Islám jako víra snažící se zničit dílo Ježíše Krista

Pracuji na přípravě nové knížečky na téma sexuálních mravů zakladatele islámu Mohammeda. Při přípravě knihy jsem si uvědomil, co je základním cílem Mohammeda a jeho následovníků ve vztahu ke křesťanům. A proč je třeba vnímat takzvané „bratry“ muslimů z řad křesťanů jako nebezpečné spolupracovníky s věčným odpůrcem křesťanského Boha.

Když jsem připravoval svou knihu Ježíš Kristus a islám, uvědomil jsem si později, že základním bodem v křesťanské víře, který usilují muslimové odstranit a umlčet, je víra v to, že Ježíš je vtělením Boha. Podle křesťanské víry je věčným protivníkem Ježíše a Boha takzvaný Zlý.

Tento Zlý je protivník Ježíše a snaží se svést lid k tomu, aby popřel Boha a božskost Ježíše. Apoštolové o něm psali: „a pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.“ (2. Tesalonickým 2:8) Svatý Pavel zřetelně popisuje, že zápas křesťanů není zápasem proti lidským bytostem – „nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ (Efezským 6:12)

Podle jednoho výkladu křesťanského pohledu na dějiny je veškeré pronásledování křesťanů v tomto světě iniciováno duchy zla. Cílem těchto duchů je dotlačit křesťany k popření základního kamene křesťanské víry, že Ježíš je mesiáš a syn Boží. Tedy cílem duchovních sil zla není ani tak zničení křesťanství, jako zničení křesťanské víry v evangelium Ježíše. Duchové zla se nesnaží křesťany zbavit křesťanského „šatu“, ale snaží se zbavit křesťany vnitřní víry v Ježíše.

Tedy člověk se může dále veřejně prezentovat jako křesťan, ale jeho víra a myšlenky mohou být nekřesťanské. A zde na scénu dějin vstupuje islám.

Islám popírá jak božství Ježíše, tak jeho vyvolenost. Islám sice tvrdí, že Ježíše uznává, ale má ho jen za obyčejného proroka, jehož učení dnes již neplatí a je nahrazeno učením Mohammeda. Islám tak popírá Ježíše v základních bodech křesťanské víry. No, není to od zlých duchů geniální tah? Na venek Ježíše nepopírají, ale ve skutečnosti ničí to, co je základem Ježíšova učení?

A co nám o podobných představách, jako je ta islámská, říká učení apoštolů?

„Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.“ (1. list Janův 22-23)

Z pohledu křesťana je tedy možné vnímat všechna ta bratříčkování s islámem jako spolupráci s duchy zla a odpůrci toho, co učil Ježíš. Oni vlastně přicházejí s tím, že musíme rezignovat na odpor proti duchům zla a místo toho pomáhat duchům zla se usazovat, s jejich překrouceným učením, mezi křesťany a pohany v Evropě.

Jeden významný křesťanský propagátor mezináboženského dialogu v České republice mi v kritice mého vystupování proti islámu napsal: „A já si kvůli svým dětem přeju mírovou budoucnost, u nás i ve světě. A snažím se, co mohu pro mírovou budoucnost dělat.“

Chápu, že to myslel dobře, ale co pak mají říkat apoštolové a jejich učedníci? Co pak mají říkat miliony křesťanů pronásledovaných kvůli víře v Krista v islámských a komunistických zemích? Oni by se vlastně měli, podle tohoto křesťana, na svou víru vykašlat, protože tím jen dráždí islám a komunismus.

Pohané viděli statečnost křesťanů v nejbolestivějších mukách, a tak začali toužit po křtu. Křesťané rostli, čím více je pronásledovali. Proto už ve 2. stol. Tertulián konstatoval: „čím více nás kosíte, tím více je nás. Krev mučedníků je semenem nových křesťanů.“ Ale dnes vidíme, že křesťane, upadají a mizí ze scény dějin v Evropě. Není to snad tím, že již mnozí rezignovali na křesťanskou víru a nechali si jen kulturní křesťanský obal?

Odpor proti islámu a jeho přílivu do České republiky tedy nemá jen fyzický rozměr, ale i rozměr duchovní. Nejde jen o fakt, že tam, kde se usadí islám, dříve či později dochází k destrukci lidskosti a propuká násilí a nenávist, ale i o to, že ti, kdož hlásají nekritický dialog s islámem, vlastně hlásají nekritický dialog s antikristem a zlými duchy.

„Mějte v paměti své svaté, kteří hlásali Boží slovo. Uvažte, jak žili až do smrti a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes a na věky. Nenechte se svést všelijakými cizími naukami.“ (Žid 13,7-9)

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz

 

Norsko deportuje imigranty ostošest

Norské deportace imigrantů nyní dosahují rekordních 18 denně. Vyplývá to z údajů norského Národního imigračního úřadu. V první řadě jsou deportováni ilegálové bez povolení k pobytu a pachatelé zločinnosti.

Nicméně Norsko má ještě závažnější důvod – nemálo muslimských imigrantů, jimž norské úřady udělily azyl, se radikalizovalo a coby džihádisti se zapojili do války v Sýrii, a norské bezpečnostní služby trnou z jejich návratu. Ministr vnitra Anders Anundsen veřejnosti přiznal, že nelze mít za to, že se všem teroristickým hrozbám podaří zabránit, a z tohoto důvodu dále požaduje zpřísnění legislativy proti občanům působícím v (ilámských) bojových operacích v zahraničí. Slabostí stávající legislativy je, že přítomnost vycvičených diverzantů na norském území nepředpokladá, a bezpečnostní složky musí se svými protiopatřeními vyčkávat, až je příliš pozdě.

zdroje:

http://www.worldbulletin.net/news/140008/norway-deports-18-illegal-immigrants-a-day

http://www.thelocal.no/20140703/illegal-immigrant-evictions-reach-record-high

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ny-rekord-i-tvangsutsendelser-7625718.html#.U75M8k2KCig

http://www.thelocal.no/20140704/norways-new-terror-threat-warns-minister-of-justice

http://www.op.no/nyheter/article7457553.ece

http://www.nrk.no/norge/vil-fengsle-planlagte-syria-krigere-1.11813679

http://www.norwaynews.com/en/~view.php?73Vba54XN54828v2856ge844SP3888Ox76BCo353Occ8

http://www.dagbladet.no/2014/07/03/nyheter/politiets_utlendingsenhet/asylpolitikk/innenriks/34147490/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Justisministeren-frykter-terrorangrep-mot-Norge-i-ar-7625693.html#.U75RkU2KCig

http://www.dt.no/nyheter/ny-rekord-i-tvangsutsendelser-1.8499187

http://www.nrk.no/norge/vil-fengsle-planlagte-syria-krigere-1.11813679

http://www.voanews.com/content/france-moves-to-crackdown-on-would-be-jihadists/1953976.html

http://norwaytoday.info/news_view.php?id=11766

http://www.gotnewswire.com/news/norway-deports-record-18-illegal-immigrants-a-day

http://www.nrk.no/nyheter/1.11811846

http://www.rbnett.no/ntb/innenriks/article9878352.ece

http://www.dagbladet.no/2014/07/04/nyheter/terrorisme/politikk/krig_og_konflikter/krigsforbrytelser/34181163/

Z barcelonské arény na býčí zápasy chtějí udělat největší mešitu v Evropě

Katarský emír chce přeměnit bývalou barcelonskou arénu na největší mešitu v Evropě. Není to al vůbec nový nápad – už před několika lety se podobném projektu uvažoval, jen v jiné aréně, informuje server slovenský sme.sk.

více zde
http://www.sme.sk/c/7254095/z-barcelonskej-areny-na-bycie-zapasy-chcu-najvacsiu-mesitu-v-europe.html
další:
http://www.20minutos.es/noticia/2172496/0/plaza-toros-monumental/transformara-gran-mezquita/barcelona-emir-qatar/
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/340584-katarsky-emir-planuje-nejvetsi-mesitu-v-evrope-pro-40-tisic-vericich.html

70 miliónů Američanů na potravinových poukázkách, prázdné regály ve Wal-Martech a panika z hrozícího hladomoru

Americké zpravodajské stanice přinesly informace o chaosu a panice, která vypukla v sedmnácti státech USA poté, co informační systém platebních karet sociálního zabezpečení (jistá obdoba Drábkovo S-Karet v Česku) postihl masivní výpadek, který podle názorů dotčených Američanů byl vyvolán úmyslně jako omezený zkušební test americké vlády ke zjištění toho, jak bude vybraný vzorek obyvatelstva reagovat na blížící se krach veřejných financí v USA a co se potom dá očekávat v celonárodním měřítku. Jelikož tento výpadek postihl jenom část USA, tak v oblastech, kde sociální karty nadále fungovaly, došlo k masivnímu nájezdu Američanů na supermarkety ze strachu, že se blíží krach systému a že s blížícím se dluhovým stropem americké vlády na podzim hrozí, že lidé zůstanou bez potravin kvůli dalšímu uzavření amerických federálních úřadů. Porucha v informačním systému navíc způsobila, že některé sociální karty se chovaly jako karty bez limitu nákupu, což se rozneslo jako blesková zpráva. Během dvou hodin tak např. byl zcela vykoupen Supercenter Wal-Mart ve městě Springhill v Louisianě, prázdné regály na videu jenom dokreslují paniku, která se rozpoutala poté, co se tato zpráva o hrozícím kolapsu sociálního zabezpečení v USA  roznesla mezi příjemci sociálních dávek. Když systém částečně naskočil a karty znovu uvalily denní limity na nákup, lidé hromadně zanechávali naložené vozíky za sebou a odcházeli pryč. V jiných obchodech byla situace horší, karty nefungovaly vůbec a lidé zůstali o hladu, nemohli si nakoupit.

Spolu s tím je třeba neznalým čtenářům zde vysvětlit situaci, která se nyní odehrává v USA. Došlo totiž k prolomení psychologické hranice 50%, přesně tolik procent Američanů v současné době pobírá v nejrůznějších podobách nějaký sociální příspěvek vzhledem ke svým nízkým příjmům pod hranici životního minima. Nejde jenom o tzv. „welfare“ poukazy (resp. kreditní body na sociálních kartách), ale i o příspěvky na zdravotní péči, příspěvky na obědy pro děti ve školách, příspěvky pro nákup oblečení, příspěvky na sociální bydlení, příspěvky v nezaměstnanosti a příspěvky pro válečné veterány. Pokud jde o nejsledovanější ukazatel americké chudoby, tedy počet Američanů na potravinových poukázkách, tak ten právě prorazil hranici 70 miliónů Američanů [1]. Ano, čtete správně, 70 miliónů Američanů žije na potravinových lístkách, což odpovídá v sociálním systému České republiky tzv. „hranici bídy“, která je neoficiálně v ČR definována jako „nepeněžní příjem“ sociálně potřebné osoby, která nesplňuje podmínky pro výplatu sociálních dávek v peněžní formě.

Připomeňme si, že v USA žije přibližně 300 miliónů obyvatel, takže 70 miliónů z nich žije na hranici bídy, tedy necelá čtvrtina obyvatel. To je stejné, jako kdyby v České republice na potravinových lístkách přežívalo 2.5 miliónů lidí. V této souvislosti je dobré připomenout, že americká armáda už nacvičovala scénář sociální krize, kdy v USA podle tohoto scénáře měl zkrachovat sociální systém výplaty dávek a Američané tak vyšli do ulic, došlo k rabování, k nepokojům a de facto k lidovému povstání. Armáda tudíž během cvičení zkoušela [2], jak toto povstání potlačit a Američany umístit do detenčních center, tzv. koncentráků, které již od konce 90. let jsou budovány po celém území USA, většinou formou rekonstrukce opuštěných objektů starých škol, nemocnic, věznic a továren.

Pád dolaru je nezadržitelný. Spolu s tím, jak importní americká ekonomika bude mít větší a větší problém nakupovat v zahraničí zboží za své natisknuté dolary, tím větší sociální dopady to bude mít na nejnižší vrstvy obyvatelstva. Tam se totiž demise dolaru projeví nejdříve a nejzřetelněji. Abychom pochopili celý systém krize americké ekonomiky, musíme se podívat na strukturu příjmů a výdajů. O nějakých příjmech nemá smysl hovořit, protože americká ekonomika jede už jenom na „print-dollar“, tedy natisknutý papír, za který Amerika do své země importuje produkci ze zámoří a ze zahraničí. Podobně jako „petrodolar“, tak i „print-dollar“ byl dosud garantem sociálního smíru v USA.

Aby americká vláda zabránila inflaci, musí z principu prosazovat fenomén tzv. „globálního chudnutí“. Tady si musíme vysvětlit tento pojem obšírněji. Jak jistě víte, tržní ekonomika a rozvoj společnosti v tržní ekonomice je přímo závislý na tzv. hospodářském růstu, který musí být nekonečný, nepřetržitý. Jinak řečeno, společnost je motivována snahou o větší a větší produkce, aby lidé měli více a více peněz a mohli si koupit více a více zboží. Tento cyklus je doprovázen průběžným uvolňováním peněz a tisknutím nových bankovek, aby nové vytvořené produkty byly tzv. peněžně přikryté protihodnotou peněz a na trhu nevznikala naopak deflace (tj. nedostatek volných peněz na trhu, čímž vzrůstá jejich hodnota a zboží se rychle vyprodá, vykoupí ho lidé, kteří penězi s vysokou deflační hodnotou disponují, zatímco ostatní lidé najdou buď jenom prázdné regály anebo nedisponují penězi vůbec, protože jich je na trhu nedostatek, resp. peníze samy o sobě jsou předmětem spekulace, neboť jejich hodnota roste a lidé odkládají nákupy za zboží na později, typickým deflačním platidlem je např. Bitcoin).

Problém je v tom, že USA už dávno nefungují na principu tržního hospodářství, ale na principu úplně jiném, který někteří ekonomové nazývají „parazitický kapitalismus“. Hospodářský růst v takové společnosti není totiž zajišťován výkonem domácího hospodářství a průmyslu, ale paradoxně hospodářským výkonem úplně cizí země nebo skupiny cizích zemí. Jak je to možné? Velmi jednoduše. Stačí, když si vysvětlíme, jak funguje „petrodolar“ a „print-dollar“. Představte si, čistě hypoteticky, že na vaší zahradě jste kopli do země a z té země začala tryskat voda „věčného mládí“, prostě produkt, který každý chce. Rozhodnete se, že ho budete prodávat. Normální, běžný, naivní a neznalý člověk by tuto vodu začal prodávat za peníze, které vydává nějaká cizí banka, třeba za českou korunu. Ale proč živit cizí banku a nakupovat od ní její tisknuté peníze? Chytrý člověk začne vodu prodávat za vlastní natisknuté peníze. A každý, kdo bude chtít vodu koupit, bude muset od vás nejprve nakoupit vaše natisknuté bankovky, v kurzu, jakém si vy sami určíte. Za malý čas tak budete disponovat obrovskými kvanty cizích měn a za ně budete v zemích, kde tyto měny platí, nakupovat jejich produkci, od toaletních papírů, přes chleba a mléko až po drahá auta, stíhačky a rakety. A protože peněz budete mít hodně, budete podporovat sociálně slabší, na vaší zahradě budou mít lidé všechno zdarma, od školství, zdravotní péče až po důchody. Zajistíte tak své zahradě a jejím obyvatelům blahobyt.

Jenže v pokřiveném reálném světě přišli Američané s ďábelským plánem. Kolem vaší zahrady je mnoho nepřátel, kteří vám závidí a usilují vám o život. I když máte hodně peněz, nemáte armádu schopnou vás ochránit. Koupit si armádu žoldáků by nebylo bezpečné, protože by mohli chtít více a více peněz za vaší ochranu, až by vám jednou zakroutili sami krkem. Takže za vámi Američané přijdou a nabídnou vám ochranu, svoji armádu a výzbroj na obranu. A co je skvělé, nic jim za to nebudete muset platit, bude to grátis. Jenom jednu věc budou chtít, abyste svoji vodu prodával za jejich americký dolar. Nic víc. Prostě, abyste přestal tisknout svoje peníze a místo toho po svých odběratelích vaší vody chtěl dolar. A vy na to kývnete, protože pro vás to nic neznamená, majetek a blahobyt si udržíte stejně dobře, bez ohledu na to, jestli prodáváte vodu za svoje papírky nebo za ty americké. Jenže pro Američany to bude znamenat mnoho. Strašně mnoho.

Kdokoliv si teď od vás bude chtít koupit zázračnou vodu, musí nejprve za Američanama a od nich si musí koupit jejich dolary, podle kurzu, který jim Američané určí. Tím se stává dolar nezbytný pro celý svět. Protože celý svět potřebuje vaší zázračnou vodu a vy jste Američanům zavázáni, že budete prodávat pouze za jejich dolary, aby vás chránili před nepřáteli. Tím získává dolar na takové hodnotě, že bez ohledu na to, kolik ho Američané natisknou, bez ohledu na to, kolik Američané komu dluží, bez ohledu na deficit státního rozpočtu USA, bez ohledu na zadlužení americké vlády či domácností, tak dolar přesto bude všemi zeměmi pořád a pořád akceptován, takže Američané dál budou moci tisknout a tisknout své papírky a kupovat si za ne čínské zboží, evropské zboží, asijské, australské i africké. Díky vám, jen a pouze díky vám, že prodáváte svoji zázračnou vodu za americký dolar, mají Američané blahobyt, plné regály v obchodech, potravinové lístky pro nejchudší, výplaty pro státní zaměstnance, výplaty pro své vojáky. A teď… dovedete si představit, co by se stalo, kdybyste si to rozmyslel a přestal jste ze dne na den svoji vodu prodávat za dolar?

Jestli se ptáte, zda-li by za takové situace byl někdo ochoten i zabíjet, tak vás mohu ubezpečit, že naprosto samozřejmě ano a bez rozmyslu. Vaše rozhodnutí přestat prodávat za dolar by uvrhla celou jednu obrovskou zemi (USA) do bídy a chaosu, bez nadsázky dost možná i do náruče hladomoru a povstání. Země, která jako parazit žila a dosud žije díky tomu, že tiskla a tiskne na papír bankovky, které celý širý svět od ní potřebuje pro nákup zázračné vody u vás, by ze dne na den zkrachovala a byla by uvržena do obrovské chudoby. A proto každá země, která by se pokusila vás přesvědčit k tomu, abyste přestal za dolar prodávat, musí být zničena. Americká vojska každou takovou zemí musí buď srovnat se zemí anebo alespoň diplomaticky její politiky a představitele postrašit a vyděsit do takové míry, aby na takový nápad honem rychle zapomněli. A pokud nezapomenou a nejde-li ani zemi vojensky „přeject“, tak je nutné zajistit alespoň rozsáhlé sankce proti ní, aby s ní nikdo z kamarádů USA už nikdy neobchodoval (viz. Rusko, viz. Írán).

A tím se dostáváme k odpovědi na to, co je to globální chudnutí. V parazitické ekonomice existuje faktor „facilitace monetárních instrumentů“. Tenhle výraz znamená, že natisknuté bankovky parazitické ekonomiky nezůstávají v oběhu, ale jsou zaparkovány v bankovních ústavech kvůli ochraně trhu před výbuchem nekontrolované inflace v parazitické ekonomice. Tím dochází k tomu, že banky mají obrovský „surplus“ (přebytek) prostředků a logicky z nich chtějí vygenerovat zisk, takže spustí masivní kampaně na půjčky a hypotéky. Ale přebytek peněz je tak obrovský (každý den americký FED tiskne miliardy dolarů, aby zákazníci Arabů měli na nákup jejich ropy od OPECu a OPEC tyto peníze obratem ruky ukládá opět v amerických bankách, de facto ty dolary neopustí území USA), že banky hledají i cesty, jak peníze půjčovat i lidem, kteří na to nemají, aby úvěry splatili. A tím se dostáváme k „sub-prime“ krizi a hypoteční krizi v roce 2008. Zbytek znáte. Aby tedy parazitická ekonomika přežila, musí mít běžní Američané malé mzdy, nízké příjmy, ti kteří měli vysoké mzdy, ti musí zchudnout, a to z toho důvodu, aby byl udržen ekonomický růst. A přesně to je proces globálního chudnutí.

Bez globálního chudnutí by se ekonomický růst zastavil v dnešním západním světě. Proč? Odpověď je jednoduchá. Kdo má větší motivaci pracovat? Bohatý člověk s vysokou mzdou, který má všechno a už nic víc nepotřebuje, anebo chudák, který žije z ruky do úst a tajně sní o tom, že jednoho dne přestane bydlet ve slumu pod mostem a pronajme si vlastní byt nebo dokonce koupí dům? Bohaté obyvatelstvo je tak největší překážkou udržitelného hospodářského růstu. Je potřeba nechat lidi zchudnout, a to v globálním masovém měřítku. Buď formou krachu jednotlivce během ekonomické krize, nebo formou exekuce, nebo onemocněním či zpoplatněním původně bezplatné zdravotní péče, zrušením státních důchodů, znehodnocením úspor obyvatel, konfiskaci úspor obyvatel (viz. Kypr), mimořádným zdaněním úspor, devastující válkou, kataklyzmatickou přírodní katastrofou nebo tím, že jednotlivec přijde o práci a jiná dlouho nebude. Když lidé zchudnou, opět se otevře prostor pro hospodářský růst. Jiná cesta není. Průser nastane, když to člověk nezvládne a stane se z něj dobrovolně bezdomovec, který se vzdá ekonomického úsilí. Zjistí, že žít se dá s málem. To je potom průser v plánu NWO, protože lidé musí pracovat, aby systém růstu byl udržitelný. Když nepracují, jdou proti systému. Proto je snaha lidi udržet na dávkách za každou cenu, proto se uvažuje i o nepodmíněné mzdě, aby lidé nevypadli mimo systém. Aby alespoň měli své denní potřeby, aby chodili nakupovat, aby platili nájmy, aby se prostě účastnili ekonomického procesu točení peněz v rostoucí, i když zchudlé, ekonomice. Bezdomovec je mimo, ten se procesu neúčastní.

Proto nejen USA, ale celý západní svět čeká vlna chudnutí, nárůst počtu lidí závislých na sociálních dávkách, potravinových kupónech a na pomoci charit. Stojíme před gigantickým „resetem globální ekonomiky“. A tento reset postihne všechny země, které jsou součástí dolarového mocenského systému, kde ropa se prodává za petrodolar a zboží a produkce z Číny se hradí print-dolarem a print-eurem, tedy monetárními nástroji nepodloženými výkonem vnitřních ekonomik našich zemí, ale mocensky-obchodním parazitickým vztahem závislým na ochotě cizích zemí akceptovat naše „print-money“. Bůh s námi!

Turecko vyzvalo Německo k zavedení islámských svátků

Turecký velvyslanec v Německu Hüseyin Avni Karslioglu vyzval v pondělí německou vládu k celoněmeckému zavedení islámských svátků, zejména konce Ramadánu – Dne Iftar, jako gesta vstřícnosti a opakovaných proklamací, že islám a muslimové jsou v Německu doma. Poukázal na to, že některé německé spolkové země již svátek zavedly, stejně jako USA, kde prezident Obama zve na závěr Ramadánu představitele muslimské komunity na párty do Bílého domu, a že ke slavení islámských svátků jsou zváni všichni.

Tomu podkuřoval i německý ministr vnitra Thomas de Maiziere, když to vyzdvihl Němcům za příklad, narozdíl od křesťanských svátků, které „si slavíme sami mezi sebou“ a označil Iftar za „velký svátek smíření“. Zavedení islámských svátků v Německu by pak nepochybně bylo legitimizačním instrumentem k jejich zavedení i v ostatních zemích EU.

zdroje:

http://www.welt.de/politik/deutschland/article129913610/Bundesregierung-soll-Ramadan-Fest-ausrichten.html

http://www.morgenpost.de/politik/article129913610/Bundesregierung-soll-Ramadan-Fest-ausrichten.html

http://brightsblog.wordpress.com/2014/07/08/turkischer-botschafter-krissten-regierung-sollte-ramadan-fest-geben/

http://www.pi-news.net/2014/07/tuerkischer-botschafter-fordert-ramadan-fuer-alle-de-maiziere-spricht-von-fest-der-versoehnung/

http://www.kybeline.com/2014/07/08/der-tuerkische-botschafter-fordert-dass-deutschland-ramdan-wahn-macht/

http://www.pro-medienmagazin.de/politik/detailansicht/aktuell/innenminister-lobt-ramadan-88559/

Imigranti se s tím nepářou. Stale častěji si vynucují azyl okupací

Zatímco cizinecké úřady jednají s imigranty v rukavičkách, naopak se to už říct´ nedá. Ilegálové si stále častěji vynucují azyl hladovkami, sebepoškozováním a v poslední době zejména davovou okupací veřejných budov a prostranství. Poté, co zasquattovali budovu školy v Berlíně-Kreuzbergu, přišel minulý týden na řadu Norimberk.

Minulý čtvrtek uspořádalo na dvě stovky převážně neevropských ilegálů tažení Norimberkem až před budovu Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky, kde cirka polovina z nich zabrala a zasquatovala její premisy a vynucovala si urychlené přijetí do azylového řízení. To nyní v Německu trvá v průměru přes půl roku, přičemž během této doby žijí azylanti all inclusive na státní útraty. Přitom mnohým imigrantům-čtvrtečním okupantům byl azyl již jednou zamítnut a nemají v Německu co pohledávat.

Narozdíl od váhavé berlínské radnice dal Norimberský imigrační úřad své prostranství policejně vyklidit, a vzkázal jim, že toto nejsou prostředky, jimiž by se dalo azylové řízení ovlivnit, a že nadále půjde vše podle platných zákonů.

zdroje:

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.migranten-in-nuernberg-von-fluechtlingen-besetztes-gelaende-geraeumt.f3e96232-8246-4eec-bf25-a67a1d0b3d24.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/asylbewerber-bundesamt-in-nuernberg-laesst-besetztes-gelaende-raeumen-13027352.html

http://www.welt.de/regionales/muenchen/article129783934/Asylbewerber-besetzen-Bundesamt-in-Nuernberg.html

http://www.br.de/nachrichten/mittelfranken/fluechtlinge-protest-nuernberg-100.html

http://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2014/asylbewerber-stuermen-bundesamt-fuer-migration/

http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=10009&pk=1087816

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/asylbewerber-in-nuernberg-polizei-raeumt-besetztes-behoerdengelaende-a-979196.html

http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/polizei-raeumt-von-fluechtlingen-besetztes-bundesamt-aid-1.4362744

 

Francouzi kritizují mezinárodní nadvládu dolaru

Krátce poté, co byla francouzská banka BNP Paribas potrestána vysokou pokutou za porušení amerických sankcí, kritizují francouzské elity hegemonické postavení dolaru v mezinárodních finančních transakcích. Server byznys.iHNed.cz píše, že z Francie navíc zní i hlasy volající po oslabení eura.

Dolar je v mezinárodních transakcích nadužívaný, obchodujme více v ostatních měnách. To je prý poselství z letošní sešlosti francouzského Cercle des Economistes v Aix-en-Provence, kde řada účastníků z ekonomických i politických elit vystoupila proti současné praxi téměř výhradního používání amerického dolaru.

Francouzi tím podle serveru byznys.ihned.cz reagovali na kauzu banky BNP Paribas. Ta nedávno dostala od americké vlády rekordní pokutu ve výši 9 miliard dolarů za to, že prováděla finanční transakce v dolarech zemím, kterým to americké úřady zakázaly.

Když prý francouzská vláda lobbovala za zájmy BNP Paribas, zdůrazňovala právě to, že banka neporušila žádné evropské normy. Rozvířila tak debatu, zda se bankovní dům nestal obětí přebujelého amerického právního systému.

Francouzský ministr financí Michel Sapin na konferenci prohlásil, že si v mezinárodních platbách přeje posílit roli eura i měn rozvíjejících se ekonomik na úkor dolaru. Sapin podle serveru byznys.ihned.cz dále prohlásil, že potřebu zlomit dolarovou hegemonii ve světových finančních transakcích projedná s ostatními evropskými ministry financí na pondělním zasedání Rady EU v Bruselu. Konkrétněji však prý plánované kroky nepředstavil.

Jeho šance současnou situaci zásadně změnit však ekonomové spíše zpochybňují. Na 87 procent všech přeshraničních obchodů je dnes prováděno v dolarech, uvádí server.

Oslabte euro vůči dolaru

Snaha o diverzifikaci měn při mezinárodních transakcích není jediným aktuálním francouzským verbálním útokem na dolar. Vysoký manažer Airbusu Fabrice Brégier prý vyzval Evropskou centrální banku, aby začala intervenovat proti, podle něj nevýhodně, vysokému kurzu eura vůči dolaru.

„Evropa zkrátka nemůže být jedinou hospodářskou zónou na světě, která nepřemýšlí o své měně jako o zbrani. Jako o klíčovém prostředku k posílení ekonomiky,“ řekl prý Brégier v rozhovoru pro Financial Times s tím, že by se mělo euro uměle oslabit o přibližně deset procent z hodnoty 1,35 dolaru na „snesitelnější“ 1,20 až 1,25.

USA začnou v zoufalství vyvážet svoji vlastní ropu, petrodolar je mrtev!

Prislo to nahle, z cisteho nebe, ale dalo se to ocekavat, jenom ne mozna tak rychle. Ano, je to tady, nejnovejsi iniciativa Vladimira Putina na eliminaci „petrodolaru“ z mezinarodnich obchodu mezi zememi skupiny BRICS ma svuj prvni vysledek. USA se po 4 dekadach rozhodly zrusit embargo na vyvoz sve americke „super-lehke“ ropy [1].

Zprava prichazi jen chvili pote, co Rusko uzavrelo s Cinou mega-kontrakt o dodavkach plynu z Ruska v prepoctene hodnote temer 400 miliard USD, ovsem cela transakce bude zobchodovana bez ucasti amrickeho dolaru, konkretne v ruskych Rublech a cinskych Juanech [2]. Neuveritelny zvrat v pristupu Obamovy vlady je prvnim mohutnym signalem padu dolaru, tentokrat ale ne toho „tisknuteho“ FEDem na tiskarnickach, ale toho „arabskeho“, ropneho, Nixonova dolaru.

Ano, USA chteji distribuci sve vlastni ropy udrzet obchodovani za ropu v dolarech pri zivote a ocekavaji, ze hlavnim zakaznikem o americkou ropu (a tim padem o americky dolar) bude… ano, tusite spravne, Evropa! Presne ta sama Evropa, ktera na Obamuv prikaz se ma prestat bavit s Ruskem a ma se zbavit „zavislosti“ na jeho plynu a rope. Uz vam to dava smysl? Uz chapete rozvrat na Ukrajine s cilem oznacit Rusko za nepritele a donutit tak predstavitele EU k izolaci Ruska, aby Evropa prisla o rusky trh pro svoji produkci, aby zacala nakupovat plyn a ropu od USA a udrzela tak dolar pri zivote?

To, ceho jsme ted svedky, je vlastne situace, kde Amerika uz nehraje o petrodolarovou zachranu (nebot petrodolar je uz efektivne mrtvy), ale o zachranu americke meny jakozto rezervni meny pro celosvetove transakce. Protoze pokud prestane na svetovych trzich platit dolar, k cemu budou ostatni zeme sveta dolar potrebovat? K nicemu uz, protoze USA nic nevyrabeji, nic neprodukuji, neni to exportni zeme (s vyjimkou zbrani, ovsem ty Americane neprodavaji na volnem trhu do sveta vsem ale pouze „spojencum“) a to malo, co USA fyzicky vytvari, to je vyrabene offshore (outsourcovano) za cinsky Juan nebo jine asijske meny a do USA nasledne paradoxne importovano jako „dolarovy dovoz“, coz ale muze ze dne na den skoncit v okamziku, kdy Cina rekne, ze uz za svoji vyrobu a zbozi nebude chtit dolar ale zase jenom Juan ci jinou menu.

Jenze vyvoz americke super-lehke ropy na svetove (tedy predevsim evropske) trhy dolar nad hladinou neudrzi. Tolik ropy totiz USA ani nemaji (i kdyz poptavka v EU by byla), takze poptavku po dolaru je treba do budoucnosti zajistit nejakou novou „petrodolarovou“ smlouvou, ktera by zajistila mohutny a trvaly zajem o tisknuti americkych zelenkavych billetu. A takovou smlouvou bude zcela nepochybne planovana „Transatlanticka zona volneho obchodu“ [3]. To je ten Svaty Gral zachrany americkeho dolaru, to zlate tele, ktere alespon na par desitek let udrzi dolarovou menu pri zivote, nebot zavislost Evropy na americkem „spotrebnim“ trhu bude obrovsky, o to vic, kdyz si evropsti politici zabouchnou dvere pred Ruskem a ruskym spotrebnim trhem, ktery platil a plati dobre.

Je to presne ten Obamuv plan (tedy ne jeho, ale lidi, kteri Obamu „udelali“), jak nahradit rusky spotrebni trh pro evropskou produkci americkym spotrebnim trhem, cimz se zabijou dve mouchy jednou ranou: zachrani se dolar a poptavka po nem a zaroven se zachrani americky komfort zivota na dluh za cizi praci v cizich zemich. Protoze americke bondy a americke financovani statniho dluhu bude o to snadnejsi, ze zatimco dosud zila Amerika z cinskych uveru (primych v podobe financi, i neprimych v podobe importovane produkce, za niz USA plati svymi natisknutymi papirky), tak po realizaci TAFTA tuto ulohu prevezme EU a ECB, ale rozumej tomu lepe, ulohu prevezmou de facto danovi poplatnici v EU, z Evropy se stane manufaktura na cinsky zpusob.

Mimochodem, uz to zacina, vsimnete si globalniho chudnuti v EU, problemy s vyplatami duchodu, s tlakem na zruseni statnich duchodu, s tlakem na odchody do duchodu az v natolik pozdnim veku, ze vlastne nema ani cenu o nejakem duchodu hovorit, nebot duchodce efektivne od vyrobniho pasu zalehne rovnou do dreveneho penalu! Tedy cinsky model pracovnika „vyzdimat a zahodit“. O takto „zahozene“ duchodce se potom nema postarat stat (jemuz pracovnik buhvi proc cely zivot odvadel socialni pojisteni), ale rodina, coz je alibismus, kdyz rezim dela vsechno proto, aby ulohu rodiny ve spolecnosti umensil, nebo rovnou zlikvidoval. Proste vize je takova, ze evropsky delnik bude v roli toho cinskeho, bude pracovat za to, aby prezil a produkce poputuje do USA, za niz nam USA budou platit svymi natisknutymi papirky, ktere nikdo jiny nebude chtit, nez zase jenom USA. „Petrodolarove“ vazalstvi tak zazijeme na vlastni kuzi, i kdyz uz nepujde primarne o „ropu“ ani o „petro-prumysl“.

Proto je uz zcela jasne, proc nelze zachranit dolar jinak, nez izolaci Ruska, aby EU prisla o odbytove trhy v Ruske Federaci a EU tak byla nucena vrhnout svoji prumyslovou produkci opacnym smerem, na zapad pres ocean, na trhy v USA, za americky dolar. Prestoze je (a bude) TAFTA pro EU totalne likvidacni a nevyhodna, nic jineho EU nezbyde nez smlouvu po letech odmitani a tahanic schvalit, protoze bez Ruska a vyvozu zbozi na jeho trhy uz nebude mit EU kam svoji produkci vyvazet, zustane prave a jenom americky trh jako jedina volba.

Takze, az vam zase bude volat Clovek v plisni, abyste prispeli na pomoc utecencum z valkou razvracene Ukrajiny, ktera ma izolovat Rusko jako „utocnika“ a „nepritele“, tak jim rovnou preposlete tento clanek, at se chyti za nos.

Bloomberg: NSA zneužívala Heartbleed bug v OpenSSL pro zpravodajské účely dva roky!

Je to venku a dokonce z oficialnich medii! Bloomberg prave potvrdil [1], ze NSA znala a zneuzivala Heartbleed bug v OpenSSL pluginu hned od samotneho pocatku, kdyz se v kodu OpenSSL chyba poprve objevila, tedy od roku 2012. Nelze uz tedy na netu verit vubec nicemu, zadnemu kryptovani, zadnemu zabezpeceni. Dochazi opet k potvrzeni slov Edwarda Snowdena ze zari lonskeho roku, kdy upozornil, ze NSA umi desifrovat naprosto bez problemu softwarove implementace symetrickych i asymetrickych sifrovani ve vetsine dostupnych komercnich i open source aplikacich na trhu, jak uz tady o tom vcera psal Dylan [2].

Dnes tak de facto jen zacina vyplouvat na povrch to, co jsem tu uz ve svem komentari pred dvema dny „konspiroval“ a spekuloval ja sam, totiz ze tohle je zkratka jenom spicka ledovce a de facto nestastne odhaleni jednoho z velkych NSA „bugu“ v softwarovych implementacich nejruznejsich kryptovacich systemu na trhu [3].

Sifrovaci systemy jsou jako past. Myslite si, ze kdyz sifrujete, jste v bezpeci. Pritom podle slov Edwarda Snowdena jde o presny opak. Na sifrovaci funkce NSA chyta sve obeti, lidi, co se chteji nejen podilet na terorismu, ale treba se jenom chteji vyhnout danim a pres „zabezpecene“ bankovnictvi si spravuji bokem tucny ucet ve Svycarsku nebo nekde v Karibiku. A „klaudove“ sluzby (ja rikam „klaunove“) a zvyk ukladat vsechno do cloudu? Proboha, lidi, mejte rozum a vsechno si stahujte zpatky k sobe, zruste cloudova uloziste a ucty na Dropboxech a vsude jinde, vzdyt si uvedomte, ze oni vam ten prostor nabizeji doslova za ucelem vytvoreni si profilu o vas a zaneseni do databazi a vaseho zaskatulkovani.

Pred casem Kevin Mitnick v rozhovoru pro stanici MSNBC rikal, ze updaty a aktualizace Windows Update jsou jenom zoufalym zaplatovanim letitych chyb, o kterych rozvedka a tajne sluzby vedi dlouhla leta a roky, daleko dele nez jenom dva roky, jako v pripade ted Heartbleed bugu. To je proste sileny! Do kazdeho operacniho systemu se dostanou a uplne nejsnaze do Linuxu. Falesna predstava bezpeci a otevrenost zdrojovych kodu Linuxu umoznuje analytikum NSA najit v kodu stovky bezpecnostnich der, z nichz jenom zlomek se zverejni. A protoze prave Linux je dnes hlavnim operacnim systemem na serverech, jiste si dokazete predstavit, kolik webovych hostingu a stranek, ktere bezi na Apache serverech na Linuxu je dnes zranitelnych ze strany „chlapcu“ z NSA. Dostanou se ke vsemu, nevite o tom, pokud sami nechteji a neprozradi to na sebe tak, jako to prozradil Edward Snowden.

Nema smysl menit hesla! Tohle je uplne jiny level, jina liga takoveho formatu, ze abyste meli opravdu bezpeci a soukromi, museli byste prestat pouzivat elektroniku, pocitace, mobily a zit nekde v jeskyni. To je ten dnesni system, postaveny na „hajzlech a kurvach“, jak trefne i kdyz kapke sproste rekl jisty ukrajinsky boxer a mozna budouci starosta Kyjeva ve vztahu k dnesni dobe a lidech napojenych na moc a politiku. Ve jmenu bezpecnosti vam vlezou i do postele, jestli tam nemate bombu nebo vetsi nez male mnozstvi marjanky.

TrueCrypt skončil kvůli NSA, která vyhrožovala vývojářům!

Snowden projekt TrueCrypt podpořil, čímž mu zpečetil jeho osud!

Internetem v poslednich hodinach otrasa doslova skandal. Jeden z nejuspesnejsich open source projektu na sifrovani dat TrueCrypt totiz na sve webove strance [1][1a] oznamuje konec vyvoje projektu a vyzyva uzivatele k prechodu na konkurencni komercni produkt BitLocker od Microsoftu, ktery pritom Edward Snowden oznacil za prolezly backdoory (zadnimi vratky) uz od samotneho zakladu, coz potvrdil i jeden z vyvojaru BitLockeru, ze na neho byl vyvijen natlak na to, aby agentum FBI a federalnim uradum umoznil vytvorit do systemu pristup [2] a ze rozhodne nebyl sam, kdo byl takto z vyvojaru Microsoftu osloven.

Vsechno se pritom na webove strance zda legitimni, nezda se, ze by slo o hack stranky (tzv. deface), nebot vyzva tam visi uz mnoho hodin a nikdo z administratoru domeny zatim nezasahl, ani se nezda, ze by se o to snazil. TrueCrypt pritom uz dva roky nebyl aktualizovany, presto ovsem patril mezi nejbezpecnejsi nastroje, ktery prosel i auditem [3], a to sotva pred mesicem. Projekt, na kterem se podilelo pres 200 vyvojaru z celeho sveta, jakoby umrel. Jak se nyni ukazuje, Snowdenova podpora projektu TrueCrypt, ktery oznacil za jeden z klicovych nastroju ochrany soukromi, do kterych se NSA nepodarilo „dostat“ a infiltrovat do zdrojovych kodu sve backdoory, tak vedla podle vseho k naprosto bezprecedentnimu utoku na samotnou existenci webu, vyvojarsky tym a projekt jako takovy [4].

Nestacilo jenom klicovym vyvojarum jadra TrueCryptu vyhrozovat „bezpecnostnimi zajmy USA“, Patriot Actem, NDAA a predevsim National Security Letter (NSL) [5], ktery umoznuje federalnim uradum prikazat americkym fyzickym i pravnickym osobam poskytnout plnou soucinnost s cinnosti federalniho uradu, ktery o spolupraci subjekt pozada. Bylo nutne rovnou cely projekt poslat k ledu. Bez rukavicek. Softwarove spolecnosti jsou totiz v USA nuceny na pokyn NSA ci FBI poskytovat logy ze svych serveru anebo primo instalovat do zdrojovych kodu svych programu zadni vratka, coz potvrzuje v diskusi k tematu na Slashdotu i jeden z vyvojaru obeznameny s procedurou ohledne NSL [6]. Vyvojari TrueCryptu toto zrejme odmitli, cast se jich zalekla a prestala na projektu participovat.

Jenze TrueCrypt, ktery nebyl uz plne kompatibilni s novymi Windows 8 a 8.1 (nefungovala podpora secure boot drive kryptovani pod UEFI a Snowden navic oznacil Win 8 za nebezpecne a jeho slova potvrdila i nemecka vlada [9], ze Windows 8 jsou nebezpecna pro pouzivani), uz vyvojari kvuli „sekundarni nebezpecnosti prostredi“ neportovali na nejnovejsi Windows platformu, protoze nemohli garantovat ochranu uzivatelu TrueCryptu nainstalovaneho v prostredi techto novych Windows. Nemuzete poskytovat ochranu soukromi uzivatelum na operacnim systemu, ktery je od zakladu projektovany, aby vas umoznoval sledovat, logovat a odposlouchavat (Snowdenova slova).

Konec TrueCryptu a rozpraseni vyvojarskeho teamu, ktere nema v historii internetu obdoby (zadny jiny takto uspesny projekt nikdy v minulosti neztratil veskere sve klicove vyvojare a nezabouchnul za sebou dvere pred svymi uzivateli tak silenym zpusobem, jaky muzeme nyni sledovat na webove strance TrueCryptu v techto hodinach), znamena, ze v ramci Endgame a nadchazejiciho zasedani skupiny Bilderberg v Kodani uz neni pochyb o tom, ze nikdo na nikoho uz nebude brat ohledy a veskera opozice prosazujici svobody obcana a ochranu jeho soukromi bude znicena a odstranena.

Nebojte se ale TrueCrypt nadale pouzivat (i kdyz na jinych OS nez Windows 8 anebo vyssich), zalohy vsech jeho verzi, ktere kdy byly vydany, jsou k dispozici v online depozitarich na netu, treba zde. Durazne upozornuji, abyste nestahovali verzi 7.2, ktera je nove umistena jako jedina ke stazeni na soucasnem webu TrueCryptu. Ma mnohem mensi velikost nez predchozi verze, je tudiz nejen orezana o funkcnost (umi zrejme data jen dekryptovat), ale buhvi co dalsiho do ni namontovali soucasni „sefove“, kteri drzi momentalne dozor nad webovou sajtou a v roli hrobnika dusledne sleduji, aby vsichni uzivatele TrueCryptu uposlechli dobrotivou vyzvu strycka Sama a presli na uzavreny komercni a backdoory prolezly BitLocker od Microsoftu.

Je zle, maticko, zle. Jeden po druhem budou odstraneni vsichni, kteri se stavi na odpor vizi noveho svetoveho radu, stejne jako byl odstranen Lavabit mail [10][10b], Silent Circle mail [11] a dalsi sluzby zajistujici soukromi uzivatelu, je stejnym zpusobem likvidovan i TrueCrypt.