Svoboda je ohrožena, do akce. Fízlovací systém prý pokračuje, Piráti na nohou

Proti systému INDECT, který je plánovaným Velkým bratrem, byly avizovány protesty a demonstrace. S masovou odezvou se však zatím nesetkaly, i přesto, že „šmírovací“ systém může znamenat tvrdý zásah do soukromí všech a dokončen a zřejmě i spuštěn má být již letos. První náznaky, které by o tom mohly vypovídat, se již objevily, dle očekávání ale neoficiálně.

A tak se ve světě plánuje protest, který se má uskutečnit v červnu. Upozorňují na to „hactivisté“ ze společenství Anonymous. Ostatně byli to právě oni, kteří před systémem, který je projektem Evropské unie, varovali a detailně ho také popsali. Zda se však proti němu zvedne vlna odporu podobně jako proti smlouvě ACTA, která významně chtěla omezit svobodu internetu, zatím vůbec není jisté. Potíž je totiž v tom, že ACTA byla vnímána politicky, zatímco INDECT je představován jako vědecký projekt. A veřejnost, která proti politikům a jejich rozhodnutím protestuje poměrně v hojné míře, se proti vědcům zatím stavět (možná?) nechce.

Může se tak stát, že rok 2013 bude tedy pro Evropany přelomový. Je totiž rokem, kdy má být spuštěný projekt INDECT, který po vzoru Velkého bratra bude sledovat detailně chování všech lidí pohybujících se na veřejných prostranstvích. Možná to někomu zní jako nepodařená sci-fi, protože se o něm nahlas či ve významných sdělovacích prostředcích příliš neinformuje…

„I ta ostravská univerzita, která se na tom podílí, stáhla před časem ze svých stránek informace o projektu, které tam původně byly. Mnozí lidé stále možná ani netuší, co systém obnáší, proto chceme zorganizovat jak protesty, tak především informační kampaň,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz šéf Pirátské unie Ivan Bartoš. Jak dodal, první koncert, který by měl být i zároveň protestem proti INDECTU, se má konat 27. dubna v Brně, následovat by ho měly další koncerty v jiných městech.

Přehodit problém z politických vod do akademických jako možný únik?

Šéf pirátů Bartoš vidí kámen úrazu celého problému také v tom, že INDECT byl zařazen mezi vědecké projekty. „Obávám se, že to je velká blamáž se snahami co nejvíce projekt utajit. Na rozdíl od protestů proti smlouvě ACTA, která byla vnímána jako politická záležitost, INDECT je představován jako projekt probíhající na akademické půdě a tudíž jako vědecký projekt není politicky vnímán. Bohužel se obáváme, že to je velká chyba, poněvadž Evropská unie je politické uskupení a na projekt jdou peníze daňových poplatníků,“ varuje Ivan Bartoš. A dodává, že systém INDECT považuje nejen on za nebezpečný. „Proto proti němu chystáme velkou informační kampaň. Celosvětově se také plánují protesty, podobně jako proti smlouvě ACTA,“ doplnil ještě.

Světový protest, který již avizovala anglicky namluveným videem mezinárodní skupina Anonymous, se má uskutečnit 1. června.

Technická univerzita Ostrava je jedním z pracovišť, kde INDECT vzniká…

Jak už v minulosti ParlamentníListy.cz informovaly, INDECT je inteligentní informační systém Evropské unie, který podporuje vyhledávání a detekci lidí a předmětů. Jeho cílem je dle dostupných informací bezpečnost obyvatel v městském prostředí. Pracovat se na něm začalo v roce 2009, dokončený bude v roce 2013.  Celkem na něj byla vyčleněná částka ve výši 15 133 040 euro, z toho přímo Evropská unie ji dotuje částkou 10 906 984 euro. Na programu se podílí 17 evropských institucí a univerzit, za Českou republiku i Technická univerzita Ostrava. Ta se však obklopila hradbou mlčení, na dotaz ParlamentníchListů.cz nereagovala.

Nutno dodat, že důsledkem INDECTu bude tedy globální sledování veškerých komunikačních zařízení a platforem. „Bude-li tento projekt uveden opravdu do praxe, dojde k omezení osobní svobody všech občanů EU. Může též dojít k jeho zneužití, což může mít nedozírné následky,“ zní varování z videa, které natočili mimo jiné i čeští Anonymous a není to konečné varování.

Shromáždí veškeré údaje

„Nebude se omezovat jen na pole internetu, ale na vše, co budeme dělat. Shromažďovat bude o všech lidech veškeré údaje a komunikační data z telefonů, internetu. Tedy to, kde momentálně jsou, proč tam jsou a jaké budou další kroky každého jednotlivce. Sám bude vyhodnocovat, zda se chováme normálně či nenormálně. Sám sleduje pomocí vyhledávačů na sociálních sítích, chatech, diskusních forech, blozích vše, co děláme, monitoruje všechny fotografie a videa, která se na nich objevují.  Disponuje velmi rozvinutým počítačovým algoritmem, který rozpozná vztahy jednotlivých lidí mezi s sebou,“ upozorňují dále hactivisté v jednom ze svých zveřejněných videí. Jde o technologii, která, vymkne-li se kontrole a dostala-li by se do nepovolaných rukou, by mohla být vážnou hrozbou.

Odhalí ještě před demonstrací, kdy a kde se bude konat

Projekt INDECT je komplexní monitorovací a vyhodnocovací systém, který v rozsahu doposud nebývalém umožní sledovat veškeré občany a na základě implementovaných scénářů lidského chování předvídat chování jednotlivce, skupin osob nebo i celé společnosti. Svoji roli bude možná již brzy hrát i při různých protestních shromážděních.

„INDECT bude umět díky informacím rozpoznat čas a místo protestů dříve, než samotní demonstranti. Může být zneužitelný, protože bude vědět mnohdy dříve, co budeme dělat i my samotní. Změní to definitivně chování celé společnosti. Protože tento projekt bude rozhodovat o tom, co je normální a co ne,“ upozorňuje dále skupina Anonymous ve svém videu.

České politiky projekt neděsí, prý bude sloužit k dobrým účelům

Čeští poslanci  a politici, které v minulosti v této souvislosti ParlamentníListy.cz oslovily, však znepokojení necítí.

„Projekt INDECT je výzkumný projekt, který probíhá od roku 2009 a měl by být dokončen v letošním roce. Podílí se na něm řada významných evropských univerzit. Jedná se o vytvoření komplexního monitorovacího a vyhodnocovacího systému,“ reagoval například europoslanec za ČSSD Libor Rouček. Připustil však i to, že je pravdou to, že spolu s INDECTEM přepadávají veřejnost obavy.

„Vzhledem k tomu, že vyvolával od počátku řadu otázek a pochybností, byl podroben tzv. mezinárodnímu etickému auditu. Výsledkem se stalo ujištění, že projekt je v souladu s Chartou základních lidských práv a svobod Evropské unie. Žádné údaje nedokazují, že by mělo docházet k porušování etických a právních pravidel. Většinu informací o projektu lze najít na internetových stránkách www.indect-project.eu,“ reagoval ve své odpovědi Rouček.

Nová technologie by, podle něj, prý měla být určena výhradně policii k vyšetřování závažných trestných činů a předcházení teroristickým útokům. „Veškeré využití ale vždy bude striktně vyžadovat dodržování základních práv a svobod a zákonů na ochranu osobních údajů,“ ubezpečil čtenářku europoslanec.

Nejen v Evropě je Velký bratr…

Server AC24 například již v loňském roce poukázal na to, že nedávno v New Yorku začali také zavádět vševidoucí systém domácího uvědomění. Tak se mnozí Američané, kteří nežijí v policejním státě starosty Bloomberga, začali chlácholit, že jsou kvůli tomu bezpeční před bedlivým okem Velkého bratra.

Ukázalo se, že bývalí vedoucí zpravodajští činitelé tak vytvořili podrobný dohledový systém daleko přesnější než moderní technologie rozpoznávání tváří – a instalovali jej po celých USA, aniž by si toho většina Američanů povšimla. Odhalily to prý e-maily hacknuté skupinou Anonymous.

Dále z nich vyplynulo, že každých několik sekund jsou data posbíraná z dozorčích míst v důležitých městech a význačných bodech po celých Spojených státech, digitálně na místě zaznamenána, pak zašifrována a okamžitě odeslána do opevněného databázového střediska na neznámém místě, aby se zde agregovala s dalšími zpravodajskými poznatky. Tohle je část tohoto programu zvaná TrapWire, která je duchovním dítětem severovirginské firmy Abraxas naplněné elitou americké zpravodajské komunity.

Kdo by chtěl ale získat detaily o Abraxas a o širším dosahu TrapWire, zřejmě narazí. I v tomto případě jsou informace vzácné. Zřejmě proto, že se programy podstrkují jako nástroj k překažení terorismu. Monitorování aktivit by totiž znamenalo přivolat šťouraly, a tak je pochopitelné, že i Abraxas by chtěl, aby veřejná prezentace tohoto programu byla relativně omezená.

Automatické rozpoznávání tváří po vstupu do obchodu? Nic není nemožné

Za mořem si však pohrávají i s další myšlenkou, velmi blízkou evropskému plánovanému monitorovacímu systému INDECT. A to v ještě propracovanější podobě. Nakupující by prý už brzy mohli být automaticky rozpoznáváni, jakmile vstoupí do obchodu, pomocí nové, zato kontroverzní kamery.

Kamera dostala jméno Facedeals. A využívá fotek stažených z Facebooku, aby rozpoznala vstupující lidi. Nakupujícím, kteří souhlasí s použitím tohoto systému, který nebyl vyvinut s účastí Facebooku, nabídnou obchodníci speciální obchodní podmínky.

Uznávaný ekonom: Útok na peníze lidí může být obrovský. Kypr je začátek

Situace na Kypru i varování aktivistické skupiny Anonymous o tom, že jsou peníze lidí v bankách ohroženy kybernetickými útoky – to vše jsou jevy, které bankovnímu sektoru u nás i ve světě na důvěře nepřidávají. Naopak. Objevily se dokonce z několika míst informace o tom, aby lidé začali vybírat své vklady, pokud nechtějí o peníze přijít. Toto téma proto ParlamentníListy.cz předložily světově uznávanému ekonomovi působícímu ve Spojených státech, Milanu Zelenému.

Před několika dny i server EUTimes.com přinesl zprávu o tom, že údajně po světě koluje oběžník ruského ministerstva zahraničí a radí nejen občanům, ale i společnostem, aby zrušili své investice a vklady u západních bankovních a finančních institucí. Kreml se totiž prý obává, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují prý největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.

V souvislosti s tím se zákonitě vyrojila celá řada otázek. Není totiž bez zajímavosti, že na možné pády bank i finanční „chaos“ mnozí nezávislí ekonomové upozorňovali již v minulých letech. Všichni se však shodují v jednom – pokud lidé tyto výzvy uposlechnou a vzali by hromadně bankomaty a bankovní přepážky útokem kvůli výběrům, neustála by takový atak zřejmě leckterá, v tuto chvíli zatím i „zdravá“ banka. Považují tedy podobné zprávy za velmi nebezpečné, s možnými fatálními následky.

Přestali nebo přestanou lidé bankám věřit?

Zkušenosti z Kypru, které veřejnost mohla několik dnů vidět ve sdělovacích prostředcích, tak možná otřásla důvěrou řady lidí v banky a celý bankovní sektor. Je to jen nepodložená spekulace nebo fakt?

„Samozřejmě, že se důvěra v banky, pokud ještě nějaká existuje, naruší a narušila. Hlavně se však naruší důvěra v politiky Evropské unie, kteří vytvářejí tlak na solidární konfiskaci úspor. Jestli se to odrazí také v Česku, to opravdu nevím. Češi jim ale již léta skáčou téměř na všechno. Že se důvěra k bankám naruší například v USA je zcela jisté. Kypr tam je již nyní v popředí řady veřejných debat. Hovoří se v nich o tom, že bruselští byrokrati volají po nezávislém zdroji příjmů, nechtějí již jen vybírat od členských států – touží dostat se totiž přímo ke korytu,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz Milan Zelený, který působí jako profesor na jedné z prestižních amerických univerzit.

Útoky na peníze lidí nebudou ojedinělým jevem…

Jak dodal, pokud se nemýlí, skoro žádné české banky vlastně již nyní nejsou – jde jen dceřinné společnosti bank zahraničních. A v tom vidí podstatný háček. „Takže, v případě nátlaku na zahraniční banky budou české banky bez odpovídající ochrany. Konfiskace úspor bude v budoucnosti stále populárnějším zdrojem příjmů pro politické vrstvy bránící svá privilegia, moc a pohádkové platy za nic. Útok na peníze jiných lidí bude celosvětový, Kypr je zatím jen pouhá metafora,“ vyslovil neveselou prognózu ekonom.

Všechna fakta nahrávají tomu, že se objevují na scéně nyní víc než kdy jindy obchodníci se zlatem a nabádají k investování právě do drahých kovů a kamenů. Je to opravdu bezpečnější řešení ukládání peněz?

Politická moc drží u krku banky i střadatele, míní profesor Zelený

„Nesdílím tento názor. Drahé kovy jsou předmětem spekulací a výkyvy jejich hodnot lze těžko předvídat. Existují také problémy s konvertibilitou na použitelnou měnu – ta může být prudce omezena státními zásahy. Pokud nechcete držet cihly doma, což nedoporučuji, musíte je stejně uložit v bankách. Přitom zdanění zlatých vkladů je možné. Pokud by se zlato stalo oficiálním platidlem, pak bude mít význam je kupovat, ale k tomu je daleko. Krytí bankovek zlatem má stabilizační dopad, ale pak je jedno, zda držíte bankovky nebo zlato. Tak jako tak, politická moc dnes drží pevně u krku nejen banky, ale hlavně střádající občany,“ uzavřel svůj pohled na věc profesor ekonomie Milan Zelený.

Jako bonus pak přidal pro čtenáře slovníček ekonomických pojmů s vysvětlením toho, jak najít cestu k určité transformaci.

Slovníček transformace

  • Transformace: dlouhodobá a nezvratná přeměna hospodářství společnosti. Např. přechod z agrární na průmyslovou, z průmyslové na služby, atp. Nemá nic společného s krizí. Dnes hlavně akcelerující přechod od globalizace k relokalizaci, se všemi doprovodnými jevy.
  • Víte, co je strategie 3P? 1. Pochopit transformaci, 2. Přizpůsobit se novým podmínkám, 3. Využít nabízených Příležitostí.
  • A copak že to je ta relokalizace? Proces deglobalizace, tj. návrat do původního kontextu lokálních podmínek za účelem snížení nákladů a rizik spojených s logistikou globálních dodavatelských řetězců; nástup řetězců poptávkových (zákaznických). Vzniká vlna nové lokalizace produktů zemědělství, průmyslu i služeb v místních a regionálních ekonomikách. I proto transformace globalizace → tzv. relokalizace dnes probíhá ve většině vyspělých zemí.
  • Co je glokalizace? Globální lokalizace znamená přizpůsobování globálních produktů, výrobků a služeb specifickým místním kulturám a preferencím za účelem pronikání do vzdálených lokalit globálních trhů. Jde tedy o první krok k relokalizaci. Má i své nesporné regionální výhody: v globálním světě se uplatňují výhody lokálních podmínek. Jako příklad se dá uvést  dnešní Silicon Valley v Kalifornii, průmyslové distrikty sev. Itálie, anebo kdysi Baťův Zlín a jejich průmyslové město.
  • Pro transformaci je též nutná restaurace místní komunity. To znamená, že hospodářskou relokalizaci nutně doprovází komplexní obnova autonomie místní nebo regionální samosprávy a soběstačnosti, jakož i obroda autentické (decentralizované, nestranické) demokracie.
  • Hovoří se často také o podnikatelské univerzitě, co to znamená? Je třeba nových podnikatelů – jen ti totiž vytvářejí nové pracovní příležitosti a nikoli stát. Podnikat se učíme skutečným podnikáním, ne jen čtením knih o podnikání: proto univerzita, kde se podniká. Byla to původně myšlenka Jana A. Bati.
  • Dobré je podle Milana Zeleného vědět i to, co je to reintegrace. Znamená to, že namísto tradiční dělby práce a extrémní specializace akceleruje reintegrace: tj. méně součástek v produktech, méně operací v procesech a širší pracovní zodpovědnost jednotlivých spolupracovníků.
  • Uměli byste vysvětlit, co je to desintermediace? Jde o vylučování zbytečných mezičlánků, nastavení přímé návaznosti mezi zákazníkem a výrobcem, mezi spotřebitelem a poskytovatelem.
  • Když se řekne self-service, je to něco jako samoobsluha, i když s významem mnohem širším. V podstatě „outsourcing“ funkcí a činností přímo na zákazníka a spotřebitele. Viz všechny automatické přijímače vratných lahví.
  • A když se řekne masová kustomizace, věřte, že jde o výrobky a služby šité na míru. Tedy plně individualizované a kustomizované, ale v ceně srovnatelné s masovou (hromadnou?) výrobou v tradičních prodejnách. Obsahuje tedy přežití tradičních hypermarketů za pomoci nárůstu internetových nákupů; či lokalizovaného doručování přímo do domu.

Obchoduje se s fikcí založenou na důvěře k bankám. U nás i ve světě, varuje advokát Kolja Kubíček

Sociální sítě přinášejí v posledních několika týdnech mimo jiné výzvy, aby si lidé začali vybírat vklady z bank, poněvadž jsou jejich peníze v ohrožení. Ekonomové bubnují na poplach a varují před tím, co by se uposlechnutím takové výzvy mohlo stát. Naznačují, že informace nese i rysy trestného činu šíření poplašné zprávy. Jak to tedy je? O tom si ParlamentníListy.cz popovídaly s pražským advokátem Koljou Kubíčkem.

Ten se domnívá, že o šíření tzv. poplašné zprávy nejde. A to hned z několika důvodů.

„U nás prakticky neexistuje judikatura,  tedy rozhodnutí vyšších soudů týkajících se tohoto trestného činu, která se týká této problematiky. Je jen jedno rozhodnutí z roku 1997, a v něm šlo o poměrně bezvýznamnou věc – hlášení bomby ve škole. Jinak jsou rozhodnutí jen prvorepubliková, a ta mají trochu jiný charakter. Tedy nelze poukazovat na to, že třeba Nejvyšší soud ČR nějak v podobné věci rozhodoval a projevil nějaký právní názor na to, co je či není šířením poplašné zprávy. Ale ten paragraf je docela jasný, v základní formě i v tzv. kvalifikované skutkové podstatě – tedy v tom, co je uvedeno v dalších odstavcích. Kdyby se jednalo o nepravdivou zprávu a kdyby došlo ke škodě velkého rozsahu (5 a více milionů korun) – byl by pachatel ohrožen trestem až 8 let vězení,“ uvedl pro ParlamentníListy.

Ta zpráva, aby byla poplašná, musí být lživá – a to tato tak zcela není….

K jeho přesvědčení o tom, že se nejedná o překročení zákona, ho vede to, že zmiňovaná zpráva, která se objevila na internetu nejenom s českým obsahem, není jednoznačně nepravdivá.

„Za nepravdivou a tudíž  i poplašnou zprávu by bylo možno třeba označit zprávu, že vybouchl Temelín a že se z něj šíří záření, ačkoliv by to bylo smyšlené. Stejně tak by bylo možno za poplašnou zprávu označit někdejší výbuch atomové bomby v ČR uvedený v TV – jako vtip (skupinou Ztohoven). Poplašnou zprávou by bylo i tvrzení, že například:  „v příštím týdnu banky v ČR zastaví vyplácení jakýchkoliv uložených vkladů že je už o tom rozhodnuto“ – a podobně.

Když ale někdo řekne, že uložené vklady v bankách jsou nejisté a že o ně vkladatelé za určitých okolností mohou přijít – tak to není poplašná zpráva, neboť je to pravda. Argument o pojištění vkladů do výše 100 000,- Euro je irelevantní, neboť zhroutí-li se banky, zhroutí se okamžitě i pojišťovny  a nebude z čeho něco vyplácet. Anebo by se mohlo stát, že stát vytiskne peníze, které nebudou mít žádnou – nebo nepatrnou cenu – rozhodně ne tu, kterou měly ty uložené,“ říká Kolja Kubíček.

Peníze? Ne, již jen fikce…

A upozorňuje na dvě základní okolnosti, v kterých dle jeho mínění, tkví zásadní problém.

„Za prvé – současné  peníze jsou jen symbolem nějaké hodnoty – domluvené a uznávané hodnoty. Samy o sobě žádnou hodnotu nemají, pokud jsou papírové a natož tehdy, pokud jsou jen virtuální v elektronickém záznamu. Hodnotu měly jen peníze kovové, pokud byly z cenného kovu – tedy měly hodnotu toho kovu. A za druhé – současné banky nemají rezervy ve zlatě ani jiných hodnotách, které by odpovídaly u nich uloženým  „ smyšleným“ penězům. Rezervy bank – protihodnota uložených peněz – se pohybuje jen v odhadnuté výši ca 12 procent – což je povinná rezerva, kterou banka musí uložit České národní banky. Bývala jen 2 procenta, současný stav nevím – ale nebude jistě vyšší než 3,1 procent,“ konstatoval právník ve svém vyjádření pro Parlamentní Listy.cz.

Z toho pak podle něj vyplývá: pokud si půjde více jak 10 procent střadatelů vybrat do bank své peníze, tak se banky položí. „Dokonce odhaduji, že by stačilo jen výrazně menší procento střadatelů, pokud by si vybrali najednou více jak 5 procent toho, co celkem má banka od střadatelů uloženo,“ uvedl Kubíček s upozorněním na to, že stále i dnes však ještě existují soukromé bankovní domy, které mají krytí na 100 % uložených vkladů.

Banky – obchodníci s vytvářením fikce hodnoty něčeho, co neexistuje

„Ovšem i ty vydají střadatelům jen peníze v papírové formě a v hodnotě, jakou budou mít v okamžiku vydání. Tedy i třeba znehodnocené tím, že se celý systém položí. Celý bankovní systém v současnosti, jak v Evropě tak i v USA, je vytvořen na fikci, že peníze JSOU a na fikci, že PŘEDSTAVUJÍ NĚJAKOU HODNOTU. To znamená, že mohou fungovat jen na podkladě víry v jejich schopnost mít vaše peníze a uchovávat je pro vás. Proto je ta důvěra v banky tak důležitá. Nebude-li důvěra střadatelů – banky se položí, protože kromě té důvěry žádné peníze (nebo téměř žádné) nemají. Banky – tak, jak jsou v současné době koncipovány – jsou jen obchodníci s fikcí hodnoty něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Problém je, že si to lidé neuvědomují a ani o tom nepřemýšlejí. Až o tom začnou přemýšlet a případně i nějak konat, tak už může být pozdě, protože přijdou o všechny své úspory – nebo o jejich hodnotu,“ varuje advokát.

Závěrem však upozornil na léty prověřená řešení.  A ta tkví v tom, mít své úspory v trvalých a nezničitelných, nebo obtížně zničitelných hodnotách. Za ty se považuje zlato, a povětšinou i nemovitosti, nebo jiné věci trvalé hodnoty. A pak také to, mít úspory v penězích jen do té výše, kterou lze při případné ztrátě oželet.

Zpráva se objevila na sociální síti 6. března

Jak už ParlamentníListy.cz informovaly, výzva k tomu, aby lidé vybrali své vklady z bank, se objevila na zdi skupiny Anonymous na facebooku počátkem měsíce března. I na serveru Youtube se dají najít obdobné, avšak směřované na lidi s jiných koutů světa, nejčastěji v angličtině. A co přesně výzva uvádí?

„Vzhledem k rizikům, která představuje mizerně zabezpečený bankovní sektor v ČR, doporučujeme všem příznivcům (i odpůrcům) neprodleně vybrat veškeré finanční prostředky ze všech vašich bankovních účtů. Podle určitých informací bylo nedávné znepřístupnění některých bankovních služeb pouze testem a varováním pro běžné občany, kteří si ve své naivitě uložili do bankovních institutů své finance. Útoky na bankovní sektor se s velkou pravděpodobností budou stupňovat, cítíme tedy povinnost informovat o bezpečnostním riziku, které pro vaše úspory představuje jejich přítomnost na bankovních účtech. Žádáme média, skupiny i jednotlivce, aby o této možnosti informovali co možná nejvyšší počet lidí. Peníze v bance nejsou v bezpečí, vyberte si je rychle zpět.

Toto není planý poplach nebo výhružka. Toto je varování o možném nebezpečí pro každého člověka, který disponuje účtem v bance.“

Podle ekonomky a finanční analytičky Next Finance Markéty Šichtařové jde zřejmě o snahu zpanikařit obyvatelstvo, které by skutečně mohlo vzít pod náporem takovýchto informací frontálním útokem banky.

„A tady je nutno říci, že i zdravá banka by pak nemusela tento nápor ustát. Podle mě jsou takovéto zprávy skutečně již na hranici trestného činu šíření poplašné zprávy – i když jsem ekonom, nikoli právník. Ty dopady by totiž byly naprosto fatální,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Šichtařová.

Připustila ale, že i ona takovéto nálady mezi obyvatelstvem v poslední době často zaznamenává. Každý den jí prý přichází řada emailů, v kterých se jí lidé dotazují na to, zda nemůže dojít k devalvaci měny či podobnému jevu jako v padesátých letech minulého století – tedy měnové reformě. K obavám je vede současná situace na Kypru.

Nedávné útoky na banky v ČR tak mají údajně pokračovat, operace dostala název CashBack

Po sérii nedávných hactivistických (DDoS) útoků na zpravodajské weby, instituce a také banky v ČR se tak na webu objevují informace o tom, že by měl přijít další a zřejmě masivnější. Podle některých vyjádřeních na sociálních sítích a serveru Youtube by nemělo jít jen o české specifikum, útoky by se mohly údajně objevit i v dalších zemích světa. Jejích cílem mají být opět banky. Operace, která je spojována se skupinou Anonymous, získala název „CashBack“.

Na zhroucený bankovní systém upozorňuje i zkušený novinář Petránek

Již před časem se na téma bank vyjádřil pro ParlamentníListy.cz i dlouholetý publicista a zpravodaj Jan Petránek. Upozornil na to, že se banky vymkly kontrolám. „Zhroutil se poctivý bankovní systém. Přece banky mají shromažďovat peníze, aby je půjčovaly, aby měly jen svůj skromný zisk na rozšiřování služeb – tak, jak to bylo původně. Jenže tyhle současné banky začaly podnikat se svěřeným kapitálem a začaly uplatňovat něco, o čem se taktéž mluví jako o kasínovém kapitalismu. A to je špatné, velmi špatné,“ řekl svůj názor Petránek. A upozornil na další jevy.

„Banky si koupily vlády. A ty vlády tedy nyní poslouchají kasínový systém, místo aby ty vlády ten kasínový systém zakázaly, aby měly opět tu moc. Nemluvě o tom, že už nemohou vlastně ani donutit ty banky, aby se vrátily k tomu svému původnímu poslání. Aby jim připomněly, že nemají právo na kapitálové spekulativní podnikání. Ony mají být služebníky normálního toku peněz…Jenže v okamžiku, kdy se tohleto děje, a my víme, že ano, není návratu jinam, než do pekla. Chceme-li se z té strašné bryndy dostat – a to hovořím ne o světě, ale samozřejmě i o nás a Evropě, potom musíme zjistit, kdo má skutečně v rukou moc a jaké má plány,“ uzavřel Petránek s tím, že by lidé měli při svém přemýšlení brát vážně i jisté konspirační teorie.