Jsem hovado, když nechci blokovat stavbu dálnice? Pan „Antibursík-Stop ekoteroru“ o hrůzách dneška, Nečasovi i Babišovi

V této zemi je vymahatelnost práva prakticky nulová. I proto jsem vystoupil z Advokátní komory. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz to řekl předseda stany Antibursík – stop ekoteroru a bývalý advokát Ivo Kasal. Vyjádřil se i ke kauze Nagyová a rozpovídal se o tom, co mu vadí na takzvaných ekoteroristech, které nazývá Zelení Khmerové.

Ve volbách do Evropského parlamentu vaše strana získala 0,05 % hlasů. Jak hodnotíte tento výsledek ve srovnání s počty hlasů strany LES nebo Strany zelených?

Výsledek naší strany hodnotím jako neúspěch. Jednak nepřišli hlasovat ani ti, kteří se podepsali pod petici směřující k založení strany (těch bylo 1.000), jednak proto, že jsme dostávali velmi slibné e-mailové a SMS zprávy od zcela cizích osob. Na druhou stranu jsme šli do voleb po dvou měsících od ustavujícího sjezdu (byl 8. března), byli jsme informačně zablokováni na Wikipedii, s výjimkou ParlamentníchListů.cz naše zprávy neprezentovala žádná média, neměli jsme jediný billboard, protože jsme na něj neměli peníze. Veškeré informace pro veřejnost proto byly jen pasivní, tzn. aktivitu musel vynaložit sám eventuální volič, tedy připojit se k internetu, podívat se na naše stránky či facebookový profil.

Žádné letáky či jinou reklamu jsme neměli. Všechny prostředky  jsme vydali do výroby dvou rozhlasových a televizních spotů, které byly vysílány v bloku s ostatními stranami. Velmi nám ublížil sám název strany, který byl vyložen nikoliv jako protiklad k názorům pana Bursíka, ale jako odpor k jeho osobě, což nebylo a není pravda. Prostě jsme ANTI proto, že na rozdíl od něj chceme atomovou energii, nechceme dotovat obnovitelné zdroje, hodláme prolomit limity a dotěžit nejmodernějšími a k přírodě nejšetrnějšími technologiemi uhlí a jiné suroviny, odmítáme kšeftovat s emisními povolenkami apod. Neměli jsme však prakticky žádnou možnost vše vysvětlit, protože se tematicky dotýkáme „hráčů“, kteří z dotací na obnovitelné zdroje energie financují svá ekonomická impéria, v nichž jsou zastoupena i média…

A nyní k vaší otázce na srovnání naší strany se Stranou zelených a LES ve volbách. Všechny tři strany jsou na tom v konečném výsledku naprosto stejně. Nemají poslance v Evropském parlamentu. Kolik procent  dostaly, je tudíž více méně jedno.

Čím si vysvětlujete fakt, že přišlo hlasovat rekordně málo lidí?

Bylo hezké počasí. Kdyby si lidé nemuseli vyběhávat žádné voličské průkazy, asi by byla účast vyšší. Pro všechny strany. Lidé měli navíc pocit, že je už dávno rozhodnuto a že svým hlasem nic nezmění, protože se všude objevovaly jen stále stejné tváře zástupců parlamentních stran. Atraktivní programy nabízejí jiné, menší strany, které se do médií prostě nedostanou a nemají šanci své myšlenky a nápady veřejnosti představit. Měl jsem možnost se s některými seznámit a vím, že  „velké strany“  prostřednictvím svých konexí či přímo vlastnictvím médií udělají vše pro to, aby se o nich veřejnost nikdy nic nedověděla. Například jde o společný návrh několika malých stran, aby i poslanci a zastupitelé mohli být voleni jen na dvě po sobě jdoucí období tak, jako je to u prezidenta. Navíc, pokud by se toto pravidlo mělo ze zákona týkat i všech zásadních funkcí v této zemi, byla by to změna převratná. Úspěšná korupce je totiž možná jen ve chvíli, kdy se vybudují mezi lidmi velmi  dobré, důvěryhodné osobní vazby, tedy po delší době jakékoliv spolupráce. Zamezíme-li, aby se někdo ve funkci „usadil“, výrazně snižujeme možnost korupčního jednání. Zcela cizímu, tedy společným propitím se k ránu „neproklepnutému“ člověku, se korupční návrh sděluje obtížněji než kamarádům, kteří jsou pracovně ve styku každý den.

Stranu jste založil za účelem boje proti takzvaným ekoteroristům. Jakým způsobem budete dál postupovat? Ovlivní evropské volby nějak strategii vašeho uskupení?

Ano, evropské volby nás ovlivnily značně. První, co uděláme, je změna názvu strany. Proti panu Bursíkovi jako člověku nic nemáme, což lidé ani z našich veřejných opakovaných projevů nepochopili. Jsme zelená strana, takže se k tomu více přiznáme. Boj proti ekoteroru zůstane, protože se týká hlavně tzv. boje dovnitř. Zelené strany totiž koncentrují osoby, které nazýváme Zelenými Khmery (je to slovní hříčka a nemá se skutečným kambodžským národem nic společného mimo v Česku zavedeného pojmu Rudí Khmerové, jejichž úvodní praktiky se velmi blížily těm pseudozeleným), tedy nejen verbálně agresivní jedince, kteří prosazují ochranu přírody velmi razantně, například urážkami a zesměšňováním každého, kdo má jen o trochu jiný názor než oni. Je to výrazně nedemokratická část členstva a sympatizantů, která dělá zeleným myšlenkám ostudu.

Proč by měl být hovado nebo debil někdo, kdo si myslí, že blokování výstavby dálnic nemá smysl? Také se více zaměříme na spolupráci s ostatními stranami při formulování možnosti omezení vlivu těchto skupin. Například budeme iniciovat právní předpis, který by vyžadoval, aby spolek, zavedený název občanské sdružení, nemohly založit jen tři osoby, ale aby se podmínky přiblížily třeba právě politické straně. Je opravdu naprosto neudržitelné, aby tak malý počet lidí blokoval stavbu dálnice, úložiště, elektrárny apod. proti vůli zbytku celého národa.

Velmi se diskutuje o společné energetické koncepci v rámci EU. Co si o tom myslíte?

Něco jiného je, co si o tom myslím já, a něco jiného je, co si myslí naši členové a sympatizanti. Měli jsme málo času na to, abych mohl zjistit převažující názor. Můj názor nechci nikomu vnucovat, proto ho nesdělím.

Co je pro vás tedy důležité v oblasti životního prostředí?

Aby vznikla ze čtyř jen jedna jediná zelená politická  strana, která se bude orientovat jen a pouze na ekoproblematiku a přestane řešit témata mimo ekologii jako své priority. Zelení neuspěli proto, že jejich stran je prostě hodně a že nedodržovali program, pro který lidé volili zelené v minulosti. Dám-li stokorunu na ochranu přírody, mrzí mne, když zjistím, že skončila u občanského aktivisty, který se věnuje hazardu, nebo se za ni letělo do Tibetu, na Ukrajinu, či se udělala referenda o sázkových hrách, místo aby se podpořily holky ze základní školy na Brněnsku, které čistí studánky….

Měla by nastoupit nová, demokratičtější garda, která by se vrátila ke kořenům zeleného hnutí. Agresivní metody, blokování pracovních míst, prosazování naprosto směšných a prakticky jinak než zákonem neprosaditelných aktivit (zákaz jednorázových menstruačních vložek či prezervativů, určení počtu litrů vody na WC, zákaz rozsvícených výloh po 22. hodině apod.) by měli zelení opustit nebo veřejnosti lépe vysvětlit. O hlasy se také přišlo proto, že se nevysvětloval zelený program, ale volila píseň, tanec, rozverné diskuze, slaňováním se narušovalo soukromí, tahali se lidé za ruce před místnostmi s referendem o hazardu, navíc v době, kdy to už zákon zakazoval.

Obecný současný názor lidí na zelené? Jsou to prudiči, potížisté, zakazovači, verbální agresoři, prosazující své názory bezohledně i společensky nepřijatelnými metodami okupace prostorů a objektů. Na to je veřejnost velmi citlivá. Vnímání zelených ze strany veřejnosti se musí změnit, jinak se ekostrana nebo strany na politické výsluní nikdy nevrátí. My jsme slíbili, že jsme připraveni člensky splynout a zůstat třeba frakcí, ale nejsme si jisti, že současné ekostrany jsou demokratické a názorové odchylky schopné vůbec akceptovat. Přesvědčují nás o tom každodenní útoky Zelených Khmerů nejen na nás, ale na každého našeho příznivce.

Vláda vede diskuze o rozpočtu. Kam byste investoval peníze, pokud byste měl tu možnost o tom rozhodovat?

Nejsem brněnský občanský aktivista Matěj Hollan, který si ví s každou otázkou rady a pokud podklady k odpovědi nezná, vymyslí si je. Proto neodpovím kam, ale kam ne. Třeba na pseudoekologické výzkumy, jakými byla studie o tom, zda osvětlené sjezdovky v Krkonoších mohou způsobovat rakovinu lišek…

Jak se jako bývalý advokát díváte na kauzu Nagyová? Její rozhovory s Petrem Nečasem, jak je zaznamenali vyšetřovatelé ve spise, ukazují, jak významný vliv na někdejšího premiéra měla. Je v pořádku, když se takovéto informace dostanou na veřejnost během soudního řízení?

Běžnému promiskuitnímu reprezentantovi české populace by se to nestalo. Neměla by čas si jakýkoliv vliv vybudovat. Ze spisu by informace unikat neměly.

Petr Nečas tvrdí, že se v souvislosti s těmito odposlechy stal obětí nemístného vpádu do soukromí. Souhlasíte s ním?

Ano, s tím souhlasím. Když už něco uniklo, potom publikovat pouze věcné informace, žádné intimní, a to ani v bulváru.

Nečas celou kauzu považuje za politicky motivovanou. Jak to vnímáte vy?

Nevnímám to tak.

Zlepšila se podle vás ve srovnání s předchozími roky vymahatelnost práva v České republice?

Jedním z důvodů, proč již nejsem advokátem, byl fakt, že bylo a je velmi obtížné tuto práci vykonávat v zemi, kde je vymahatelnost práva prakticky nulová. Zbytečnou práci jsem dělat nechtěl, proto jsem sám o vlastní vůli z Advokátní komory v roce 2007 vystoupil. Dnes k tomu, aby se někdo výkladem právních předpisů živil nebo je i formuloval, nepotřebuje obor vystudovat. Stačí umět hrát na klarinet, být tenisovým trenérem, majitelem PR agentury nebo televizní produkční. Skuteční odborníci na právo jsou z práce vyhazováni a zase – jako tomu bylo za socialismu – musí dělat něco jiného, pokud vůbec práci dostanou. Jsem třeba v šoku z toho, jak ministr Babiš vyhodil i v zahraničí uznávaného odborníka jen za to, že beze zbytku dodržel zákon, což se nelíbilo laikům z občanských sdružení.

Jaká je podle vás současná pozice Česka? Kam tato země pod Sobotkovou vládou směřuje?

Vaše otázka mne překvapila. Tato země není pod Sobotkovou vládou a ví to celá republika, jen asi on ještě ne. Nebo se na veřejnosti tváří jako podváděný manžel a umí to opravdu dobře. Také mne velmi překvapuje, jakými lidmi se premiér obklopuje. Jeden z jeho nejbližších spolupracovníků je autorem posudku, na základě kterého byla na stát před pár lety podána žaloba o náhradu fiktivní škody ve výši 4 miliard korun a na dalšího podala naše strana trestní oznámení pro sdílení nacistických symbolů. V demokratických zemích tradičních civilizací je to nemyslitelné, aby takové osoby pro stát a premiéra pracovaly. Byl na to i prostřednictvím médií upozorněn, ale vše zvládá se svými typickými permanentními úsměvy plachého chlapce…

Bývalý advokát JUDr. Ivo Kasal se narodil před 60 lety na Moravě. Pracoval v podniku zahraničního obchodu, působil jako pedagog práva. Jeho koníčkem jsou losy a loterie, o nichž publikoval v tuzemsku i zahraničí. Po revoluci se tím začal i živit. Žije v Ústí nad Labem u silnice z Lovosic do Německa, kde mu natolik vadí tisíce kamionů pod jeho domem, že odmítá blokování dostaveb dálnic, a proto založil politickou stranu.

Pravicový kandidát promluvil: Lži Schwarzenberga, drzost ODS, podivný Keller a EU

Vít Jedlička je čtvrtý na kandidátce Strany svobodných občanů do Evropského parlamentu a je zakladatelem serveru Reformy.cz. Vysvětlil, co to je Trilaterální komise, které se zúčastňuje Karel Schwarzenberg, jak sám řekl při své řeči ve sněmovně. Kampaň ODS považuje za velkou drzost, protože strana podporovala omezování české suverenity. Zhodnotil i konkurenty z Úsvitu, ANO a ČSSD.

Karel Schwarzenberg na schůzi sněmovny 7. května řekl: „Rád bych prostřednictvím pana předsedajícího upozornil pana poslance Foldynu, že nasedl falešným informacím. Já jsem nikdy nepodporoval bombardování Srbska. Naopak, to si dobře pamatuju, těsně předtím, než to začalo, bylo zasedání Trilateral Commission ve Washingtonu a tehdy byli tři, bohužel pouze tři přítomní, kteří se postavili proti plánu zahájit bombardování Srbska. To byl, budete se divit, Henry Kissinger, byl to nynější ministr zahraničí Království švédského Carl Bildt a potom jsem byl já v té diskuzi.“ Co si o tom myslíte? A co to je ta Trilateral Commission?

Dlouhodobě upozorňuji na to, že soukromé organizace mimo jakoukoliv kontrolu jako Bilderberg skupina nebo Trilaterální komise, mají podstatně větší vliv na světovou politiku, než přiznávají. Vyrobil jsem na to téma v roce 2010 krátký dokument nazvaný: „Proč Karel Schwarzenberg lže“, který má dnes na YouTube víc jak 300 tisíc zhlédnutí a vysvětluje podstatu těchto spolků. V pořadu Hyde park tehdy Schwarzenberg zcela popřel, že by tyto organizace byly jakkoliv významné. Nyní si své tvrzení sám dost dramatickým způsobem vyvrátil.

Považuji za nepřijatelné, aby o naší budoucnosti rozhodovaly organizace jako Bilderberg group, které zakládali bývalí nacisté. Myslím, že není vůbec náhoda, že dalším dlouholetým členem Rockefellerovy Trilaterální komise je Pavel Telička. Tyto organizace personálně na tajných setkáních propojují špičky OSN, Evropské unie, Světové banky, americké centrální banky a největších korporací. Rozhoduje se na nich o klíčových věcech, jako bylo například bombardování Srbska, útok na Irák, nebo záchrana eura na úkor daňových poplatníků.

ODS je vaším konkurentem v boji o euroskeptické voliče. Proč by měli euroskeptici volit raději vás a v čem jste důvěryhodnější?

ODS si založila svoji kampaň na boji proti euru, přitom ještě v roce 2010 plánovala strana ústy svého ministra průmyslu a obchodu Kocourka přijmout euro na začátku roku 2015. To, že to nemyslí s odmítnutím eura úplně vážně, dokládá i billboard ODS „Ženy do Evropy hned, euro později“. Navíc ODS opakovaně ve vládě propásla možnost v EU vyjednat výjimku z eura pro Českou republiku. Nevadí jim ani vést kampaň proti Evropskému stabilizačnímu mechanismu, kvůli němuž budeme muset platit 350 miliard za krach eura, přestože jeho existenci většinově podpořili.

Kampaň ODS brojí proti unijní podpoře obnovitelných zdrojů jako biopaliva nebo solární panely, přitom sama obě dvě věci buď v Senátu, nebo Poslanecké sněmovně podpořila. Lídr Jan Zahradil se jako šerpa podílel na vyjednání Lisabonské smlouvy a podpořil, aby byla přijata v Poslanecké sněmovně, a postavil se proti jejím odpůrcům. Celou kampaň ODS považuji za jednu velkou drzost.

Skepticky k EU se staví i Úsvit. Co můžete nabídnout lepšího než tato strana?

Strana Úsvit mi přijde ještě více absurdní. Japonec Okamura vede tvrdou kampaň proti imigraci a Romům. Jako lídra své strany si zvolil Samkovou, která měla Roma za manžela. Co k tomu více dodat. Euroskepticky se Úsvit pouze tváří. Vždyť její exlídryně Samková byla předtím členem eurohujerské TOP 09!

Jak hodnotíte lídra ČSSD Jana Kellera?

Bývalý komunista Keller je asi nejbizarnější postavou letošní voleb. Svoji kampaň začal šířením poplašné zprávy, že se EU chystá zakázat farmářské trhy. Nakonec se ukázalo, že pan Keller pouze neumí anglicky. Přitom právě ČSSD a ANO jsou strany, jež míří do frakcí v Evropském parlamentu, které usilují o co nejrychlejší vytvoření superstátu EU. Když lidé chtějí v europarlamentu komunisty, tak by aspoň neměli volit ty, co mezitím překabátili. Stále více je aktuální vtip: „Já jdu volit komunisty. Jo? A z které strany?“

A co Pavel Telička z ANO?

Co říci k dalšímu kariérnímu komunistovi, který se posledních několik let živil jako profesionální lobbista a který společně s Karlem Schwarzenbergem zasedá v Rockefellerově Trilaterální komisi? Snad jedině, že mi Telička slíbil před minulými volbami rozhovor o Babišově biopalivech a pak z něj na poslední chvíli vycouval. Oba dva mají zásadní střet zájmů. Voliči to bohužel zatím nevyhodnotili jako hrozbu. Jejich strana plánuje i přes lehce euroskeptickou kampaň v Evropském parlamentu vstoupit do frakce ALDE, která plánuje z EU učinit jeden stát.

Jak odhadujete výsledek evropských voleb?

Poslední průzkumy ukazují, že bychom hranici pět procent mohli překonat. I díky tomu jsme se dostali do všech nejdůležitějších debat. Náš předseda Petr Mach je skvělý řečník a dokáže svoje oponenty v debatách dostat do úzkých. Současně se naučil naše myšlenky vysvětlovat jednoduše, tak aby je pochopil každý.

Co bude pro Svobodné úspěch?

Úspěch bude získání minimálně jednoho mandátu v těchto volbách. Posune nás to jak stranu hodně dopředu. Některé ankety nám ale přisuzují až 13 procent.

Jak jste se vy konkrétně podílel na kampani Svobodných?

Vytvořil jsem pro stranu sérii animovaných klipů, které ve zkratce vysvětlují, o co nám jde. V prvním nazvaném „EU má alternativu“ ukazujeme, že z Evropské unie je možné vystoupit a současně si zanechat svobodný obchod a pohyb s EU jako to má Norsko nebo Švýcarsko. Také naše vystoupení nikterak neovlivní naši bezpečnost. EU nemá žádnou armádu, kterou by nás chránila a navíc jsme členy NATO. V dalším klipu nazvaném „Jak to chodí s dotacemi“ vysvětluji, že dnes v politice výrazy jako pravice nebo levice ztratily význam, protože všechny strany se především snaží vyhovět velkým korporacím a přátelům v byznysu, jak to bylo například u solárních panelů. Ve třetím klipu „Euro? Rozhodně ne!“ ukazuji škodu, kterou by nám přinesl vstup do eurozóny.

Co říkáte takovým věcem, že Nigel Farage bývá zastánci EU označován za „agenta“ Ruska?

Mimo jiné díky Nigelovi Faragovi není dnes Západ zatažen do války v Sýrii. Britský parlament vojenskou intervenci smetl k nelibosti EU ze stolu. Nyní, když EU napomohla násilnému, polofašistickému puči na Ukrajině, stojíme před další vážnou hrozbou ozbrojeného střetu Západu s Ruskem. Je směšné, když lidé, kteří kritizují USA a EU kvůli podpoře fašistů na Ukrajině, jsou označováni za agenty Putina.

Grossova minulost i těžce sevřený zadek Sobotky. Pravičák Simkanič promluvil

Podnikatel a politik Michal Simkanič, který před lety spálil falešnou směnku na peníze za byt expremiéra Stanislava Grosse, dnes jeho kajícnosti, s kterou se omluvil občanům, nevěří. „Myslím, že se chlapec nijak za těch devět let nezměnil,“ prohlásil předseda neparlamentní politické strany Česká pravice. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se ale otevřeně pustil i do dalších politiků.

Co říkáte vystoupení Stanislava Grosse v televizi, kde přiznával, že jeho výroky o půjčce na byt byly vymyšlené a že tedy směnka, kterou jste tehdy spálil, byla falešná?

Je to samozřejmě jasné, já mám za to, a to se dneska obecně ví, že to byla tehdy z mé strany likvidační akce vůči tehdejšímu premiérovi Grossovi, protože jejich plán byl nepochybně takový, že to mělo skončit nějakým Rodem. A tím, jak jsem jim z toho udělal cirkus, bylo po Grossovi. To je něco, na co můžu být dodneška pyšný. Na druhou stranu, jeho současné vystoupení je jen pokračování prapodivné linie, jak to myslí upřímně.

Vy jste mu tedy nevěřil, když se omlouval lidem, které jako premiér zklamal, a když tvrdil, že přijal Krista?

Kdyby to bylo upřímné, musel by říci, kdo ho skutečně platil, kdo s ním dělal ty pokoutní kšefty v desítkách milionů korun, pak by mu možná mohl někdo něco věřit. Tahle se mu nedá věřit ani ta omluva, ani nic dalšího. Myslím, že v tomto směru se chlapec nijak za těch devět let nezměnil. Proto jsem ještě pyšnější na to, že to, co tehdy nezvládl Parlament a co řešil týdny, já jsem zvládnul za 48 hodin.

Takže jste pořád pyšný, že jste přispěl k tehdejší likvidaci premiéra Grosse. Ale upřímně bylo to potom lepší?

Nepochybně to byl jeden z nejstrašlivějších premiérů, které jsme tady měli. Bohužel po něm to nebylo o mnoho lepší, když si vezmu, že po něm nastupoval Paroubek a další podivné existence.

Politici i novináři po Grossově televizním vystoupení spekulovali, jestli jeho kajícnost a přijetí Krista nesouvisí s nějakým jeho vážným onemocněním. Nebylo by to vysvětlení, proč se omlouvá veřejnosti?

To je opravdu jen spekulace, ale samozřejmě máme nějaký lidský cit. Na mne to působí, že nemocný je, a pravděpodobně dost vážně. Ale nevím o tom nic, nejsem s ním v žádném kontaktu, je to skutečně jen dojem. Ale asi to opravdu nebude žádná sranda.

Vy jste pravicový politik, jak se díváte na to, jak pravice po dvou volebních obdobích dopadla a dopadá? Myslíte si, že si to zaslouží a že se to dalo očekávat po tom všem, co v minulosti její vedení předvádělo?

Částečně si to svou historií nepochybně zaslouží. Protože v tomhle směru to, co Topolánek načal, Nečas bohužel dorazil, a to v těch nejhorších možných barevných odstínech. Myslím, že jeden z hlavních problémů je obrovské nepochopení členské základny ODS. Já si na jednu stranu těch lidí nesmírně vážím. Když si vezmete, že tam zůstává stále řádově dvacet tisíc lidí, kteří nějakým způsobem vydýchali jak Topolánkovy šílené excesy, tak Nečase. Na druhou stranu jde o naprostý nedostatek sebereflexe. Přece hlavní problém celého minulého období byl ten, že Nečas celou dobu předstíral, že je premiér, a ve skutečnosti byl Kalouskova podržtaška. Pravice je přirozeně spojená s leadershipem (schopnost realizovat vize a strategie v týmové práci, schopnost vést a řídit – pozn. red.), a leadership pana Nečase je čistá nula, byl opravdu tři roky Kalouskův kašpárek.

To je podle mne ten hlavní důvod, co způsobil tenhle pád. Samozřejmě platí, že ODS si za to do určité míry může sama, ale potkalo se to navíc s takovým obdobím, kdy jakoby tady nebyl spor mezi pravicí a levicí, ale mezi politickou a nepolitickou politikou. Dnes strašně zesílil trend, který znamená obrovskou nesvobodu a odepírání občanům volebního práva, kdy prakticky všechny volební subjekty říkají, že je úplně jedno, co jsme zač, my jsme nejlepší, volte nás, my to uděláme, jak to potřebujete, nevolte ostatní, to jsou pitomci. To nemá nic společného s politickou ideologií, to je právě ta nepolitická politika, která způsobuje nástup čím dál podivnějších personálních existencí, od kterých nikdo vlastně neví, co má vlastně očekávat.

Takže odklon voličů od tradičních politických stran k různým hnutím, která jsou málo programově čitelná, považujete za varující?

Určitě. Myslím si, že to není trvalý stav, že to je taková lekce ze strany voličů těm zavedeným partajím, svým způsobem lekce oprávněná, na druhou stranu je to politika, která nikam nevede, která nevede ke kontrole a odpovědnosti politiků.

Mnozí politologové i politici předpovídali, že podpora hnutí ANO půjde po vstupu do vlády rychle dolů, ale zatím to tak nevypadá. V předvolebních průzkumech preferencí voličů do Evropského parlamentu vede přesvědčivě právě hnutí ANO. Kdy podle vás přijde čas, kdy voliči prohlédnou?

Na jednu stranu je pravda, že evropské volby jsou víc politický marketing. Zúčastní se jich střízlivým odhadem kolem dvou milionu voličů, takže průzkumy nějakou vypovídací schopnost mají. Ale ten výsledek je hodně zkreslený, protože nejenže předpokládám, že bude extrémně nízká účast, ale ona se ta účast dramaticky liší právě podle toho, jak jsou voliči primárně orientovaní. A ovlivní to i fakt, že odpor k Evropské unii sílí, a to zcela právem. Ostatně na tom, kdo se dostane do Evropského parlamentu, z hlediska reálné politiky zas až tak nezáleží. Protože role těch našich poslanců je naprosto směšná, doplňková. Čím většího počtu pitomců se zbavíme odchodem do Evropského parlamentu, tím lépe pro českou politiku. Ale když bude pokračovat trend, kdy nám Evropa diktuje jeden nesmysl za druhým, tak to je něco, co naše národní zájmy nepochybně poškozuje.

Ale jinak si myslím, že ty trendy v politice se začnou ukazovat směrem k  podzimním volbám, které jsou skutečně velmi důležité. Ať už jde o komunální volby, které přinesou jasnou zprávu, jak se mění nebo nemění smýšlení občanů, nebo o volbu třetiny Senátu, která bude znamenat jediný potenciální zásah do celostátní politiky. Protože na to, že by se konaly předčasné volby, současná situace ani trošku nevypadá.

Jak hodnotíte vládnutí Sobotkova kabinetu po sto dnech?

Začíná to být podobné jako v předchozí vládě. Sobotka je vyloženě sranda premiér, který evidentně nerozhoduje o ničem, který má těžce sevřený zadek, nakolik bude za své podivné kšefty s Pokorným (advokát a přítel Bohuslava Sobotky, který se angažoval v prodeji OKD – pozn. red.) a Bakalou (podnikatel, který od státu získal OKD – pozn. red.) trestně odpovědný. A zcela evidentně panáčkuje a poslouchá Babiše na slovo. V tomhle směru padají a budou padat preference sociální demokracie, na podzim to skončí debaklem, protože v Senátu obhajují 24 židlí, a to se jim nepodaří obhájit ani omylem. Budou rádi, když získají tři, čtyři senátory. Je to velmi podobné předchozí vládě.

Myslíte si, že sociální demokraté budou brzy následovat osud ODS?

To je otázka. Neodhadnu, nakolik jsou schopni se z tohoto vývoje poučit. Podle mého názoru jde přesně o stejný nebo velmi podobný osud. Buď si tam budou pěstovat Sobotku jako závislého člověka na své kriminální minulosti a na Babišovi, pak samozřejmě budou padat a padat. Když se vzpamatují a dokáží vyměnit své vedení, tak propad dokáží zastavit.

A jak vidíte roli Andreje Babiše v politice, co soudíte o problémech s jeho minulostí? Je to pro vás důvěryhodný politik?

Zas tak moc ne. Minimálně dvě věci jsou jasně negativní. Za prvé tahle, když tomu budeme říkat velmi slušně – velmi nejasná minulost, za druhé propojení jeho byznysových zájmů s politikou v té nejkoncentrovanější podobě.

A s vlastnictvím významných médií…

To samozřejmě také hraje roli. Je fakt, že jestli MF Dnes v poslední době kvůli tomu, jak jí v každém týdnu padal náklad, ze sebe dělala bulvární noviny, tak dneska je to ještě horší, protože její závislost na novém majiteli čiší z každého článku a z každého komentáře.

Když teď je pravice tak zdecimovaná, neuvažujete o tom, že byste se víc zapojil do politiky?

Zcela jednoznačně ano. V tuhle chvíle to není vidět z jednoho prostého důvodu, protože když mám vůči současnému stavu Evropské unie a našemu podivnému členství v tomhle RVHP výhrady, tak nevyvíjím absolutně žádné aktivity směrem k Evropskému parlamentu, protože to vidím jako lumpárnu. Veřejnost strašně zapomíná, že sice referendum o vstupu bylo bohužel legální, ale nebylo legitimní, protože v něm hlasovalo pouhých 47 procent oprávněných voličů, což dneska už skoro nikdo neví a skoro nikdo neříká. Drtivou většinu kandidátů podezřívám z toho, že jediné, co je zajímá, je plat europoslance půl milionu korun měsíčně, což je mimochodem obrovská forma korupce, plus za dva mandáty doživotní zajištění na úrovni prezidentů za to, že budou sloužit Evropě. Jestli tohle není korupce, tak už nic. Z toho důvodu se o evropské volby nezajímám vůbec, ale když jsem mluvil o tom, že podzim považuji za velmi významný pro další vývoj české politiky, tak teď rozhodně vyvíjím různé aktivity.

Můžete říci konkrétně jaké aktivity?

Nemohou být jiné než integrační snahy, ať už se to týká konkrétních lidí a konkrétních subjektů, abychom tu udrželi pravicovou politiku. Ale v tuto chvíli nemohu být víc konkrétní.

Od devadesátých let se čas od času objevují snahy o integraci malých pravicových stran, ale zatím vždycky ztroskotaly, i když zprvu vypadaly nadějně, jako například projekt Čtyřkoalice, v níž byly strany Unie svobody, ODA, lidovci a DEU. Myslíte, že se to může podařit?

Už nejde jen o malé strany, jde o strany, které si donedávna myslely, že jsou velké, a dneska zjišťují, že už to tak není. Jednám s těmi nejvyššími jmény a nejvyššími patry pravicové politiky. Pokud je to opravdu pravicová politika, pokud se ti lidi nezpronevěřili základním pravicovým myšlenkám.

Chápu to dobře, že jednáte i s ODS?

I třeba s ODS, ale samozřejmě se zcela konkrétními lidmi. Ale včetně nejvyššího vedení.

Z historie: Michal Simkanič údajně v roce 2005 spálil nebo jinak znehodnotil směnku na 900 tisíc korun, kterou podle svých slov převzal od Rostislava Roda. Ten se jako věřitel náhle objevil v aféře kolem bytu bývalého premiéra Stanislava Grosse. Svůj čin pro média komentoval slovy: „Koupenou směnku jsem znehodnotil a byl bych rád, aby toto mé gesto bylo chápáno jako výraz sounáležitosti se všemi, kdo jsou pronásledováni médii nikoliv na základě faktů, ale nálad či objednávky. Chci zastavit novinářský hon na premiéra a dát mu čas. Jsem přesvědčen, že když dostane pár dní, tak to vyhodnotí sám a odstoupí. Jednoznačně prokázal, že zemi vést nemůže.“ Případ nejasného původu peněz, které manželé Grossovi v létě 1999 použili na pořízení bytu v Praze na Barrandově, se tak změnil v naprostou frašku.