechápu to!

Jaké postavení mají dnes kněží v katolické církvi v ČR?

Paradoxně velmi složité. Ano, poslušnost a oddanost je věc jedna. Ale i kněz je myslící bytost. Měl by to být opravdu chytrý, sečtělý a inteligentní člověk, který se dokáže vcítit do kůže věřících v mnoha ohledech. Vezměte si ale třeba ten paradox, že po deseti letech je na jinou faru přeložen farář. Sežene si ve farnosti šikovné zedníky nebo firmu. Ta opraví za peníze z darů, případně příspěvku od státu či EU nebo i církve, kostel, faru, kapli. On a jeho „ovečky“ vynaloží mnohaleté úsilí. A když je to vše hotové, je kněz přeložen třeba o padesát, sto kilometrů dál. Jeho práce je ta tam, on si musí zvykat na nové lidi, oni na nového duchovního. Nepovažuji to za správné. Tohle rozhodně není ani motivující, ani přínosné. Spíš naopak.

Jak vy sám vnímáte úlohu církve v budoucnu?

Pokud se nám nepodaří oslovit mladé lidi, rodiny a nenabídneme jim moderní pohled na svět, se všemi klady a zápory, a v mnohém si budeme stát za svým, za sto dvě stě let starými názory, tak ne příliš příznivě. Divili byste se, co mladých lidí mi říká, promiňte, já jsem věřící, ale nechodím do kostela, protože jsem normální zdravý chlap a při milování používám kondom a to vaše víra zakazuje. Co na to těm lidem mám říct? Aby pokaždé, když chtějí prožít něco opravdu intimního, plodili děti? Do dnešní doby? Nebo, aby, a tomu bohužel nezabráníme, když už dojde do extrému a sesmilní, podstupovali riziko? Ano, on či ona zhřeší, to jistě. Ale daleko více by zhřešili, kdyby vědomě někoho ohrozili, nedej bože nakazili. Víte, ten pohled je dvojsečný.

Jak vidíte nového papeže Františka?

To je snad za celou historii katolické církve první člověk, který říká, co si opravdu myslí a dělá to tak, jak to cítí. Ano, v mnohém s ním mnozí souhlasit nemusejí. Ale to není věcí papeže, ale církve jako celku. Právě kondomy, potraty v nutném, život ohrožujícím případě, otázka sexuálních menšin. Ale i na to jednou třeba dojde. Ovšem to, že papež jasně řekl, že nepotřebuje paláce, drahý nábytek, limuzíny, ochranky a já nevím co, je to, na čem opravdu má stát církev. Když to řeknu lidově – asi dost lidem ze svého okolí pije krev. A jsou z něj dost v šoku. Kamarád, který je ve Vatikánu, říkal, že je tam opravdu pozdvižení. Na to totiž mnozí hodnostáři nebyli zvyklí a připravení. Je to stejné jako třeba v politice. Pokud se opravdu najde citlivý a rozumný vrcholný politik a chce opravdu dělat něco pro zemi, lidi, tak buď si to dokáže prosadit, ale pak je neoblíbený a ohrožený, nebo ho to semele. Svatého otce to jistě nesemele. Jen jsem zvědav, jak to bude vypadat dál. Strašně moc mu držím palce. A je vidět, že Bůh opravdu vybral v tolik potřebné době takovéhoto člověka, svého nástupce na Zemi.

Jak vnímáte celibát?

Jako historické dogma a mýtus. Spíš bych jej nechal na zvážení každého jedince – duchovního. Nebo bych udělal to, co je u jáhnů. Před vysvěcením se můžeš oženit, žít se ženou, po vysvěcení nikoli. Ale toto dogma, které se tu praktikuje už staletí, opravdu nic zásadního v novodobých dějinách církvi nepřinese. I kněží jsou jen lidé. To je nutné si uvědomit.

Měl jste někdy chuť takzvaně odejít, nebýt knězem?

Mockrát. Věřte mi, že ano. A ani teď to není jiné. Jen mne drží to, že jsem cítil být do služby kněze povolán, že cítím vnuknutí, a že věřím, že situace bude lepší. A taky to, že jsou okolo mne stále zkušenější spolubratři, kteří nevidí svět jen černě nebo bíle, ale i barevně. Že věřím, že s jejich pomocí a pomocí jim podobných, i když jich není mnoho, dokážeme církev udržet a opravdu z ní vybudovat moderní, nesmírmě důležitou a neopomenutelnou instituci, která i nadále bude mít milionům lidí co říct, vzkázat, předat. To je moje největší přání a za to se modlím.