Muslimové si v ČR nelegálně nárokují uzavírání manželství

Podle českých zákonů nesmí česká muslimská obec uzavírat sňatky či provádět rozvody, přesto si tyto pravomoci nárokuje a vykonává je, a to s mezinárodním dosahem. Česká republika se tak řadí po bok jiných evropských zemí, kde místní muslimská komunita vytváří paralelní společnost s vlastním justičním systémem.

Proč by mi měla vadit výstavba mešity třeba i u nás v Kolíně? Prohlásil kandidát TOP09 v komunálních volbách a místopředseda kolínské TOP09 Bc. Petr Křemen. Ano, z veřejných projevů pana Křemene je jasné, že mu vznik paralelní islámské společnosti v České republice nevadí, naopak ji podporuje.

Jenže on to není pouze Křemen či jeho šéf, kníže Karel Schwarzenberg, kdo u nás hlásají, že šíření islámu a tedy i navazující paralelní islámská společnost není problém. U multikulturalistů ze Strany zelených, kde jsou zaháčkovaní lidé typu Šádího Shanaáha a další islamofilové, to jsou i politici z KSČM či ČSSD. U TOPkařů je to o to kurióznější, že se pořád ohánějí tradicemi Evropy, kde zásadní tradicí od vzniku islámu ovšem byl evropanský odpor k agresivnímu islámskému dobývání Evropy.

Ovšem tento postoj mnoha českých politiků se odráží i v tom, že některé z činností české muslimské obce, které jsou minimálně na hraně zákona (ne-li rovnou za ní) a rozhodně nepomáhají integraci muslimských přistěhovalců, spíše ukazují na postupné vytváření paralelní společnosti a jsou našimi politiky včetně státní správy tolerovány a přehlíženy.

Vezměme si příklad manželství. Podle zákona o rodině (Část 1.,Hlava 1.,§ 3):
„manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (dále jen „matriční úřad“) nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.“

Žádná muslimská církev či obec nemá tedy v České republice právo uzavírat sňatky. Přesto Islámské nadace v Praze a Brně vydávají dokumenty o uzavření manželství (viz. obrázek níže) již od 90. let 20. století. Dokonce má Muslimská obec v Praze na webu Sunna.cz zveřejněné informace k provádění uzavření manželství a rozvodů touto muslimskou obcí. Samozřejmě, že je tam obligátní věta, že „IKR je komise spadající pod Muslimskou obec v Praze. Její činnost je tedy čistě náboženská. Sňatky, rozvody a další aktivity, které zde probíhají, jsou pouze náboženské, tj. mají hodnotu pouze pro muslimy.“

Přitom komise IKR (Islámská komise pro rodinu) je dle slov duchovního pražských muslimů Samera Shehadeha českou obdobou islámského soudu.

Mohli bychom si říci, že o nic nejde. Že skupina poblázněných věřících muslimů si zde hraje na islámskou samosprávu, byť samozřejmě je to vše v rozporu s českými zákony. Ale.

Ale je zde zásadní problém. Dokumenty vydané Islámskými nadacemi či Muslimskou obcí jsou v islámských zemích brány jako úřední dokumenty vydané v České republice a jsou nadřazeny dokumentům vydaným českými úřady. A zde začínají skutečné problémy.

Pokud totiž vydá muslimská obec dokument o tom, že pan X si vzal slečnu Y podle islámu, tak v islámských zemích je tento dokument brán jako úřední sňatek. Samozřejmě, že když se budete ptát muslimů z Muslimské obce, budou se bránit tím, že tyto dokumenty vydávají teprve na základě českého úředního sňatku. To je ovšem lež. Z osobní zkušenosti vím o případech, kdy muž a žena neměli úřední sňatek, a přesto byli oddáni v mešitě. Stačilo jen, že byli lidem z mešity známi a bylo jim řečeno, aby o tom veřejně nemluvili.

Dalším bodem je skutečnost, že mešity vydávají dokument o druhém a dalším manželství, protože podle islámu si můžete vzít až 4 ženy zároveň, a pokud muslim chce se svými manželkami vycestovat do islámské země, tak tento dokument potřebuje, aby nebyl s ženami obviněn z cizoložství. Zde se nejen muslimové dopouštějí vydání nelegálního úředního dokumentu, ale možná i trestného činu, neboť „v České republice je bigamie trestným činem dvojího manželství a spáchá jej ten, kdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné nebo ten, kdo uzavře manželství s osobou, která již je v manželství jiném. Hrozí za něj trest odnětí svobody až na dva roky.“

Informace o jiných kontroverzních aktivitách českých muslimů jsem uvedl již ve své knize Islám a islamismus v České republice, ale jak se bohužel ukazuje, islamofilům tyto kontroverze vůbec nevadí a dál svou zaslepeností podporují islamizaci Moravy a Čech …

Tedy opravdu se není v případě rostoucí muslimské komunity ničeho bát? Nebo lidé jako je pan Křemen z kolínské TOP09 jen slouží jako užiteční idioti? Jen dnes ne Hitlerovi nebo Leninovi, ale Mohammedovi…

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/

Nelze srovnávat islámskou netoleranci s českou tolerancí

Neuvěřitelnou odvahu ukázala moderátorka Českého rozhlasu, která se jako správný novinář rozhodla dovědět, jak to je s tolerancí v islámských zemích. Dotazovala se bývalého šéfa Muslimské obce v Praze Vladimíra Sáňky a trn se zmohl jen na blekotání, že to nejde srovnávat.

Upřímná snaha moderátorky Českého rozhlasu mne upřímně překvapila. Většinou se čeští novináři zmohou pouze na opakování islamofilní propagandy o toleranci islámských zemí a netoleranci české společnosti. Ovšem v pořadu věnovaném snaze českých muslim vybudovat uzavřeny islámský hřbitov na Praze 8 se stal zázrak.

Moderátorka položila Vladimíru Sáňkovi dotaz ohledně tolerance v islámských zemích. Zajímalo ji, jestli by v muslimské zemi mohla Evropanka či Evropan žít podle svých zvyků. Například ženy chodit odhalené, být nezávisle na kontrole a nadvládě rodiny apod. Sáňka začal blekotat něco o tom, že to nejde srovnávat, že jsme sekulární země a ne křesťanská apod. Moderátorka mu jasně řekla, že to ví a že ji zajímá jak tolerantní by byly islámské země k tomu, kdyby v nich chtěli Evropané žít podle svých zvyků, když muslimové to samé požadují u nás v České republice a Sáňka zase blekotal, že nejde to srovnávat.

No musím říci, že se bývaly šéf pražských muslimů a toho času stíhány pro šíření nenávisti Vladimír Sáňka dobře „odkopal“ a ukázal, že muslimové sice chtějí u nás plný respekt k prosazování jejich zvyků, ale naopak chtít v muslimské zemi žít podle evropských zvyků je pro muslimy problém.

Je pro upřesnění, v islámské společnosti žijící podle práva šaria jsou nemuslimové občané druhé kategorie a jsou různými nařízeními diskriminováni a perzekuováni. V Saudské Arábií dokonce nesmí nemuslimové mít žádnou náboženskou stavbu, jsou zakázaný i kostely a synagogy, a takový ateismus je tam trestným činem. Podrobně se islámské netoleranci věnuji ve své knize Ježíš Kristus a islám, kde uvádím i ukázky netolerance ze strany vykladačů islámu v České republice. V muslimských zemích jsou nemuslimové vystavení různým formám diskriminace a postavit takový kostel je sice teoretický možné, ale tak složité a omezeno islámskou společnosti, že kdyby se podobně chovali Češi, tak by byli označováni za xenofoby, rasisty a netolerantní lidi.

Jenže ono vlastně jsou takto označování mnohými muslimy a multikulturalisty. A to jen díky tomu, že jsou mnohem tolerantnější než islámské země a kladou si jen podmínku, aby v mešitách budovaných v České republice nebyl hlásán islámský extremismu, kvůli kterému je stíhán Vladimír Sáňka, který mezi českými muslimy propaguje, že mají muslimové, až budou mít silnější podíl v populaci svrhnout sekulární vládu a nastolit vládu islámu a pokud to nemohou učinit mají aspoň neislámskou vládu nenávidět.

Korunu všemu Sáňka nasazuje konstatováním, že tolerance vůči nemuslimům v islámských zemích je srovnatelná s toleranci Evropanů k muslimům. Miliony ateistů, křesťanů a budhistů pronásledovaných a zabíjených v islámských zemích jsou pro pana Sáňku nic. Možná by jsme se měli u nás například začit chovat stejně jako muslimové se chovají ke křesťanům v Pakistánu?

Ale jak řekl Vladimír Sáňka, nelze to srovnávat a tak Orwellovský řečeno je islámská netolerance toleranci a naše tolerance je netolerancí.
http://lukaslhotan.blog.idnes.cz